Artikel top billede

Eksperter om Rigspolitiets CSC-kontrakter: Det er et klart brud på loven

Det er efter alt at dømme et klart lovbrud, når Rigspolitiet i 19 år har fornyet millionkontrakter med CSC uden udbud. Kravet om udbud er nærmest ufravigeligt, og det er ingen undskyldning, at Rigspolitiet ikke har forberedt sig ordentligt.

I 19 år har Rigspolitiet fornyet en række kontrakter om drift af it-systemer med CSC, selv om reglerne på området kræver, at kontrakterne sendes i udbud.

Rigspolitiet har blandt andet forklaret forløbet med, at CSC leverede utilstrækkelig systemdokumentation til, at driftopgaverne kunne beskrives i udbudsmateriale.

Først sidste år skrev Rigspolitiet et krav om tilstrækkelig systemdokumentation ind i kontrakterne med CSC, hvilket betyder, at de kan komme i udbud i 2019, hvis alt går som planlagt.

Klart lovbrud

Rigspolitiet vil ikke svare på, om der er tale om et lovbrud eller ej, men hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer kontorchef Kenneth Skov Jensen, at Computerworlds oplysninger peger på en ovetrædelse af udbudsreglerne.

"Jeg må tage forbehold for, at jeg ikke kender sagens detaljer. Men hvis det er, som Computerworld siger, at man i 19 år gentagne gange har vurderet, at man ikke har kunnet udbyde en opgave, fordi man ikke har haft dokumentation, så må man bare sige, at man haft 19 år til at fremskaffe den dokumentation. Det er ordregivers pligt, at gøre det," siger han.

Christina Bagger fra UdbudsVagten, som rådgiver virksomheder om offentlige udbud, kan heller ikke se, hvordan den forklaring, Rigspolitiet har forelagt Computerworld, er nok til at overholde loven.

"Det er ikke bare dårlig praksis. Det er et klart lovbrud, hvis det er, som du forklarer forløbet," lyder det Fra Christina Bagger.

Eller er det?

Det er dog muligt, at Rigspolitiet faktisk har overholdt loven.

For hvis de systemer, som CSC drifter, falder ind under særlige omstændigheder som for eksempel force majeure eller rigets sikkerhed, er de omfattet af en undtagelse fra udbudsreglerne, forklarer Kenneth Skov Jensen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

"Der er undtagelsesmuligheder. For eksempel kan der opstå uforudsete begivenheder. Det kan være et flygtningepres eller lignende. Så vil man kunne købe ind uden at benytte de normale udbudsprocedurer. Men der er ingen undtagelsesmuligheder, hvis det er noget, som man selv er herre over," siger han.

Så meget for force majeure. Men hvad med rigets sikkerhed?

"Der kan gøres undtagelse fra udbudsreglerne. Hvis der er tale om hemmelige kontrakter, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, kan der gøres undtagelse fra udbudsreglerne," uddyber Christina Bagger fra UdbudsVagten.

Men der er der ikke noget, der tyder på, at kontrakterne falder i den kategori. Faktisk peger meget på, at kontrakterne ikke falder i nogen af de kategorier, som kan berettige en udtagelse fra udbudsreglerne.

"Det, der taler imod, at der skulle være tale om en undtagelse fra udbudsreglerne, er, at Rigspolitiet nu har skrevet ind i kontrakten, at den nuværende leverandør skal levere beskrivelser, der definerer opgaveudførelsen på en måde, der gør Rigspolitiet i stand til at udarbejde et udbud og en kravspecifikation med henblik på en konkurrenceudsættelse," forklarer Christina Bagger.

Rigspolitiet har sagt, hvad der skal siges i den sag

De oplysninger, som danner grundlaget for Computerworlds artikler om Rigspolitiets manglende udbud, er et resultat af flere måneders mailkorrespondance med Rigspolitiets Koncern IT.

Du kan se hvordan historien begyndte her: Rigspolitiet har ikke sendt CSC-opgaver i udbud i årevis: System-dokumentation mangler på 19. år

Oplysningerne førte dog til flere spørgsmål. Derfor har Computerworld talt med kontitueret direktør for Rigspolitiets Koncern IT, John Vestergaard, om lovligheden af forløbet, og hvorfor Rigspolitiet ventede 18 år, før CSC blev forpligtet til at levere systemdokumentation.

Du kan læse den samtale her: Rigspolitiets it-chef under pres i udbudssag: Her er hans svar om 19 års lovbrud

Du kan læse to bud på, hvordan det kan være gået så galt her: 19 års it-kontrakt-kaos i Rigspolitiet: Derfor kan det være gået så galt for politiet