Artikel top billede

Kommune har købt 4.000 iPads til skolebrug: Men den kan ikke stå alene som undervisnings-redskab

I Hvidovre Kommune anvender man i stort omfang iPads i undervisningen. Tabletten har mange fordele, men den kan ikke stå alene, er erfaringen.

Interview: I Hvidovre, der ligger på Københavns vestegn, har man valgt at anvende en del af kommunekassens penge til at købe Apples tablet iPad til eleverne på byens skoler.

Det har man gjort for at opfylde kravene og ønskerne om at uddanne områdets børn og unge til at blive gode, digitale borgere, med en solid digital dannelse.

"Vi har mange iPads i Hvidovre, men vi er altså ikke blinde for, at der er andre teknologier på markedet. Vi anvender eksempelvis også Chromebook og pc som en helt naturlig del af vores undervisningsmiljø," fortæller Thomas Ankler, udviklingskonsulent og projektleder i Hvidovre Kommunes.

"Det er ikke teknologien, der skal sætte dagsordenen for undervinsingen. Om en enhed er god eller dårlig, det afhænger af læringssituationen."

Hvad er en iPad god til i undervisningen?

"Vi anvender den rigtig meget som et produktionsredskab. Muligheden for at anvende billeder, tekst og video på en og samme tid, gør en iPad til et godt undervisningsværktøj. Det er ud fra et pædagogisk princip om, at der er mange måder at opfatte verden og lære på."

Det er blandt andet den fysiske størrelse og applikationerne, der giver den lille tablet en række fordele.

"Når en enhed er mobil, kan en underviser flytte læringsrummet til det sted, der er nødvendigt. Det er styrken ved en iPad. Men en anden tablet kan også opfylde den mission."

Han peger på, at kombinationen af teknologiplatforme er både smart, men også nødvendig.

"Når eleverne kommer ud i den rigtige verden, vil de opdage, at der er forskellige ressourcer, som de skal forholde sig til. Derfor mener vi også, at det er naturligt, at have flere forskellige teknologier i kommunalt regi. Der er mere end en måde at håndtere data på, og det skal vi lære eleverne."

Det handeler naturligvis også om økonomi, hvilket betyder, at der skal foretages prioriteringer i det udvalg, der stilles til rådighed.

Har I erfaringer med andre tablet-platforme som Android eller Microsofts software?

"Ja, vi har testet forskellige løsninger. Skrækscenariet hos os er, at brugerne får noget i hænderne, som de ikke ved, hvad de skal bruge til. Derfor vælger vi gerne digitale resurser, som børn og voksne kender fx hjemmefra. På den måde kommer brugerne med en viden og en tryghed om brugen, som vi nemmere kan omsætte til læring. Men uden fokus på medarbejdernes og ledernes efteruddannelse i forhold til at brugen af digitale resurser i undervisningen, så er der ikke den store faglige gevinst at hente."

Til de små klasser

Hvidovre Kommune anvender primært iPads i indskolingen og på mellemtrinnet.

Personalet på skolerne har blandt andet udviklet materiale og pædagogisk indhold til denne målgruppe.

"Men det er ikke en forudfattet holdning. Man kan fint bruge en iPad i 9. klasse, hvis opgaven kræver det. Men det er typisk en Chromebook eller pc i udskolingen, hvor opgaverne ofte kræver meget tekst."

Hvordan holder I styr på flere platforme på en gang?

"Vi binder tingene sammen med Google apps for education, der er en samling af programmer til tekst, billede og lyd. De forskellige enheder fungerer ret godt sammen med Googles programmer og tjenester. Der, hvor vi arbejder med personfølsomme data i eksempelvis elevplaner, anvender vi dog en anden platform," fortæller han.

Er det besværligt at administrere de forskellige platforme?

"Administration er jo et nødvendigt onde, men det fungerer egentlig udmærket. Vi har et mobile device management-system, altså et administrationsværktøj, og vi oplever ikke de store problemer i dagligdagen, så folk er trygge ved at anvende teknologien," siger Thomas Ankler til Computerworld.

Hvidovre Kommune har for alvor arbejdet med mobilitet i undervisningen siden 2012.

Læs også om andre skolers erfaringer med forskellige teknologiplatforme:

Glem alt om Surface og iPad: "Chromebook er bedst til undervisning i skolerne"

Valgte Surface i stedet for iPad til skolerne: Sådan er det gået