Artikel top billede

Sådan sparer du kassen på dit serverrum - se vejledning og få gode tricks her

Med nogle simple kneb er det muligt at halvere elforbruget i dit serverrrum og spare masser af penge - uden at det har nogle negative konsekvenser. Se hvordan du gør i vejledning fra Energistyrelsen.

Det kræver godt med energi at holde serverne i de danske virksomheder kørende.

En enkelt almindelig server forbruger årligt ligeså meget strøm som en gennemsnitlig familie.

Men sådan behøver det ikke være, lyder det fra Energistyrelsen i en vejledning til nedbringelse af strømforbruget i serverrummene i de danske virksomheder.

Ifølge styrelsen er det muligt relativt nemt at halvere energiforbruget i serverrummene via en række tiltag, hvor nogle kan ‘give besparelser her og nu,’ mens ‘andre kan kræve analyse og en plan, der skal gennemføres over en periode,” lyder det fra styrelsen.

“Energiledelse handler om at sætte og nå et mål for serverrummets elforbrug. Det sker ved først at finde ud af, hvad energien bliver brugt til. Derefter skal I undersøge, hvordan I kan spare, og hvad det koster,” lyder det.

Ifølge styrelsen koster et helt serverrum på en almindelig kontorarbejdsplads i Danmark mellem 100.000 og 200.000 kroner årligt.

Drift af serverne sluger cirka 60 procent af strømforbruget, mens køling suger 30 procent og andet udstyr i serverrummet de sidste 10 procent.

"En del – især mindre – serverrum bruger dog langt mere el til køling. Det er ikke unormalt, at op mod 50 procent af elforbruget i serverrummet går til køling. Et energieffektivt serverrum bruger under 10 procent af elforbruget til køling," lyder det fra Energistyrelsen.

Vvirksomheder kan halvere forbruget

Der er for både små og store virksomheder gode muligheder for med en målrettet indsats over nogle år at halvere energiforbruget, lyder det.

Og man bør ikke mindst have fokus på at virtualisere og konsolidere server-setuppet.

"Virtualisering og konsolidering af servere er en af de mest effektive metoder til at gøre driften både mere sikker og meget elbesparende. Den gennemsnitlige belastning for en server kan med virtualisering typisk hæves fra 5-15 procent til 60-80 procent Elforbruget for den fysiske server stiger, men da antallet af fysiske servere falder kraftigt, vil det samlede elforbrug for serverrummet også falde. I sparer også på elforbruget til køleanlægget, fordi serverne afgiver langt mindre varme," meddeler Energistyrelsen.

Styrelsen anbefaler, at virksomhederne nedsætter en ‘energigruppe’ til at køre projekterne igennem.

Når det gælder de små virksomheder lyder anbefalingen, at 'nogle stykker' går sammen om arbejdet, mens styregruppen i de større virksomheder kan have medlemmer fra ledelsen, fra drift og lignende.

Denne gruppe skal udarbejde og gennemføre en ‘energiplan’, der blandt andet måler på forskellige nøgletal som PUE (Power Usage Effectiveness) og eget energiforbrug efter bestemte parametre.

Store virksomheder

For virksomheder med mere end 50 medarbejdere med egne it-ansvarlige gælder det som tommelfinger-regel, at serverstrømforbruget ligger på op til 75.000 kroner per 100 medarbejdere.

Ifølge styrelsen har it-afdelingerne her samt i regulære datacenter-virksomheder ofte budgetansvaret for indkøb, mens driftsafdelingen hænger på strømregningen.

Og det bør ændres.

“[For] det betyder, at it-afdelingen ikke altid tænker elomkostningerne med ved køb af nyt udstyr. Hvis det derimod er it-afdelingen, som betaler både for udstyret, og det det koster at drive udstyret i hele levetiden, er der større chance for, at elforbruget bliver en vigtig parameter ved valg af udstyr. For meget serverudstyr er elomkostningen i levetiden højere end indkøbsprisen,” lyder det fra Energistyrelsen.

Du finder hele vejledningen fra Energistyrelsen her: Serverrumsvejledning 2018