Derfor crasher lufthavne og it-systemer:Opdatering fra Crowdstrike har ramt Microsofts systemer i hele verden

Artikel top billede

(Foto: Supphachai)

Digitalisering kræver trygge rammer: Derfor skal Danmark gå forrest med Digital Geneve Konvention

Klumme: Principper og love etableres i moderne samfund, netop fordi vi som mennesker kan være fristede til ikke at efterleve dem – og uden de rammer ved vi desværre ikke altid, hvad der er rigtigt eller forkert.

I Computerworld kunne man 6. oktober læse, at Forsvarsakademiet i en ny publikation fraråder, at Danmark tilslutter sig ønsket om at skabe en ’Digital Geneve Konvention’.

Det kan du læse mere om her:

Forsvarsakademiet: Danmark bør sige nej til at deltage en ‘digital Geneve-konvention’

I Microsoft Danmark er vi uenige i denne betragtning. 

Uanset om man anskuer emnet fra en forsvars-, politisk-, teknisk- eller en sikkerhedsmæssig vinkel, så er det vores opfattelse, at man er nødt til at anerkende, at vi i dag ikke har et tidssvarende fundament for, at borgere og samfundet i sin helhed kan opnå fuld værdi af digitaliseringen inden for trygge rammer.

Vi har stor respekt for, at der med udgangspunkt i forsvarets opgaver kan være flere grunde til ikke at ønske sig en sådan konvention - fire primære årsager nævnes blandt andet i artiklen. 

Men netop når noget er så afgørende for borgernes frihed, sikkerhed og rettigheder, skal vi vise vores styrke som dansk samfund. Vi tror på og går ikke på kompromis med de rette principper - heller ikke, når det er svært.

  • Vil der være nationalstater, som ikke ønsker at tilslutte sig en Digital Geneve Konvention? Formentlig. 
  • Vil der være nationalstater, som tilslutter sig, for så blot alligevel i det skjulte at bryde aftalerne? Sandsynligvis.
  • Skal det betyde, at vi afstår fra de rette principper for hvorledes, man som nationalstat kan og bør færdes i cyberspace? Nej, naturligvis ikke.
  • Er det et gangbart argument, at en Digital Konvention vil være vanskelig at håndhæve? Nej, naturligvis ikke. Principper og love etableres i moderne samfund, netop fordi vi som mennesker kan være fristede til ikke at efterleve dem – og uden de rammer, ved vi desværre ikke altid, hvad der er rigtigt eller forkert.

Hvorfor blander Microsoft sig i det?

Nogle spørger måske sig selv, hvorfor vi i Microsoft Danmark bekymrer os om og har en holdning til dette emne. Et meget fair og naturligt spørgsmål.

Vi er altid fortalere for åbne og ufravigelige principper, fordi det er en del af vores grundlæggende værdier.

Samtidig ser vi den direkte og afledte effekt af den stigende mængde af cyberkriminalitet og hackerangreb, som kontinuerligt bliver mere og mere sofistikerede. Vi ser også i nogle tilfælde angreb PÅ nationalstater men desværre også angreb sponseret eller drevet AF nationalstater.

Effekten er beklageligvis ikke til at tage fejl af for både private forbrugere, kommercielle og offentlige organisationer – hvoraf mange er vores kunder. 

Tab af data, monetære tab, generel utryghed og spirende mistillid til digitale løsninger, er blot nogle af effekterne. Potentielt taler vi om tab af arbejdspladser og ultimativt set også liv.

Vores samfund benytter i dag digitale løsninger i mange også kritiske scenarier, som i stigende grad er potentielle mål for cyberangreb, man ikke havde overvejet, da løsningen blev etableret. 


Det er en udvikling, som ingen vinder ved, og derfor ser vi det som vores pligt at gøre opmærksom på problematikken og give vores bud på en løsning. 

En Digital Geneve Konvention er et godt skridt i den rigtige retning.

Der vil blive lyttet til Danmarks stemme som en lille, omend vigtig brik i det internationale cyberpolitiske miljø.

Lad os bruge den stemme til at skabe nogle principielle rammer, som sikrer den bedst mulige balance mellem individets grundlæggende rettigheder og samfundets nationale sikkerhedsinteresser. 

Helt parallelt til andre konventioner og anden lovgivning, så skal det kun i yderste nødstilfælde og undtagelsesvis være muligt, at suspendere individernes rettigheder. 

Det vil være et moderne retssamfund værdigt!

Læs mere: