Artikel top billede

Foto: Anders Engelbøl.

Investerer syv milliarder kroner i fiberbredbånd i Danmark: Nu rammer SE fiberkunde nummer 100.000

Interview: Fibergiganten SE sætter 300 millioner kroner ekstra af til nye bredbåndsprojekter i tyndt befolkede områder. Det bringer de samlede fiberinvesteringer op på syv milliarder kroner, fortæller administrerende direktør Niels Duedahl.

"Når man tæller hele vores fiberinvestering op, nærmer vi os, når vi er færdige, syv milliarder kroner i kapitalindsats."

Det fortæller Niels Duedahl, administrerende direktør i SE.

Fiber- og energiselskabet har netop offentliggjort, at det nu opretter en særlig bredbåndspulje på 300 millioner kroner til at sikre fiber i de mest tyndtbefolkede områderi den sydlige del af Danmark.

"Det er 300 millioner i lyset af et samlet projekt på syv milliarder, så vores 'commitment' rækker langt videre end bare de 300 millioner kroner. Men det her er en måde at booste vores aktivitetsniveau på," siger SE-direktøren til Computerworld.

Læs også: Ny bredbåndspulje til Syddanmark: SE sætter 300 millioner kroner af til at få dækket hele Syddanmark med fibernet

Niels Duedahl kan samtidig fortælle, at SE netop i disse dage forventer at nå 100.000 kunder i fiberforretningen i Sydjylland.

Det er dog planen, at mange flere kunder skal komme i hus i de kommende år, efterhånden som SE når op på at kunne tilbyde fiber til i alt 97 procent af borgerne og virksomhederrne i dækningsområdet.

De syv milliarder kroner er investeret over en 15-årig periode, oplyser Niels Duedahl, og beløbet dækker over alle fiberaktiviteterne i SE - inklusiv de områder, hvor SE er fusioneret med andre energiselskaber.

Hvornår begynder de syv milliarder, der er investeret over 15 år, at give et plus for virksomheden ?

"Indtil nu har vi jagtet vores EBITDA, altså driftsresultatet på fiber. Vores fiberselskab har det godt. Vi har en voldsomt stigende driftsindtjening i fiberselskabet, fordi vores penetration stiger og stiger."

"På EBITDA-niveau er vi nu i nogle hundrede millioner i plus, men med afskrivningerne vil det måske tage fem år endnu, før vi er i plus. Det er naturen i en langsigtet investering," siger Niels Duedahl.

SE har endnu ikke offentliggjort årsregnskab for 2016, men 2015-regnskabet kan du læse om i denne artikel.

Behov for endnu en bredbåndspulje

Den nye SE-bredbåndspulje på 300 millioner kommer, efter at uddelingen af de første 80 millioner kroner fra Energistyrelsens bredbåndspulje fandt sted før jul.

De offentlige midler blev fordelt mellem 31 bredbåndsprojekter rundt omkring i landet, og kun fire af SE's 29 bredbåndsprojekter opnåede støtte.

Derfor er der, ifølge Niels Duedahl, også et behov for at sætte yderligere penge af til projekter i SE's dækningsområde.

De 300 millioner kroner, der er hentet fra de knap fire milliarder kroner, SE tjente på salget af sine Dong-aktier i forbindelse med børsnoteringen af Dong, vil kunne sikre bredbånd til en række lokalområder, der ikke kan dækkes ud fra almindelige kommercielle vilkår.

Det er jo langt flere penge end de 300 milllioner, I har indkasseret på Dong-børsnoteringen, så hvordan er I lige kommet frem til det beløb?

"Det er et langt arbejde, vores bestyrelse har lavet omkring hele vores kapitalforvaltning. Det her er en løsning, hvor vi føler, at der er en god balance i, hvordan virksomheden udvikler sig," siger Niels Duedahl.

Kræver en tilslutning på 60 procent

SE kører generelt med et krav om 40 procents tilslutning i et lokalmiljø, hvis der skal sættes gang i nye fiberprojekter.

I forhold til de 300 millioner kroner i den nye bredbåndspulje er kravet en tilslutning på hele 60 procent.

Det forventer Niels Duedahl dog ikke, at det bliver svært at nå op på:

"Der var mange projekter, der ikke blev til noget med den første bredbåndspulje - det er projekter, der ligger på over 95 procent. Så de 60 procent bliver ingen udfordring i landområderne, for der er masser af forbrugere, der gerne vil på."

Læs også: Så er bredbåndspuljens vindere fundet: Her er der udsigt til bredbånds-støtte

Niels Duedahl oplyser, at der i de projekter, der havde søgt om midler fra den oprindelige bredbåndspulje, og som nu får tilskud fra SE-puljen, vil blive tale om en etableringsomkostning på 2000 kroner per husstand.

Ved de kommende projekter er der endnu ikke taget stilling til, hvor meget fiberkunderne selv skal betale for etableringen.

Kan det her hænge sammen for SE som businesscase?

"Vores almindelige fiberforretning er lige ved at passere kunde nummer 100.000 i Sydjylland, og der ligger vi med en tilbagebetalingstid på omkring 20 år på investeringen."

"Vi er vant til i elsystemet at have 40 års tilbagebetaling på vores infrastruktur, så fiber passer egentlig meget fint ind i vores investeringshorisont."

"De 300 millioner skal dække områder, der er ganske dyre per husstand. De 300 millioner skal dække der, hvor vi siger, at tilbagebetalingen ikke er relevant."

"Her ville der ikke være kommet noget fiber, hvis vi ikke gjorde noget helt ekstraordinært. Det er sådan, du skal se øremærkningen."

Mærker stor efterspørgsel på fiber

Niels Duedahl fortæller, at SE mærker en stor efterspørgsel på fiber i disse år - og også en større efterspørgsel end tidligere.

"Vi har et momentum i vores fiberforretning, der er ganske, ganske imponerende."

"I den tid, jeg har været her, har fiber ændret sig fra at være et udskældt projekt til at være et projekt, der får skældud, hvis det ikke kommer hurtigt nok," siger Niels Duedahl, der kom til SE i 2009.

"Fiber er et fundament for at kunne have et moderne liv både som borger og som virksomhed, så vi er under et heftigt pres for at accelerere udviklingen så meget, vi kan."

"Når vi kigger det her bredbåndsprojekt til ende, så er vi næsten 97 dækket i de områder, vi ejer, og det, synes jeg, er flot."

SE er fusioneret med en række andre fibervirksomheder og elselskaber over de sidste par år - blandt andet på Ærø, i Vejle og senest i Nordjylland med Nyfors.

"Så vi er en del af en konsolidering, og i de konsolideringsaftaler, vi har indgået, har det ligget, at fiberudrulning var en del af pakken."

"Vores gamle legacy-område har måske ikke helt haft den prioritet, som vi gerne ville have givet det. Her har vi en god mulighed for at rette op," siger Niels Duedahl om den nye bredbåndspulje på 300 millioner kroner.

Han er dog samtidig stolt over den dækning, SE allerede har sikret:

"Vi har været i en meget lang proces med at grave fiber i det sydjyske og har generelt en meget høj dækning - over 81 procent af alle husstandene syd for Ringkøbing Fjord har adgang til fiber. Det er et meget stærkt penetreret område."

SE har tidligere meldt ud, at det samlede fiberprojekt betragtes som færdigt, når der er opnået 97 procents dækning af samtlige syddanske andelshavere (cirka 283.000 husstande og virksomheder), mens de resterende cirka 10.000 kan tilbydes en alternativ løsning.

Læs også:

Ny bredbåndspulje til Syddanmark: SE sætter 300 millioner kroner af til at få dækket hele Syddanmark med fibernet

Stofa-direktør om flytning af hovedsæde: Nødvendigt i kampen om softwareudviklere og digitale medarbejdere

Syd Energi har investeret fem milliarder i fiber - men det kniber med tilslutningerne

Ny dansk bredbåndskurs rejser tre helt centrale spørgsmål

Ny bredbåndsplan er beviset: De frie markedskræfter holder ikke på det danske telemarked