Artikel top billede

Her svarer to ministre på Jens Højgaards Trustpilot-kritik af inkassobureau

To af regeringens nyudnævnte ministre er blevet spurgt om, hvorvidt erhvervsdrivendes ytringsfrihed eller handelsbetingelser vægter højst i sagen om kritik på Trustpilot mellem enkeltmandsvirksomhed og inkassobureau.

Sagen mellem enkeltmandsvirksomheden Din Hvidevare Reparatør, ejet af Jens Højgaard, og inkassobureauet HornskovVindberg er ikke bare havnet hos én minister, men hele to af slagsen.

Du kan læse mere om Jens Højgaards syn på sagen her, mens inkassobureauet kommer med sine synspunkter på tvisten her.

Efter Computerworlds indledende artikler har både justistsminister Søren Pape Poulsen (K) og erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) skullet forholde sig til sagen.

Læs også: Jens Højgaards kritik af inkassofirma på Trustpilot havner på justitsministerens bord

Vi har aftalefrihed

Søren Pape Poulsen er blevet inddraget i sagen, efter Enhedslistens retsordfører Rune Lund i Folketingets Retsudvalg har bedt justitsministeren forholde sig til, om Danmark skal have lovgivning, der beskytters virksomheders ytringsfrihed og retten til at give dårlige anmeldelser på eksempelvis Trustpilot.

Det spørgsmål er nu besvaret, og i den skriftlige besvarelse med Søren Pape Poulsen som afsender forholder ministeren sig egentlig ikke til spørgsmålet om ny lovgivning.

"I dansk ret gælder der et princip om aftalefrihed. Det betyder, at det som udgangspunkt er op til de parter, der ønsker at indgå en aftale, at fastlægge indholdet heraf," indleder justitsministeren sit svar.

"Aftalefriheden er imidlertid ikke ubegrænset og en række love, herunder aftaleloven og markedsføringsloven, sætter visse begrænsninger herfor," forklarer han videre.

Afgøres af dommer

I forsættelsen af svaret bliver der henvist til paragraffer, som justitsministeren efter blot få uger i embedet umiddelbart har overraskende godt styr på.

Søren Pape Poulsen nævner samtidigt, at en aftale kan tilsidesættes, hvis forholdene under aftaleindgåelsen har været urimelige.

Justitsministeren skærer dog ind til benet og forklarer, at det i sidste ende er op til en dommer i en retssal at vurdere, om en aftale er fair eller ej.

"Det bemærkes, at hverken grundlovens § 77 eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 10, der begge beskytter ytringsfriheden, er til hinder for, at der mellem to private parter indgås en aftale, hvorved den ene part accepterer ikke at ville udtale sig kritisk om den anden part," runder Søren Pape Poulsen af.

"Ikke behov for regulering"

Også erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen har skullet forholde sig til sagen, efter Computerworld har spurgt om ministerens holdning til tvisten mellem de to erhvervsdrivende.

Spørgsmålet til erhvervsministeren er sendt af sted, efter den amerikanske Kongres har vedtaget en lov, der netop giver handlende lov til at skrive kritiske aftaler, selvom en sælgende virksomhed gerne vil undgå det.

Den lovgivning kan du læse mere om her: Ny lovgivning på vej: Amerikanerne kan snart kritisere virksomheder sønder og sammen på nettet

Brian Mikkelsen har sendt Computerworld følgende svar på spørgsmålet om, hvorvidt ytringsfrihed eller handelsbetingelser vejrer højst i en sag som denne:

"Der er allerede regler på området, som efter min opfattelse fungerer fint. Jeg mener derfor ikke, at der er behov for yderligere regulering," indleder Brian Mikkelsen sit svar.

Her må tolkningen være, at erhvervsministeren i lighed med sin regeringskollega i Justitsministeriet ikke ser anledning til lovændringer på baggrund af sagen.

Åbner bødekassen

Dette betyder så samtidig, at enhver sælger kan indskrive dagbøder i sine handelsbetingelser i frygt for, hvis kunderne udtrykker sig kritisk i det offentlige rum. Præcis som Jens Højgaard har gjort i sit kundeforhold med HornskovVindberg.

Fremgangsmåden ved at besvare kritik med bøder og dermed imødegå eventuel offentlig afpresning har Christian Hornskov fra inkassobureauet HornskovVindberg tidligere har fortalt Computerworld, at flere af hans kunder har udtrykt ønske om at indføre.

Det kan du læse mere om her: Inkassobureau i shitstorm på Trustpilot efter stævning af enkeltmandsfirma: "Andre ville gøre det samme som os"

Herefter må det være op til en dommer at afgøre, om dette er fair jævnfør justitsministerens svar.

Også Brian Mikkelsen nævner i sit svar, at der i Danmark er aftalefrihed, og derfor kan stort set alle aftale mellem en sælger og køber indgås.

Brian Mikkelsen runder sit svar til Computerworld af således:

"Erhvervsdrivende skal derudover handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik, hvilket betyder, at erhvervsdrivende skal opføre sig ordentligt og give såvel forbrugere som andre erhvervsdrivende en fair og rimelig behandling. Det er Forbrugerombudsmanden der skal sikre, at loven overholdes," lyder det fra Brian Mikkelsen.

Computerworld har spurgt, hvordan Forbrugerombudsmanden forholder sig til en tvist som denne mellem to erhvervsdrivende.

Da sagen også er havnet på Forbrugerombudsmandens bord med henblik på eventuel behandling, ønsker Forbrugerombudsmanden og hendes jurister ikke at udtale sig om sagen - hverken konkret eller principielt. 

Læs også:

Jens Højgaard skrev negativ anmeldelse på Trustpilot - nu er han blevet sagsøgt for 11.419 kroner

Trustpilot koger: Inkassobureau ramt af vild shitstorm efter stævning af enkeltmandsfirma