Mikrobølgeovnen er gift for dit wifi - også naboens: Sådan klarer du skærene

Klumme: Mikrobølgeovnen er god til popcorn men en sand dræber for dit wifi. Her er ekspertens tekniske forklaring og nogle bud på, hvordan du kan justere dig ud af kniben.

Lad os tage et praktisk eksempel på, hvordan wifi kan blive forstyrret, og hvilken effekt den forstyrrelse har på en almindelig applikation.

Som så mange andre er jeg, og ikke mindst min datter, en ivrig forbruger af streaming via Netflix.

Jeg har ikke et nymodens smart-tv, så jeg benytter en chromecast-dongle fra Google til at se Netflix på mit tv. Chromecast-donglen forbinder til internettet via 2,4 GHz wifi.

Dermed er det vigtigt, at bemærke at den konkrete problemstilling jeg opridser i denne artikel kun vedrører produkter på 2,4 GHz-båndet.

Den nemme løsning er, som beskrevet i første klumme, at benytte 5 GHz - forudsat at dine klienter understøtter det, selvfølgelig.

Figur 1 viser en skitse af mit hus, hvor man kan se placeringen af henholdsvis mit accesspunkt og min Chromecast-dongle.

Jeg viser også placeringen af min mikrobølgeovn på skitsen af to årsager: For det første er det vigtigt at vide, hvor man laver popcorn, før Netflix startes, og for det andet er en mikrobølgeovn et fantastisk godt eksempel på en støjkilde.

NERD-ALERT
En mikrobølgeovn fungerer ved, at molekylerne i maden påvirkes af et roterende elektromagnetisk felt.

Molekylerne vil som konsekvens af den påvirkning opvarmes ved et princip kaldet dielektrisk opvarming.

Et dielektrisk materiale er ikke-ledende, og i modsætning til et ledende materiale vil elektronerne derfor ikke flyde gennem materialet ved en påvirkning af et felt men blot skifte til en polariseret tilstand.

Lidt ligesom en kondensator, som i øvrigt også indeholder et dielektrikum.

Hvis man nu roterer det elektriske felt, vil molekylernes elektroner kontinuerligt veksle mellem yderpunkterne som udgøres af polariseringerne, og denne veksling giver kinetisk energi, der resulterer i en opvarmning af materialet.

Det elektromagnetiske felt skabes af en magnetron inde i mikrobølgeovnen og for husholdningsapparater sker det typisk ved en frekvens omkring 2,45 GHz, og det er et ganske bredspektret signal med en båndbredde på flere hundrede MHz.
/NERD-ALERT

Der er altså et overlap mellem det frekvensområde, som en mikrobølgeovn opererer i, og så den øvre del af 2,4GHz ISM-båndet, som wifi benytter.

Overlap er den første forudsætning for indbyrdes forstyrrelser, og selvfølgelig det, at støj-signalet overhovedet er til stede ved modtageren.

En mikrobølgeovn skal tilberede maden inde i ovnen, og det vil sikkert give klager, hvis personen, som betjener ovnen, også bliver kogt.

Derfor er en mikrobølgeovn designet til at være HF-tæt, så det elektromagnetiske felt forbliver inde i ovnrummet.

I praksis er en mikrobølgeovn dog aldrig 100 procent HF-tæt, og den energi, som undslipper, udgør ganske vist ikke en fare for dig, men det gør den til gengæld for dit wifi-link!

I praksis
Jeg har lavet en række forsøg for at prøve at vise, hvilken effekt en mikrobølgeovn har på wifi-signalet.

Under forsøget streames der kontinuerligt en Netflix-film via et wifi-link, og jeg har så valgt latenstiden for linket som min metrik for wifi-linkets kvalitet (sammen med den visuelle kvalitet af filmen, selvfølgelig).

Grunden til at jeg kigger på latenstiden er, at det langt bedre viser effekten på wifi-linket, end hvis jeg kun kigger på pakketab.

Streamingteknologier kan sagtens håndtere latenstid, men specielt jitter (variation i latenstid) kan være lige så ødelæggende som egentlig pakketab.

Hvis vi nu kigger på mit setup, så er der en mur (23cm gasbeton, ~4 dB) og en glasdør (~3 dB) mellem sender og modtager, hvilket svarer til en afstand mellem sender og modtager i frit felt på omkring 20-30 m.

Dette skulle gerne være rigeligt indenfor grænserne for, hvad et nogenlunde fornuftigt wifi link kan håndtere, og jeg har da heller ikke normalt problemer med streamingen overhovedet.

Den RF støj som genereres af mikrobølgeovnen skal passere samme 23 cm ydermur, men på grund af den spidse vinkel (og det faktum at radiobølger bevæger sig i rette linjer) skal mikrobølgerne penetrere i omegnen af 70-80 cm gasbeton for at nå frem til Chromecast donglen.

Mit setup er altså (ganske tilfældigt!) så heldigt udformet, at wifi linket har væsentlig bedre vilkår end støjsignalet.

Figur 2 viser latenstiden målt 10 gange i sekundet over en 150 sekunders periode.

Den øverste graf viser situationen hvor mikrobølgeovnen ikke benyttes og nederste graf, situationen hvor den benyttes.

Effekten på latenstiden er særdeles tydelig. Uden støj (i hvert fald uden bevidst provokeret støj) har latenstiden en middelværdi omkring 10 ms og kun enkelte spikes over 100 ms (de spikes kommer jeg ind på i næste artikel).

Når mikrobølgeovnen tændes, stiger middelværdien til over 100 ms og periodevist over et halvt sekund.

I perioden tabes der i øvrigt omkring tre procent af pakkerne.

Cirka 10 sekunder efter, at mikrobølgeovnen tændes, stopper Netflix-streamingen og genoptages først når, mikrobølgeovnen slukkes igen.

Gentagne test med forskelligt udfald
Jeg lavede testen adskillige gange med lidt forskelligt udfald. Nogle gange gik der længere tid, før streamingen stoppede, og en enkelt gang stoppede streamingen slet ikke.

Fælles for alle forsøg var, at streamingen enten stoppede eller fortsatte med væsentlig reduceret billedkvalitet.

Mikrobølgeovne kan virkelig være en pest - her er et eksempel, hvor det tog 17 år at identificere synderen.  

Vil det sige, at man ikke bare kan sende konen ud og lave flere popcorn, mens man selv ser filmen videre?

Nej, bare rolig! Så drastiske ændringer i praksis er heldigvis ikke nødvendige.

For at finde en løsning, er det nødvendigt at lære fjenden lidt bedre at kende.

Figur 3 viser den støj der genereres fra en mikrobølgeovn målt ved chromecast-donglen sammenlignet med støjen målt på den anden side af muren.

De to placeringer af min måleantenne er vist som punkt A og B på Figur 1.

Jeg har indsat de 13 wifi-kanaler på samme graf - bemærk, at kanalerne i virkeligheden er væsentlig bredere, end grafen viser. De smalle bånd er for overskuelighedens skyld.

Muren dæmper støj-signalet ganske meget, men den tilbageværende signalstyrke er altså stadigvæk rigelig til at påvirke mit wifi i særdeles negativ retning.

Det behøver ikke være din egen ovn - ovne i nabo-lejligheden eller hos over/underbo kan sagtens generere tilstrækkelig RF til at påvirke dit wifi.

Nedsterste del af wifi-spektret går fri
Som man kan se, så dækker mikrobølgeovnens støj en meget væsentlig del af wifi-spektret, men ikke den nederste del. I mine tests ovenover lod jeg access-punktet selv vælge den bedste wifi-kanal, og da mikrobølgeovnen ikke var aktiv på det tidspunkt, blev det til kanal 8.

Hvis jeg manuelt vælger kanal 1 og gentager testen, er streamingen fuldstændig upåvirket!

Så vi har altså en løsning lige i tilfældet med mikrobølgeovne, men løsningen forudsætter jo dels, at der ikke er anden støj i de nedre kanaler, som er generende, og dels at alle mikrobølgeovne holder sig til den øvre del af ISM-båndet.

Så jeg kan desværre ikke garantere, at alle problemer er løst ved at vælge en af de lave kanaler.

Nok om mikrobølgeovne, næste artikel kommer til at handle om en anden og mere smalspektret type støj.

Husk: Debat om denne artikel holder vi her på CW. Forslag til emner til en kommende artikel kan diskuteres her.Premium
Forsvarets cyberenhed advarer danske virksomheder: Vi står over for alvorlige trusler fra hackerne
Nye værktøjer. Nye ofre. Nye afpresningsmetoder. De cyberkriminelle har ikke ligget på den lade side under corona-pandemien, viser ny trusselsrapport fra Center for Cybersikkerhed.
Computerworld
Bitcoinen nåede lige at kulminere igen – men så kom krakket
Der blev sat en ny rekord for bitcoinens værdi i år – men godt 24 timer efter blev der høvlet næsten 20.000 kroner af den.
CIO
Podcast: Her er seks gode råd om ledelse og digitalisering fra danske top-CIO'er
The Digital Edge: Vi har talt med 17 af Danmarks dygtigste digitale ledere - og samlet deres seks bedste råd om digitalisering og ledelse. Få alle rådene på 26 minutter i denne episode af podcasten The Digital Edge.
Job & Karriere
Se Waoos forklaring: Derfor har selskabet fyret topchef Jørgen Stensgaard med omgående virkning
Waaos bestyrelse opsiger fiberselskabets topchef, Jørgen Stensgaard, der fratræder med omgående virkning. Se hele forklaringen fra Waao her.
White paper
Sådan sikrer du hovednøglen til jeres data
80% af alle ransomwareangreb skyldes misbrug af privilegerede brugeradgange. Ved at begrænse og overvåge adfærden på de privilegerede konti samt kontrollere mængden af tildelte rettigheder kan du mindske skaden ved hackerangreb mod din virksomhed og i visse tilfælde helt blokere dem. Internt kan du bruge kontrollen med brugeradgange til at dokumentere, hvem der bevæger sig i hvilke systemer, og hvad der foregår derinde. Privilegeret brugerstyring har de seneste to år stået øverst på Gartners Top10-liste over it-sikkerhedsprojekter, der bør få højeste prioritet. Alligevel er teknologien kun så småt ved at finde fodfæste i Danmark. Det kan viden om åbenlyse gevinster, relativ kort implementeringstid og yderst rimeligt budget være med til at ændre på. I dette whitepaper folder vi temaet privilegeret brugerstyring ud og placerer teknologien i det væld af prioriteringer, som CISO’en hver dag skal foretage.