Artikel top billede

Her er Danmarks fem bedste CIO’er lige nu: Se de nominerede til prisen som Årets CIO 2023

Årets CIO 2023: Fem danske top-CIO’er er nomineret til prisen som Årets CIO 2023, som Computerworld, IDC og Dansk IT uddeler 8. juni. 

Fem danske top-CIO’er er med i opløbet om at blive kåret til Danmarks bedste CIO.

Computerworld, Dansk IT og IDC er nemlig klar med listen over de fem CIO’er, som er nomineret til den eftertragtede pris.

De fem CIO’er udgør den absolutte creme af CIO’er i Danmark lige nu.

Vinderen af Årets CIO træder ind i en perlerække af kyndige top-CIO’er, som siden 2006 er blevet udnævnt til Årets CIO.

Fælles for årets kandidater, der er med i opløbet, er, at de alle favner bredt i et komplekst krydsfelt af ledelse, strategi, kunde-fokusering, teknologi og forretning.

Disse elementer udgør tilsammen fundamentet under den helt overordnede og løbende digitale omstilling, som fortsat definerer dagsordenen for alle organisationer og virksomheder.

Intet tyder på, at den udvikling stopper. For den digitale omstilling er på mange måder et løbende projekt under konstant udvikling, som hele tiden tilpasses og justeres efter nye teknologiske muligheder, skiftende vilkår og skiftende behov.

Sidste år kårede vi CIO i GN Store Nord, Ann Fogelgren til Årets CIO efter et spændende opløb.

De fem nominerede til titlen som Årets CIO 2023 er:

- Susanne Schustin, CIO i BWS.

- Malin Marker Persson, udviklings- og digitaliseringsdirektør i AKA.

- Bjørn Borup, CIO og CDO i Røde Kors.

- Claus Thomsen, CIO i Lundbeck.

- Nicolas Skovmand, CIO i Bestseller.

Her kan du læse en kort præsentation fra hver af kandidaterne:

Susanne Schustin, CIO i BWS

Susanne Schustin er en moderne, forretningsorienteret CIO som driver virksomhedstransformation gennem digitalisering.

Med modernisering af både it-funktion og -landskab har hun succesfuldt skabt forretningsagilitet med fuldt fokus på kunders behov.

Hun har en passion for data-drevet beslutningstagning og for at skabe konkurrencefordele med teknologi.

Med en faglig stærk, agil og innovationsorienteret it-organisation, der arbejder med de nyeste metoder og teknologier, har Susanne skabt en attraktiv og mangfoldig it-arbejdsplads, og som inspirerende leder har hun øje for medarbejdernes udvikling og virksomhedens langsigtede succes.

Malin Marker Persson, udviklings- og digitaliseringsdirektør i AKA

Malin Marker Persson er frontløber inden for implementering af digital teknologi og en erfaren leder inden for it ledelse og digital transformation.

Opgradering og modernisering af systemplatformen og et strategisk og digitalt fokus på at øge værdi og medlemsservice i a-kassens kontakt-kanaler har været omdrejningspunktet for Malins arbejde de seneste tre år som CDO i Akademikernes A-kasse.

Hvis man skal lykkes med implementering af digital teknologi, så kræver det et tre-delt fokus - strategi, teknologi og organisation.

Alle tre områder påvirkes gensidigt af hinanden, og hvis man vil have det fulde udbytte, er det særlig vigtigt, at man arbejder med kultursporet i organisationen, da det løbende medfører ændrede jobfunktioner, som kræver nye kompetencer, adfærd mv.

Malin Marker Persson har igennem de seneste fire år løftet Akademikernes A-kasse til at være digital frontløber i a-kasse branchen, og visionerne stopper ikke her - der er masser af spændende projekter og ideer i backloggen, som skal igangsættes og implementeres de kommende år.

Bjørn Borup, CIO og CDO i Røde Kors

Bjørn Borup er rollemodel for den moderne CIO.

Som succesfuld CIO er hans udgangspunktet at favne hele organisationens digitale omstilling. Fra topledelse, medarbejdere, kultur og mindset til innovation, compliance, udvikling samt stabil og sikker drift.

I en stærkt differentieret organisation hvor digitalisering både skal styrke kommercielle bundlinier, styrke et stærkt folkeligt og foreningsmæssigt humanitært engagement og samtidig skal kunne understøtte en effektiv beredskabsorganisation, bliver den moderne CIO’s rolle afgørende.

CIO’en skal således både evne at være visionær, strategisk, taktisk og operationel for således at kunne bidrage til organisationens forskellige forretningsområder.

Samtidig skal den moderne CIO holde et kontinuerligt fokus på at udvikle de digitale fundamenter, så den differentierede organisation altid er klar til at accelerere og skabe nye digitalt understøttede forretningsområder i et stadigt højere tempo.

Bjørn har som CIO bidraget afgørende til Røde Kors’ digitale omstilling, så organisationen i dag er klar til at udnytte de digitale muligheder i det humanitære hjælpearbejde både nationalt og internationalt.

Claus Thomsen, CIO i Lundbeck

Claus Thomsen er nutidens og fremtidens CIO, der hylder det hele menneske, fremmer neuro-diversitet og investerer i arbejdsplads og talentudvikling – selvfølgelig alt sammen med forretningens værdiskabelse for øje for at lykkedes med Lundbecks ambition om at blive nummer ét indenfor hjernesygdomme.

Claus prioriterer særligt at spille it-organisationen god i de felter, hvor vores nye sidekick, ChatGPT, kommer til kort.

Nemlig i nærværet og samværet, hvor han hver dag gør sig umage for at sikre, at Global IT i Lundbeck er den fedeste arbejdsplads med højt til loftet og kort til ledelsen, hvor man bruger den rigtige teknologi på den rigtige måde til at skabe virkningsfulde resultater for mennesker, der lider af hjernesygdomme.

Nicolas Skovmand, CIO i Bestseller

Nicolas Skovmand er drevet af drive og facilitere den digitale agenda i virksomheden, og sikre fokus på, at virksomheden vækster, bliver mere effektiv, er data drevet og er nemt at handle med.

Hans fokus er på at skabe en agil digital fashion platform, som anvender den fulde palette af teknologiske muligheder og som altid tager udgangspunkt i kunden, uanset om denne er internt eller eksternt forankret.

Dette muliggøres igennem en global digital product management tech-organisation, hvor beslutninger træffes så tæt på udfordringerne som muligt, og forskellighederne og fælles mål skaber styrken i teams og produkter og dermed understøtter den fremadrettede vækst og bæredygtighed i og udenfor Bestseller.

Her er alle vinderne af Årets CIO gennem årene

2022: Ann Fogelgren, GN Store Nord.

2021: Morten Holm Christiansen, Haldor Topsøe (vandt som CIO hos Coop).

2020: Peter Cabello Holmberg, CDO Fiskars Group (vandt som CIO hos Pandora).

2019: Stig Lundbech, Københavns Kommune.

2018: Jesper Riis, DSV.

2017: Torben Kjær, Rambøll.

2016: Morten Gade Christensen, Energinet.dk.

2015: Torben Ruberg, Falck.

2014: Claus Hagen Nielsen, COWI.

2013: Jens Hartmann, Grundfos.

2012: Mikael Munck, Saxo Bank.

2011: Torben Bonde, Vestas.

2010: Michael Moesgaard, Dong

2009: Michael S. Hansen, Region Sjælland

2008: Niels Molzen, Danisco.

2007: Kenneth Egelund Schmidt, Danfoss.

2006: Lars Mathiesen, Nykredit.