Artikel top billede

Bjørn Borup, chef for Borgerservice, Kultur, Erhverv, IT og Digitalisering i Vallensbæk Kommune

Tænker du på Internet of Things og digitalisering? Så kan du lære noget af Vallensbæk Kommune

Interview: Alle taler om IoT, brugerinddragelse, partnerskaber og digitalisering. Vallensbæk Kommune har været i gang i lang tid. "Vi har helt bevidst ikke sat hårde målbare succeskriterier op. En række hårde KPI'er vil i mine øjne slå initiativerne ihjel," lyder det fra chef Bjørn Borup. Se her, hvordan han griber opgaven an.

Alle taler om IoT, brugerinddragelse, partnerskaber og digitalisering. Men få kilometer syd for København ligger en Vallensbæk kommune hvor de faktisk gør noget ved det.

Forankret i et konkret vision har kommunen oprettet labs for borgere og virksomheder, indgået talrige partnerskaber med teknologivirksomheder og installeret CO2-sensorer i klasseværelserne for at sikre, at eleverne får nogle af landets bedste karakterer.

Computerworld tog til Vallensbæk bevæbnet med seks skarpe spørgsmål til Bjørn Borup, kommunens chef for Borgerservice, Kultur, Erhverv, IT og Digitalisering - og den 50-årige idémand bag Smart City-initiativet.

1) Bjørn Borup, hvorfor arbejder Vallensbæk Kommune med denne her dagsorden?

"Fordi vi tror på, at teknologi kan medvirke til at gøre Vallensbæk Kommune til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. For mig at se er det et forretningsprojekt for kommunen og en borger- og erhvervsrettet løsning, som er anderledes, end hvad vi ellers har lavet med digitalisering."

"Teknologien er en enabler. Men vi ved også, at det er os - kommune, erhvervsliv og borgere - som skal få ideerne og byde ind med de forretningsmæssige udfordringer, der er i kommunen, og som teknologien kan være en del af svaret på."

"Vi tror på, at udviklingen i teknologien gør, at vi kan få en platform, som kan hjælpe os med de udfordringer, som vi har som kommune."

"Vi har blandt andet to store motorveje og en række jernbanelinjer gennem Vallensbæk. De gør, at vi har fokus på støj. Derfor har vi også et projekt, der som en del af Smart City kigger på, hvordan teknologien kan bekæmpe den støj."

"Derfor har jeg været i dialog med GN Resound om, hvordan man bekæmper støj, for selskabet har hele laboratorier med folk, der arbejder med at forebygge, at folk får høreskader. Det er den slags partnerskaber, vi skal fremme og den slags, om vores borgere kan blive en del af at teste."

Artiklen fortsætter under billedet...

"Vi har helt bevidst ikke sat hårde målbare succeskriterier op fra begyndelsen. Det er med vilje, for der er ikke nogle gode business cases på Smart Cities endnu. Så en række hårde KPI'er vil i mine øjne slå initiativerne ihjel.

Så man kan sige, at vi har etableret Smart City for at arbejde med visionen for at forberede kommunen, borgerne og erhvervslivet. For faktum er, at både teknologien og markedet skal modnes før det er helt klart."

2) Har du en personlig ambition om hvad de største gevinster skal være de næste par år?

"Hvis vi mødes igen om et år eller to, så vil jeg være glad, hvis vi i Vallensbæk Kommune har skabt en række nye samarbejdsformer, som sammenknytter borgere, virksomheder, frivillige og foreninger, som har bidraget til en stærkere  innovationskultur.

Undervejs må vi også gerne have fundet på et par gode projekter, der gør borgernes hverdag bedre i Vallensbæk og i processen måske have bidraget til at modne nogle virksomheders Smart City-løsninger, som dermed har fået et bedre produkt at gå på markedet med.

Vi vil således i vores Smart City-initiativer gerne vise vores politikere, at den vision, de vedtog om Vallensbæk som Smart City, afstedkommer en række nye nye samarbejdsformer, nye borgervendte services og bedre dialog med vores virksomheder.

Et helt konkret eksempel på en ny samarbejdsinitiativ er vores hackaton for 9. klasser, hvor vi i år har fået både Vestforbrændingen, Capgemini Sogeti og Ricoh med som partnere. Det vil jeg gerne have meget mere af."

Artiklen fortsætter under billedet...

Bedre karakterer til skoleelever

3) Det lyder meget visionært, men kan du komme med et konkret eksempel på hvad det er at Smart City-tanken har ændret?

"I Vallensbæk Kommune har vi en målsætning om, at afgangsklasserne skal være blandt de 25 procent bedste elever i landet målt i karakterer.

Så sammen med de danske firmaer Bluefragments og Sensorist har vi sat sensorer op i udvalgte klasser for at måle de fysiske rammer for klassernes trivsel. For vi ved, at ringe indeklima gør undervisningen mindre effektiv.

Sensorerne måler CO2, temperatur og luftfugtighed i 10-12 klasser og planen er at følge en række 7. klasser i hele deres udskolingsforløb.

Systemet har kørt siden efter sommerferien og vi får allerede data ind nu, som er spændende. Vi kan blandt andet se at CO2-indholdet eksplorerer 10 minutter inde i timerne.

De data regner vi på, men på en måde, så vi inddrager lærernes og elevernes ideer om at udvikle de bedste læringsmiljøer. Noget af det er sikkert ekstremt lavpraktisk som at gå en tur, lufte ud eller tænde ventilationen. Men nu er vi for første gang på dette lille område blevet datadrevne og kan se, hvordan tilstanden er ude i klasselokalerne, og vi kan se hvilke tiltag, der kan gøre at  tilstaden ændres til det bedre.

På sigt vil vi også gerne måle støj, lys og kemikalierne i luften. Men lige der sætter teknologien begrænsningen, for skal der måles støj, så er vores batteridrevne sensorer ikke nok."

Artiklen fortsætter under billedet...

Stiller krav til it-afdelingen

4) Hvad har det krævet at jer at skabe visionen og implementering af Smart City i Vallensbæk Kommune?

"Det vigtigste er den politiske vilje og mod at skabe en vision, og det har vores lokale politikere i den grad. Vores borgmester underskrev en strategisk samarbejdsaftale med Microsoft forleden morgen og er dedikeret til at afsøge alle de partnermuligheder, der er.

Samtidig har vi skabt en Smart City-taskforce med centerchefer fra de store forvaltningsområder som skoler, dagtilbud, sundhed og teknik.

Det er vigtigt, for opgaven skal ikke bare være i den tekniske forvaltning og fokusere på gadelamper og lyskryds. Man skal have en politisk vision, som også inddrager de andre områder og den organisatorisk kapacitet til at eksekvere projekter og initiativer på tværs i organisationen.

Det stiller krav til it-afdelingen. Vi har snakket i mange år om at vi skal være forretningsdrevne og serviceorienterede i vores it- og digitaliseringsafdelinger.. Men med Smart City i fokus skal vi også være en strategisk samarbejdspartner med fokus på kommunens eksterne interessenter - borgere, virksomheder, foreninger og frivillige.

I Vallensbæk Kommune har det været IT og digitalisering, der har været igangsætter og driver af for eksempel hackaton, Campus og Vallensbæk Tech-Lab, som er en teknologi tænketank bestående af både store og mindre teknologivirksomheder indenfor smartcity teknonologi.

Her er Microsoft, Bluefragments, Satcom1, Phillips og Capgemini Sogeti med i arbejdet med at udvikle innovative nye smartcity løsninger til gavn for byens udvikling.

Men der skal først være styr på den basale it-drift inden man som it-afdeling sætter sig i førersædet. Ellers får man aldrig som it-afdeling tilkæmpet sig taleretten i organisationen."

Artiklen fortsætter under billedet...

Sikkerhed er en showstopper

5) Så hvad med sikkerheden? Der har lige været et stort amerikansk angreb som tog udgangspunkt i Internet-of-Things-enheder.

"Sikkerheden er så afgørende, at hvis der ikke er styr på den, så er det en politisk showstopper for os. Hvis ikke jeg har gode svar på den del, så skal der jo bare én lokalpolitiker, som møder en bekymret borger nede i Brugsen til, før det dør.

Samtidig har vi en vision om at blive en datadrevet kommune, og der er det en meget reel udfordring at når alle de anonyme data samles så er de ofte knapt så anonyme mere.

Derfor har vi dannet Smart City Cybersecurity Lab sammen med IBM, DTU, Cisco, Hvidovre Kommune, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, KL, Region Hovedstaden og flere andre. Security Lab er tænkt som en national platform hvor alle, der har interesse i feltet, kan mødes.

Jeg sidder selv som formand i denne sammenhæng og vil gerne byde staten op til dans på dette område.

Vi har behov for hele det offentlige Danmark sammen med den private sektor får en stærk profil indenfor privacy og cypersecurity - både for at byernes egne løsninger samt for at styrke Danmarks internationale position som frontrunner indenfor smartcities. 

Etableringen af Smartcity Cypersecurity Lab  er sket i erkendelse af, at markedet også på det område er umodent og at som offentlige myndigheder skal hjælpe med at få det klart i takt med at stadig flere dele af byernes vitale drift lægges i smartcityløsninger blandt andet trafikstyring, renovation og energiforsyning."

Vi har de innovative og kreative løsninger

6) Hvis du lige skal tage et skridt tilbage, hvad er så de store perspektiver ved det, som I foretager jer her i Vallensbæk Kommune?

"Det store perspektiv for mig er at være med til at sætte en dagsorden, der handler om Danmark som frontrunner inden for smartcities. Det er sjovt og spændende at geare Danmark at levere løsninger globalt.

Det er også vigtigt, fordi vi i Greater Copenhagen er i konkurrence med byer som Amsterdam, Singapore og Barcelona på smartcity-området De er store metropoler, som kæmper om de samme kompetencer og investeringer som os.

Derfor skal vi hjælpe virksomhederne med at få testet nogle løsninger og få dem modnet her i Vallensbæk Kommune.

Specielt fordi mange initiativer tidligere har været meget lokale pilotprojekter. Men i dag er det ikke længere kun afgørende at gennemføre en succesfuld lokal implementering. Den lokale implementering skal følges op af en regional eller national  udbredelse og skalering.

Så når internationale virksomheder ser på Region Hovedstaden, så skal de også se på Vallensbæk fordi vi har innovative og kreative løsningerne - og en plan for udrulningen vi hurtigt kan eksekvere på fordi vi er en relativt lille kommune."

Læs også klummen om hvordan du kommer i gang med Smart City: Nu har vi chancen: Danmark kan blive foregangsland for SmartCities