Artikel top billede

Ny kunstner-afgift på smartphones og tablets? Sidste år ville kulturministeren helt afskaffe ordningen

Kulturminister Mette Bock (LA) står i spidsen for at modernisere blankmedieordningen, der i en ny udgave kan betyde særlige afgifter på smartphones, tablets og computere. Før Mette Bock blev minister, foreslog hun dog, at ordningen helt skulle afskaffes.

Kulturminister Mette Bock (LA) fremsatte i marts måned sidste år et forslag til Folketinget om helt at afskaffe den blandmedieordning, der nu står over for en modernisering - og dermed kan føre til særlige kunstner-afgifter på smartphones, tablets og computere.

Som Computerworld skrev torsdag, kan en ny afgift inden længe blive en realitet på smartphones, tablets og computere, der bliver solgt i Danmark.

Læs mere her: Ny dansk afgift på smartphones, tablets og computere kan være på vej: Skal give penge til kunstnere

Et udvalg, der er nedsat af kulturminister Mette Bock (LA), har i de seneste måneder arbejdet på at komme med anbefalinger i forhold til, hvilke lagringsmedier, der skal være omfattet af den såkaldte blankmedieordning.

Anbefalingerne er netop afleveret, og selvom vi ikke kender indholdet, så er oplægget, som udvalget har arbejdet efter, offentligt tilgængeligt.

Dette var opgaven for udvalget

Blankmedieordningen betyder, at rettighedshavere får kompensation for lovlig privatkopiering af eksempelvis film og musik til forskellige lagermedier, fordi de med denne kopiering går glip af en indtjening.

Ordningen tager imidlertid i dag ikke højde for, at forbrugerne i dag i mindre grad anvender eksempelvis cd’er og dvd’er, men derimod i højere grad smartphones, tablets og computere.

"Blankmedieordningen bør derfor justeres, så vederlaget fremover knyttes til både løse og integrerede lagringsmedier – dvs. alle de blanke medier, der i dag foretages lovlig privatkopiering på," lyder det i det såkaldte kommissorium for blankmedieudvalget.

Læs også: Ny dansk afgift på smartphones, tablets og computere kan være på vej: Skal give penge til kunstnere

Det fremgår også, at udvalgets anbefalinger og arbejde skal være i overensstemmelse med EU-retten og EU-domstolens praksis, og samtidig skriver Kulturministeriet så om EU-reglerne på området:

"Efter EU-lovgivningen har rettighedshaverne til ophavsretligt beskyttede værker ret til at modtage en rimelig kompensation for den lovlige privatkopiering, som forbrugerne foretager af værket."

"Når forbrugerne i dag fx køber en musikfil, som de lagrer på deres mobiltelefon eller en fysisk dvd-film, som de efterfølgende kopierer til deres tablet, mp3-afspiller eller pc, modtager rettighedshaverne ikke den kompensation, de har krav på."

"Udvalget skal i anbefalingerne til kulturministeren lægge vægt på, hvor meget der kopieres på de pågældende medietyper eller -udstyr, og hvor stor skaden for rettighedshaverne
dermed er."

"Fastlæggelsen af hvilke medier mv., der omfattes af blankemedieordningen, bør foretages ved inddeling i relativt generiske kategorier som fx 'smartphones', 'tablets', 'computere' mv."

Sidste år ville Mette Bock helt afskaffe ordningen

Mette Bock, der blev kulturminister i november 2016, har ansvaret for at få moderniseret blankmedieordningen.

Vi ved ikke, om minsteren ender med at gå efter at indføre afgifter på eksempelvis smartphones og tablets, men det er svært ikke at få tanken, at det kan blive tilfældet med det oplæg, som blankmedieudvalget fik, da ministeren nedsatte udvalget i foråret.

Det er derfor også yderst interessant, at Mette Bock (LA) den 31. marts sidste år - altså længe før hun blev kulturminister - sammen med Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA) fremsatte et forslag til en folketingsbeslutning om afskaffelse af netop denne blankbåndsordning.

Dette foreslog LA-politikerne

Beslutningsforslag B113/20151, som er offentligt tilgængeligt her, indeholder blandt andet følgende meldinger fra de tre LA-politikere:

“Det er forslagsstillernes synspunkt, at den teknologiske udvikling og udviklingen på markedet for musik, film og tv kombineret med hensynet til erhvervslivets byrder samt ordningens paradokser, hvor den manglende sammenhæng mellem dem, der betaler vederlaget, kopiering af musik og dem, der modtager støttemidlerne, nødvendiggør ikke blot en justering, men en egentlig afskaffelse af ordningen.”

“Ordningen er indrettet til et marked, der ikke eksisterer længere, og er i dag blot en urimelig afgift på en række danske virksomheder. Ordningen opkræver afgifter fra de forkerte og indbringer et relativt lille provenu i forhold til omkostningerne ved administration af såvel indbetalingen af vederlagene for virksomhedernes vedkommende og udbetalingen af vederlagene for ordningens modtageres vedkommende.”

“Det vedvarende fald i provenuet fra afgiften skyldes det store fald i salget af fysiske medier til lagring. Salget af blanke cd’er og dvd’er er faldet drastisk de sidste 10 år, og det forventes, at den udvikling vil fortsætte.”

“Udviklingen i harddiskkapacitet og mulighederne for onlinelagring gør, at behovet for lagring på fysiske medier i dag er langt mindre end tidligere. Samtidig har markedet grundlæggende ændret karakter. Den fysiske distribution og lagring af musik og video er i stort omfang blevet erstattet med onlinedistribution, indledningsmæssigt i form af downloads af købte værker og derefter i endnu højere grad i form af streamingtjenester til både musik og video.”

“Denne udvikling er godt på vej til stort set at overflødiggøre privat lagring af musik og video på fysiske medier. Markedet og de teknologiske platforme er altså helt anderledes end forudsætningerne ved den seneste justering af ordningen i 2006, og der er intet grundlag for at antage, at udviklingen herfra vil gå i retning af større salg af blanke medier.”

“Da kopiering til eget brug er lovlig, er denne lovlige kopiering allerede indregnet i prisen på musik m.m., ligesom anden lovlig anvendelse af musikken, herunder f.eks. afspilning, er indregnet i prisen. Der er således reelt ikke brug for kompensation.”

“Den teknologiske udvikling har ført til, at blanke medier, herunder usb-nøgler, ikke længere anvendes til lagring af musik m.m. Musik streames i stedet via internettet og lovlige streamingstjenester. I det beskedne omfang, at privat lagring af musik fortsat finder sted, vil det typisk ske på smartphones, tablets og harddiske. Disse lagringsmedier er alle fritaget for afgiften.”

Computerworld har været i kontakt med Kulturministeriet om den videre proces for fornyelse af blankmedieordningen. Følg siden her i de kommende dage for nye opdateringer.

Derudover forsøger vi også at få en kommentar fra kulturministeren selv. Vi vil nemlig gerne vide, hvad ministerens konkrete holdning er til, om der skal afgifter på smartphones, tablets og computere eller ej?  

Læs også:

Ny dansk afgift på smartphones, tablets og computere kan være på vej: Skal give penge til kunstnere

Vildt slagsmål på vej: Nu vil de lægge nye musik- og film-afgifter på din pc og smartphone

Danskerne risikerer svenske tilstande: Så meget betaler svenskerne i afgifter på pc'er og smartphones

Elektronik-giganter slår alarm: Ny afgift på pc'er og smartphones vil sende priserne på himmelflugt