Artikel top billede

Når laptop-pusheren kommer inden jul, så sig nej

Klumme: Drop budgetstyrede indkøb og sig nej, når din direktør synes, han skal tage dine beslutninger. It-beslutningstagere befinder sig 'between a rock and a hard place'

It-chefer lever under et evigt pres: Fra forretningen får de at vide, at de skal levere mere it for færre penge - selvfølgelig samtidig med at kvalitets- og sikkerhedsniveau fastholdes eller øges.

Og der er ikke noget at sige til, at forretningen stiller krav.

For mange virksomheder har stadig en it-løsning, hvor alt indhold - styresystem og applikationer - ligger på pc'erne, og som kræver en stor it-afdeling at holde i luften - til at administrere klienter, installere drivere etc.

Størsteparten af arbejdet understøtter ikke forretningen, men bliver brugt på at holde en infrastruktur kørende. En sådan løsning er omkostningstung, samtidig med at værdien er svær at gøre op.

Bølgen, der klingede af

Derfor var der for cirka 15 år siden en bølge, hvor virksomhederne i stor stil outsourcede driften af deres it-løsninger og skar ned på it-afdelingen, så virksomhedens it-drift lå ude i byen.

Hermed var omkostningerne forudsigelige, for man vidste, hvad man betalte hver måned for driften.

Bølgen tog dog af efterhånden, for det var stadig svært at vide, om driftsleverancen faktisk havde en værdi, der svarede til omkostningen.

Derudover oplevede virksomhederne ofte, at denne type løsning gav manglende fleksibilitet:

Hvis virksomheden havde brug for ændringer i drifts-set-up'et, tog selv små ændringer flere dage, for i kontrakten med outsourcing-partneren står der typisk, at alle ændringer skal meddeles i form af 'change requests', og at partneren blot skal behandle disse inden for 1-3 dage.

Hvis det skal gå hurtigere end det, bliver det virkelig dyrt.

Hjem med det, det er for dyrt

Derfor trak mange virksomheder deres it-drift hjem igen efter nogle år, for det viste sig at omkostninger og værdi ved outsourcing ikke balancerede.

Siden da har virksomhederne typisk forsøgt at effektivisere deres drifts-setup, for eksempel ved i stigende grad at virtualisere dele af deres løsning.

Siden outsourcing-bølgen er mantraet i virksomhederne - med god grund - blevet "It skal understøtte forretningen", for selvfølgelig har it ikke værdi i sig selv.

Ude i it-branchen - både hos producenter, hosting-firmaer og i konsulent-huse - har vi også lært mantraet, og alle vil gerne tale it med de økonomiske beslutningstagere frem for tidligere med it-afdelingen.

Dette har bevirket, at der har været et hav af seminarer, gå-hjem-møder og events, rettet mod CXO'er, hvor man har talt meget overordnet om teknologi og - traditionen tro i it-branchen - meget højt om de økonomiske potentialer. 

Dette har bevirket, at mange direktører kommer hjem og fortæller it-chefen, hvordan it skal håndteres fremover, for direktøren har hørt at Cloud og "as-a-service" er billigt, effektivt og fleksibelt.

Du er bagstræberisk, hvis ikke skyen er lykken

Rigtig mange it-opgaver kan ikke løses i skyen alene, og ofte løser as a service-tilgangen ikke alle virksomhedens behov. 

Men hvis it-chefen har indvendinger, får han ofte at vide, at han er bagstræberisk og ikke forretningsorienteret, selv om mange virksomheder formodentlig vil opleve, at cloud-udbydere i endnu højere grad end traditionelle driftsleverandører er procedure-orienterede, upersonlige og automatiserede.

Hvad er så løsningen?

Tja - problemet er jo, at it reelt er vældig komplekst.

Men hvis du ikke allerede er i gang, så begynd at lave en plan for fremtiden, sådan at du har et roadmap for en langsigtet, gennemtænkt transition i retning af en fleksibel, nutidig it-løsning, hvilket i praksis sandsynligvis vil betyde en løsning, der ikke er låst på hardware, og hvor relevante elementer - og ikke alle over en bred kam - kan lægges i skyen.

Og så kan jeg næsten høre dig sige "Vi har jo lidt tilbage på budgettet ...". 

Men uanset hvad du gør, så lad være med ukritisk og budgettaktisk at bruge penge i december, for det forlænger blot livet på jeres 'legacy-klods' og bevirker, at bordet fanger endnu mere, og det bliver sværere at lave om.Så sig nej til pc-pusheren, når han kommer på besøg i december og har et knaldgodt tilbud til dig. 

Typisk har hardware-forhandlerne modeller, der afløses af nye det kommende år, på tilbud.

Det er som udgangspunkt gode pc'er, der ikke fejler noget. Ikke i sig selv i hvert fald. 

Men typisk gør de din hardware-base endnu mere uhomogen. Desuden vil brugerne i stigende grad selv bestemme, hvilken pc de bruger.

Så du risikerer at gøre livet mere surt både for dig selv og for brugerne.

Lav en plan for fremtiden

Hvis du skal have ét og kun ét professionelt nytårsforsæt, så sæt tid af til at få et overblik over jeres it-løsning og lav en plan for dens fremtid.

Hermed ved du, i hvilken retning dit arbejde skal gå.

Og du har en base for en kvalificeret diskussion med din direktør, næste gang han har set en slide fra en producent og ved alt om it.