Artikel top billede

(Foto: Picasa)

Ny dansk afgift på smartphones, tablets og computere kan være på vej: Skal give penge til kunstnere

Særligt udvalg afleverer torsdag en række anbefalinger til kulturministeren om en mulig ny afgift på smartphones, tablets og computere, der sælges i Danmark. Afgiften skal kompensere kunstnere, der risikerer at gå glip af indtjening.

Det kan godt være, at regeringen nu er på vej til at fjerne beskatningen af fri telefon, også kendt som smartphone-skatten. Det skrev vi om tidligere på ugen her

En ny skat - eller afgift om man vil - kan dog inden længe ramme ikke bare danske smartphone-brugere, men også alle forbrugere, der køber tablets og computere. 
I de seneste fire-fem måneder har et særligt udvalg, der er nedsat af kulturminister Mette Bock (LA), arbejdet på at komme med anbefalinger i forhold til, hvilke lagringsmedier der skal være omfattet af det, der kaldes blankmedieordningen.

Computerworld erfarer, at disse anbefalinger bliver afleveret i dag, torsdag.

Læs også: Ny kunstner-afgift på smartphones og tablets? Kulturministeren har tidligere foreslået, at ordningen helt skulle afskaffes

Lovlig privatkopiering

Blankmedieordningen, der har eksisteret i mange år, går ud på, at rettighedshavere får kompensation for lovlig privatkopiering af eksempelvis film og musik til forskellige lagermedier, fordi de med denne kopiering går glip af en indtjening.

Ordningen er blevet kaldt forældet, fordi den ikke tager højde for, at forbrugerne i dag i mindre grad anvender eksempelvis cd’er og dvd’er, men derimod i højere grad de SSD’er og harddiske, der findes i smartphones, tablets og computere.

“Der er grundlæggende brug for nu at se på, hvor og i hvilket omfang den lovlige privatkopiering foregår, og hvilket niveau kompensationen til rettighedshaverne bør være på. Det arbejde skyder jeg nu i gang," udtalte kulturministeren i forbindelse med, at udvalget blev nedsat i foråret.

Nu er udvalget så klar med anbefalingerne, som derfor torsdag lander på kulturministerens bord til det videre politiske arbejde.

Computerworld har været i kontakt med udvalget, der dog ikke på nuværende tidspunkt er klar til at fortælle, hvad anbefalingerne til ministeren er.

Dette var oplægget

I det såkaldte kommissorium for blankmedieudvalget kan man dog se, at der som udgangspunkt er lagt op til en ny afgift. Her står der nemlig blandt andet:

"Formålet med blankmedievederlaget er at kompensere rettighedshaverne for, at borgerne kan kopiere og optage musik, film mv. på lyd- og billedmedier uden at betale vederlag til rettighedshaverne. Det er således hensigten med blankmedieordningen at knytte kompensation til de medier, hvorpå den lovlige privatkopiering finder sted."

"Blankmedieordningen bør derfor justeres, så vederlaget fremover knyttes til både løse og integrerede lagringsmedier – dvs. alle de blanke medier, der i dag foretages lovlig privatkopiering på."

"Omlægningen skal være evidensbaseret, dvs. at vederlaget skal være baseret på opgørelser over den stedfundne lovlige privatkopiering."

Læs også: Ny kunstner-afgift på smartphones og tablets? Kulturministeren har tidligere foreslået, at ordningen helt skulle afskaffes

Det siger EU-lovgivningen

Det fremgår også af oplægget, at udvalgets anbefalinger og arbejde skal være i overensstemmelse med EU-retten og EU-domstolens praksis. Og her skriver Kulturministeriet så om netop EU-reglerne på området: 

"Efter EU-lovgivningen har rettighedshaverne til ophavsretligt beskyttede værker ret til at modtage en rimelig kompensation for den lovlige privatkopiering, som forbrugerne foretager af værket."

"Når forbrugerne i dag fx køber en musikfil, som de lagrer på deres mobiltelefon eller en fysisk dvd-film, som de efterfølgende kopierer til deres tablet, mp3-afspiller eller pc, modtager rettighedshaverne ikke den kompensation, de har krav på."

Smartphones tablets og computere

Derudover kan man i det officiele kommissorium for blankmedieudvalget læse:

"Udvalget skal i anbefalingerne til kulturministeren lægge vægt på, hvor meget der kopieres på de pågældende medietyper eller -udstyr, og hvor stor skaden for rettighedshaverne
dermed er."

"Fastlæggelsen af hvilke medier mv., der omfattes af blankemedieordningen, bør foretages ved inddeling i relativt generiske kategorier som fx ”smartphones”, ”tablets”, ”computere” mv."

Vil føre til prisstigninger

Computerworld kunne allerede i marts måned i år fortælle, at kulturminister Mette Bock ville forsøge ændre den nuværende blankmedieordning.

Læs også: Vildt slagsmål på vej: Nu vil de lægge nye musik- og film-afgifter på din pc og smartphone

Målet var at indføre en afgift på alle lagermedier, herunder også på harddiske og SSD’er i pc'er, tablets og smartphones, fordi det er den type lagermedier, der i stigende grad anvendes.

De to elektronikgiganter i Danmark, Power og Elgiganten, har til Computerworld forklaret, at konsekvenserne ved en sådan blankmedie-afgift vil være, at der kommer prisstigninger på produkterne.

Blankmedieordningen har eksisteret siden 1992, hvor de helt tidlige internetbrugere downloadede og kopierede til tomme/blanke lagermedier som bånd, cd'er og dvd'er - deraf navnet for ordningen.

Ordningen er tænkt som en kompensation til kunstnere, der mister indtægter, når forbrugere kopierer eksempelvis musik lovligt til tomme medier.

Konkret har ordningen betydet, at der er en afgift på eksempelvis tomme dvd'er. Den startede med at være på omkring 10 kroner. Siden er afgiften sænket, så prisen ifølge den danske ophavsretslovs §40 eksempelvis for digitale hukommelseskort ligger på 4,28 kroner per styk.

Allerede da forslaget blev luftet i marts måned, var Computerworlds holdning klar:

"At finansiere kunsterne med en skæv særskat på bestemte former for teknologi er helt hen i vejret og vækker snarere minder om middelalderlige afgifter end om en moderne nation."

Læs hele den historie her.

Læs også:

Ny kunstner-afgift på smartphones og tablets? Kulturministeren har tidligere foreslået, at ordningen helt skulle afskaffes

Vildt slagsmål på vej: Nu vil de lægge nye musik- og film-afgifter på din pc og smartphone

Danskerne risikerer svenske tilstande: Så meget betaler svenskerne i afgifter på pc'er og smartphones

Elektronik-giganter slår alarm: Ny afgift på pc'er og smartphones vil sende priserne på himmelflugt