Derfor crasher lufthavne og it-systemer:Opdatering fra Crowdstrike har ramt Microsofts systemer i hele verden

Artikel top billede

Intelligente virksomheder opstår ikke af navlekiggeri i eget regneark: Digital forandring kræver samarbejde

Klumme: 14. marts holder regeringen Digitalt Topmøde 2019 for første gang. Det vil sikkert være ledsaget af en god del brok over for meget varm luft og for lidt konkret handling. Men lige præcis i forhold til digitaliseringen vil jeg bringe et af de berømte Kennedy-citater i erindring: Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig … kom dog selv i gang med den digitale forandring.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

I disse dage forbereder jeg nogle eksempler på virksomheders arbejde med digital transformation til brug på Digitalt Topmøde 2019, hvor SAP Experience Center er inviteret med for at give nogle eksempler fra det virkelige liv.

Statsministeren og seks ministre deltager, og topmødet bliver sikkert en slags status over arbejdet med Danmarks digitale transformation.

Det er en en noget uvant ramme, må jeg indrømme, men jeg glæder mig til at se på teknologiudviklingen i det nationale perspektiv.

Regeringen har gjort en del ud af digitalisering, og det har været ledsaget af højtflyvende fraser. ”Danmark i det digitale førerfelt”.

”Danmark førende inden for kunstig intelligens, big data, IoT” - altså en række lidt luftige nationalromantiske udmeldinger med optræk til at være uforfalsket varm luft.

Derfor tror jeg også, at topmødet får nogle syrlige kommentarer med på vejen. På samme måde som skeptiske kommentatorer fyldte i medierne efter det sidste møde i Disruptionrådet.

Langt bedre end ingenting

Men lad os lige stoppe op engang her.

Jeg vil da langt hellere have, at politikerne sætter den digitale forandring synligt og højt på dagsordenen, end at de lader være.'

Jeg vil da også mene, at en så væsentlig teknologiudvikling umuligt kan komme alene fra Christiansborg.

Initiativerne på det digitale område er netop sket i et samarbejde med marked, fagbevægelse, virksomheder og organisationer.

Men man kan jo altid håbe på en mere modig økonomisk satsning på netop dette område fra politisk side.

Vi må have respekt for, hvor stor en forandring vi taler om, for det er jo netop ikke kun erhvervspolitik, arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespolitik, kulturpolitik eller udenrigspolitik.

Det er det hele på samme tid, og hverken i virksomhederne eller hos politikerne eksisterer en firkantet vision eller en klokkeklar køreplan.

Selvfølgelig gør der ikke det, for den digitale transformation kører live i mange dimensioner, og vi får hele tiden ny viden og nye erfaringer.

Hvad var det lige Facebook betød for meningsdannelsen? Politikerne skal måske først og fremmest sørge for, at lovgivningen ikke lægger hindringer i vejen.

Ask not what your country can do for you

Derfor må vi i både små og store virksomheder bringe præsident Kennedy i erindring og spørge: Hvad kan jeg egentlig selv gøre for at bidrage til den her udvikling?

Sagen er den, at i mange virksomheder kan lederlaget sagtens synge med på alle omkvædene i den verserende kanon om digitale forretningsmodeller. Men når de er færdige med den sang, så går mange tilbage til regnearket og skruer på egne ressourcer, ordrer, bemanding og bedriver business as usual.

Det virker helt sikkert uoverskueligt, risikabelt og ukomfortabelt at begynde at bygge sig ind i den datadrevne fremtidige samfundsøkonomi.

Jeg tror at nøglen er, at vi løfter i flok.

Vi skal løfte blikket fra regnearket og den operationelle nutid, kigge ud af vinduet og finde partnere og inspiration for at tage de første skridt.

Innovation kræver at man gør noget andet end før.

Til gengæld er perspektivet så stort og langtrækkende, at det giver supergod mening at begynde at høste erfaringer og sætte pilotprojekter i søen.

Måske ikke alene men sammen med andre. Hvorfor ikke blive en del af teknologipagten og bidrage til at udvikle flere digitale kompetencer?

Digitalt mindset i Herfølge og Hørning

Et af nøgleområderne i regeringens digitale vækstplan er SMV-området.

Vurderingen er, at mange små og mellemstore virksomheder kan være udfordret i forhold til digital transformation. Min pointe er sådan set bare, at det ikke kun er de små virksomheders problem.

De store, som for det meste er godt i gang, kan sagtens åbne op og integrere tættere med ide-udvikling og teknologi-udveksling med deres øko-system af omgivende leverandører, partnere og forhandlere.

Teknologiforståelsen er noget andet end selve teknologien. Den kan vi dele på tværs og på langs i de værdikæder, som binder os sammen.

Det kræver naturligvis et digitalt mindset hos ledelsen på maskinfabrikken i Herfølge og Hørning, og det kræver noget mod til at bevæge sig ud i partnerskabet og inspirationen fra andre.

Mange store virksomheder kan bidrage med viden og erfaring, og det gælder også internationale virksomheder i it-branchen.

For alle os i it-branchen var det da også en interessant Kennedy-agtig udmelding, vi fik fra den dataetiske arbejdsgruppe.

Når vi udvikler datatunge løsninger og udvikler kunstig intelligens og alskens analytics, så kan vi ikke vente på regler fra politikerne. Vi må selv stå på mål for, at løsningerne er dataetisk forsvarlige.

Det er også et personligt ansvar at passe på samfundet, selv om regnearket på den korte bane måske peger på en guldrandet genvej.

Dataetisk var udmeldingen, at vi skal opføre os ordentligt, også selv om vi ikke risikerer at blive opdaget, når vi skærer et hjørne.

Nå, nu bliver det spændende at komme på topmødet.

Og så bliver det rigtig spændende, om Danmarks ind til videre konstruktive og samarbejdende tilgang til digitalisering overlever valgkampen!

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.