Artikel top billede

Her er Danmarks nye digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor: Se de 28 pejlemærker

Arbejdsmarkedet, grøn omstilling og mere individualiseret overblik for borgere er nogle af hovedpunkterne for det offentliges digitale udvikling frem mod 2025. Se den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi her.

Afhjælpning af manglen på arbejdskraft og grøn omstilling bliver blandt hovedpunkterne for den offentlige sektors digitale omstilling i de kommende år.

De indgår nemlig i overskrifterne på den nye såkaldte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi frem mod 2025, som KL, regeringen og de danske regioner netop er barslet med.

Den nye strategi bygger på fem såkaldte langsigtede digitale pejlemærker for den offentlige sektor.

De er:

- Data og ny teknologi skal anvendes aktivt til at løse samfundets store udfordringer - eksempelvis manglen på arbejdskraft, grøn omstilling, innovation og forbedring af den offentlige service.

- Alle borgere skal kunne være med.

- Alle skal opleve en ‘sammenhængende og tillidsvækkende offentlig sektor’ med adgang til at få overblik over egne data.

- Der skal være klare juridiske og etiske rammer for anvendelse af data.

- Digitale løsninger skal udvikles med et princip om genbrug af data, fælles arkitektur og standarder.

Samfundets problemer

Digitaliseringsstyrelsen peger på, at den nye strategi sigter efter at løse nogle af samfundets store problemer - ikke mindst manglen på arbejdskraft og grøn omstilling.

"Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 er det regeringens, KL’s og Danske Regioners vision, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for," hedder det om visionen.

Centralt er det, at det offentlige skal 'accelerere brugen af ny teknologi og data som midler til at løse nogle af disse samfundsudfordringer."

I alt består strategien af 28 punkter.

Blandt andet vil regeringen, kommunerne og regionerne have udviklet bedre håndtering af samtykker og fuldmagter på tværs af den offentlige sektor, hvor samtykker i dag opbevares og indhentes på forskellige måder.

De er:

- Inkluderende og sammenhængende digital service.

- Let og tryg brug af fuldmagter.

- Et samlet og personaliseret overblik til borgere.

- Let og tryg brug af samtykke.

- Forbedret service via Digital Post.

- Bedre digital adgang for alle børns voksenansvarlige.

- Digitalisering af kørekortområdet.

- Sammenhængende forløb for udsatte børn og unge.

- Bedre kommunikation og viden om effekter på det specialiserede socialområde via nyt adresseindeks.

- Bedre adgang til sundhedsdata for borgere og sundhedspersonale.

- Digitale løsninger til at understøtte mere behandling hjemme.

- Implementering af en national guide til sundhedsapps.

- Data til kvalitetsudvikling af det nære sundhedsvæsen.

- Digital adgang for forældre til børns sundhedsoplysninger.

- Styrke udviklingen af Et Samlet Patientoverblik.

- Overgang til en ny sygdomsklassifikation i Danmark.

- Modernisering af digitale meddelelser i sundhedsvæsenet.

- Nye teknologiske løsninger til at understøtte manglen på arbejdskraft.

- Datadrevet omstilling til en cirkulær økonomi.

- Digital platform for byggematerialer og råstoffer.

- Videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet.

- Bedre brug af forsyningsdata til energieffektive bygninger.

- Grøn databehandling- og opbevaring.

- En fællesoffentlig indsats for bedre adgang til offentlige data.

- Styrket dansk sprogteknologi.

- Styrket forankring af cyber- og informationssikkerhed.

- Stærkt digitalt fundament for den offentlige sektor.

- Et ansvarligt grundlag for anvendelse af ny teknologi.

Du kan læse hele den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 her.