Artikel top billede

Masser af hype - men hvor finder jeg business-casen til Internet of Things?

Klumme: Internet of Things er en uomgængelig tendens, men er det ikke bare noget, de store virksomheder skal bekymre sig om? Og hvor er business-casen egentlig?

Internet of Things er en af vor tids største tendenser - og med rette.

Digitale enheder bliver i stigende grad forbundne, såvel i produktionsmiljøer som i videns- og serviceerhverv. Potentialet i Internet of Things er så stort, at det kan være svært for alle at forstå mulighederne og konsekvenserne af noget så banebrydende.

Faktum er, at vi allerede er storforbrugere af Internet of Things.

  • Vi sparer på strømmen ved at have automatisk elmåleraflæsning med nye termostater, som kobles til internettet. 
  • Vi kan åbne døre uden nøgler og sikre vores huse mod indbrud ved fjernstyring af alarmer. 
  • Vi kan betale i butikkerne med vores smartphone. 
  • Metroen i København er automatstyret.
Internet of Things er overalt, og vi anvender det såvel privat som i arbejdslivet.

Hvor finder jeg business-casen?

Der skal ikke herske tvivl om, at Internet of Things kommer til at påvirke hele vores samfund og verden radikalt på lige fod med internettets indtog og smartphones med touch.

Det gælder uanset om man er CIO i en privat eller offentlig virksomhed - om man er direktør i en mindre virksomhed eller større koncern. Uanset om man handler med varer eller services.

Internet of Things vil ubetinget påvirke markedet og hverdagen for alle, og det vil ændre opfattelsen af værdi, service og prissætning.

Så hvordan kommer man i gang med Internet of Things? Er Internet of Things ikke kun interessant for de store virksomheder?

Og hvor finder man business-casen?

Læs på lektien og opsøg partnerskaber

Udviklingen går ufattelig stærkt, så en god måde at starte på er at bruge 60 minutter på internettet til at læse artikler om Internet of Things-anvendelse i bilindustrien, i produktionsmiljøer, i hjemmet eller i Smart City-regi.

Fly og droner er i høj grad autostyrede. Biler fortæller selv, hvornår noget er galt og kan (snart) køre selv. Intelligente køleskabe, termostater, lysstyring, robotter og virtual reality træder ind i hjemmet.

I sundhedssektoren kan robotter tilse patienter på opvågningsstuer, hvorefter data automatisk indsamles og sendes som besked til sundhedspersonalet, som så kan behandle patienten.

Mange byer har allerede intelligente bygninger med automatisk lysstyring, overvågning og sensorer, der fortæller, hvornår der skal gøres rent.

Intelligente skraldespande fortæller selv, hvornår de er fyldte og skal tømmes. Intelligent belysning tænder og slukker i gademiljøet og på offentlige steder, så det er trygt at færdes.

Skolerne og mange andre måler indeklima, så eleverne har de bedste forudsætninger for indlæring. Dette er blot eksempler.

Vallensbæk kører på

I Vallensbæk Kommune har man en vision om at blive en SmartCity, hvor borgerne er SmartCitizens, og hvor Internet of Things skal være med til at optimere faciliteterne i byen og samtidig styrke fællesskabet.

Kommunen, erhvervslivet og organisationer opfordres til at bruge teknologi som drivkraft for fremgang. De inviteres til at starte nye samarbejder og til at involvere borgerne i teknologiarbejdet.

Man har derfor udarbejdet en vision, som borgmesteren står i spidsen for samt et idékatalog på baggrund af workshops med alle kommunens parter, og nu starter blandt andet et techlab, hvor teknologien skal afprøves af borgerne selv.

Partnerskaber er vigtige

Netop partnerskabstankegangen og crowdsourcing er vigtige elementer i at komme i gang - og få succes med Internet of Things.

Indgår man nye partnerskaber, kan man byde ind på større projekter. Inddrager man kunderne, brugerne, borgerne til idégenerering og produktudvikling, får man helt nye perspektiver og engagement.

Tag for eksempel Spar Nord, som inviterer danskerne til at være medskabere af fremtidens bankservices ved at afholde hackathon. Eller LEGO, som inddrager brugerne i produktudvikling og giver en andel af omsætningen til de bedste idéer, der sættes i produktion.

Smartphoneproducenter stiller en platform til rådighed, som udviklere kan slå sig løs på - ud fra tesen om, at alle de gode idéer ikke udspringer af leverandøren selv.

Tænk stort, start småt

Mit råd til at komme i gang er først og fremmest følgende:

  • Selv om Internet of Things ligger i skyen, er det vigtigt at holde det jordnært. 
  • Start i det små og sørg for, at hele virksomheden kan følge med. 
  • Tro ikke, at din forretningsmodel kan eller skal ændres på en weekend. 
  • Gå i dialog og samarbejde med andre leverandører, der kan løfte opgaven sammen med din virksomhed. 
  • Og spørg kunderne og brugerne, hvad de mener.
Helt lavpraktisk kan man afprøve Internet of Things med en kickstarts-pakke, der består af få sensorer, som kan forbinde dine data og elektroniske enheder i et lille område af virksomheden, i et kontor eller lokale.

Ved at udvælge én afdeling, hvor man opsætter sensorer, bliver data visuelt tilgængelige og overskuelige, og man kan dermed nemt danne sig et overblik over resultaterne og perspektiverne.

Ved at starte med små simple løsninger, får man en forståelse af, hvordan teknologien virker, og hvor man på længere sigt kan høste store gevinster ved Internet of Things.

Det er en trin-for-trin proces, som vil udvikle sig over tid - og samtidig foregår i et sikkert og økonomisk overskueligt miljø.

Når man så får øjnene op for de gevinster, der følger med, kan man skalere op og igangsætte større forandringsprojekter.

Og for at svare på spørgsmålet om, hvor man finder business-casen, så vil den tage form, når først din virksomhed får øjnene op for potentialet og går i gang med at høste gevinsterne.

Sådan sætter du gang i processen:
1. Nedsæt en taskforce og giv dem et stærkt mandat til at teste mulighederne med Internet of Things.
2. Lav en business-case og forstå, at det kan kræve pilotprojekter, før du kan høste gevinsterne. Lås dig ikke fast i business-casen, men brug den til inspiration.
3. Tænk på den lange bane og sørg for at evaluere løbende for at opsamle erfaringer til de næste skridt.

Sådan kan du kickstarte Internet of Things:
1. Identificér et testområde for Internet of Things og installér nogle sensorer
2. Indsaml data i en back-end og konfigurér et administration-dashboard til at skabe overblik
3. Evaluér visuelt output baseret på sensorerne og planlæg next step