Derfor crasher lufthavne og it-systemer:Opdatering fra Crowdstrike har ramt Microsofts systemer i hele verden

Artikel top billede

Fremtidens teknologier: Hvad er hype - og hvad skaber reelt værdi?

Klumme: Nye teknologiske landvindinger ser dagens lys nærmest dagligt, og teknologierne bliver samtidig mere og mere avancerede. Men hvad er op og ned på dem - og hvordan ved vi, hvilken bølge vi skal hoppe på?

Når jeg kigger ud i mit netværk, bliver CIO'ens rolle stadig mere kompleks - og måske endda sværere at definere.

På den ene side træffes stadig flere it-relaterede beslutninger på øverste ledelsesniveau, da it og teknologi i højere grad end nogensinde er tæt forbundet med den overordnede forretningsmodel.

På den anden side bliver der til stadighed stillet større krav til it-afdelingens synlighed og evner til konstant at innovere, disrupte og bevise sin eksistensberettigelse.

Fremtiden?

Så hvad er fremtiden for it-afdelingen og CIO'ens rolle?

Hvem skal træffe beslutningen om, hvilke tekologier der bliver relevante for de enkelte virksomheder? - og hvordan ved man, hvilke teknologier der på længere sigt kan skabe den største værdi for virksomheden?

Lad os starte med at se på, hvilke teknologier der fremover vil skabe værdi for virksomhederne.

PA Consulting Group har spurgt 50 virksomheder i blandt andet produktionssektoren i Danmark, USA, UK, Østrig, Canada, Tyskland og Spanien, om, hvilke teknologier de mener vil være afgørende i fremtiden - og som på sigt vil udgøre tungen på vægtskålen målt på fremtidens vækst og omsætning.

Af rapporten fremgår det, at teknologier som 3D-print og wearables fortsat vil være de mest trendsettende frem mod 2025, mens blandt andet kunstig intelligens og såkaldt human enhancement-teknologi vil være blandt 'future stars' - også målt på omsætning.

Andre teknologier, der vurderes til at blive relevante - og bidrage til vækst og øget omsætning - er M2M-kommunikation, kunstig intelligens og augmented reality.

Hvordan kan man vide?

Så hvordan ved it-chefen og ledelsen, hvilke teknologier der bedst muligt - på længere sigt - vil understøtte forretningen og hjælpe til at skabe vækst?

Det er vigtigt først og fremmest at definere, hvilke udfordringer man har, og hvilke teknologier der bedst muligt og mest effektivt kan imødekomme disse udfordringer.

Sidder du eksempelvis som it- og teknologiansvarlig i en medicinalvirksomhed, er det en god ide at se nærmere på, hvad der sker inden for den demografiske udvikling: Hvad er den forventede levetid for menensker, hvilken effekt vil det have på arbejdsstyrken og omkostninger i sundhedsvæsenet, og endelig hvordan påvirker det behovet for de produkter og løsninger, jeres virksomhed tilbyder.

Skal I for eksempel til at se nærmere på udviklingen inden for biochips og såkaldt human enhancement? Der er mange overvejelser, og det kan være svært at forudsige fremtiden.

Her og nu-behov

Det kan også handle om et her og nu-behov: Er performance i virksomheden utilfredsstillende, og mangler medarbejderne motivation? Ja, så kan svaret være mobility-teknologier og såkaldt customisation og wearable-teknologier.

For eksempel har mine kolleger udviklet en ny læringsmetode kaldet 20 Days Later, hvor medarbejdere ved hjælp af en app løser adfærdsbaserede opgaver i løbet af en periode på 20 dage (baseret på teorien om, at det tager cirka 20 dage med gentagne daglige aktiviteter for et menneske at skabe en vanepræget tankegang eller adfærd). Formålet er at skabe nye, vedvarende vaner, som øger performance og salg.

Så det handler ikke nødvendigvis om at implementere og forstå de mest komplekse teknologier, men om at identificere de behov, der er i den enkelte virksomhed og dernæst definere, hvilken teknologi der kan hjælpe med at løse jeres udfordringer og jeres behov - som for eksempel ved hjælp af wearable-teknologi og en enkel app.