Artikel top billede

Billeder: Kim Stensdal. (Foto: Kim Stensdal / Kim Stensdal)

"Jeg har ansvaret for Danmarks mest kritiske infrastruktur. At der er lys i lampen, er min license to operate"

Nomineret til Årets CIO 2016: Morten Gade Christensen har som CIO i Energinet.dk it-ansvaret for Danmarks mest kritiske infrastruktur. Han skal samtidig sikre den digitale innovation, der kan revolutionere hele energisektoren.

Tre ting præger mere end noget andet Morten Gade Christensens arbejde som CIO for Energinet.dk.

For det første har han etableret en ny digitaliseringsenhed med otte ansatte, der skal eksperimentere med innovative digitale løsninger og koncepter.

For det andet er der hele den grundlæggende omstilling af energisektoren mod vedvarende energi og en digital styring.

De to ting vender vi tilbage til, for den tredje ting, der fylder meget i CIO'ens job, er nemlig det helt fundamentale:

"Jeg har ansvaret for Danmarks mest kritiske infrastruktur. Hvis du slukker for det, vil alle de andre, der synes, at de har kritisk infrastruktur, lukke. Det her er krumtappen."

"At der er lys i lampen, er min license to operate. Punktum," lyder det fra Morten Gade Christensen, da Computerworld besøger ham i Energinet.dk's hovedkvarter i Fredericia.

Dermed ikke sagt, at Morten Gade Christensen kun tænker i sikker og stabil drift. Tværtimod.

Udvikler fremtidens energisystemer

Energinet.dk, der er en offentlig ejet virksomhed, skal nemlig også sikre omstillingen til vedvarende energi og til et mere intelligent og digitaliseret energisystem i Danmark.

Kerneopgaven er at udvikle et mere effektivt og mere sikkert energisystem - og her spiller it og digitalisering en afgørende rolle.

"Hvis der er noget, jeg er sat i søen for, så er det for at være katalysator for den grønne omstilling," forklarer Morten Gade Christensen, der er en af de fem nominerede til titlen som Årets CIO i Danmark 2016.

Læs mere om det her: Årets CIO 2016: Her er Danmarks fem bedste it-chefer

"Når jeg kigger på, hvad der blandt andet ligger i Industri 4.0, så handler det helt lavpraktisk om, at du skal have styr på it-sikkerhed. Den del har vi fået lukket godt af. Og så handler det om digitalisering," siger han.

Energinet.dk har både ansvaret for og midlerne til at sikre den helt altafgørende digitalisering af energisektoren.

"Energinet.dk opererer med større investeringer, end de fleste gør. Vores impact er enorm. Vi skal investere op mod 30 milliarder frem mod 2020," siger Morten Gade Christensen, der tidligere har været CIO i LM Wind Power.

It-organisationens mange funktioner

It-organisationen i Energinet.dk består af 180 ansatte, hvoraf omkring 40 sidder i en afdeling i Manilla i Filippinerne.

"It-organisationen er etableret efter samme struktur som vores it-strategi."

"Så jeg har to store områder i organisationen: Et område, der varetager forretningsservices og hele forretningsudviklingen, og et, vi kalder it-services, hvilket vil sige driftsdelen."

Oven i det har Morten Gade Christensen et team, der varetager it-sikkerheden, et team der håndterer offshoring-kontoret og et team, der arbejder med business excellence - processer og operationer på tværs af Energinet.dk.

"Og så har jeg en digitaliseringsafdeling. Det er det helt nye og hotte. Jeg har otte mand siddende, som egentlig er afkoblet mine to store områder. Det er hele filosofien i det her: Den afdeling skal være anderledes. Den skal ikke forstyrre den daglige it-drift, og den skal ikke blive forstyrret af de problemer, driften måtte give."

"I forhold til vores prioritering har jeg også sagt, at med mindre der er en større hændelse, så har digitaliseringsafdelingen faktisk forrang. Den er prioriteret over projekter og lignende, fordi vi arbejder med en agil model i denne her afdeling."

Morten Gade Christensen forklarer, at digitaliseringsafdelingen inden for fire dage skal kunne have en ‘minimum viable'-løsning klar.

"Det kan kun lade sig gøre, hvis de får forrang. Ellers kan de simpelthen ikke nå at hente de data, som de typisk skal hente i it-organisationen."

Bruger virtual reality

CIO'en nævner et konkret eksempel på de idéer, der udklækkes i digitaliseringsafdelingen: Brugen af virtual reality-briller til at vise borgere, hvordan en højspændingsmast i nærområdet vil komme til at tage sig ud.

Tidligere ville Energinet.dk være taget ud til borgerne med et fysisk stykke papir for at tegne og fortælle.

"Eksemplet viser, hvad man kan med virtual reality. På med dem og så kan du se det hele. Det er en fantastisk digitalisering over for borgerne."

"Niks pille ved infrastrukturen"

Hvordan undgår du, at alle de her projekter løber løbsk og har en masse konsekvenser for den daglige drift?

"Jeg har helt bevidst skilt digitaliseringsafdelingen ud. Den må ikke forstyrre driften, så den skal bygge tingene på cloud-miljøer og andre miljøer. Niks pille ved infrastrukturen."

"Kunsten for mig er at holde det her væk fra den kritiske drift, men også at holde det væk fra alt bureaukrati. Kan du overtale mig over en kop kaffe til at forfølge din gode ide, skaffer jeg ressourcerne. Jeg garanterer så til gengæld også, at de her digitale projekter bliver hurtigt gennemført, så vi får afklaret potentialet."

"Viser det sig så, at der er et værdipotentiale, så etablerer vi et standardprojekt, der så skal eksekveres i organisationen."

Det digitale energisystem

It-organisations arbejde handler i høj grad også om projekter, der rækker langt ud i fremtiden.

Eksempelvis er der det lange seje træk mod et mere automatiseret, intelligent og realtids-baseret energinet. Morten Gade Christensen forklarer:

"Når vi nu laver de her milliardinvesteringer, vil det være rigtig interessant, hvis jeg kan gå ind og påvise, hvor flaskehalsen er."

"Så behøver man ikke nødvendigvis at opgradere en hel strækning fra Tyskland til midt i Jylland. Så kan jeg i stedet sige, at det lige præcis er ved den ledning og den station, at vi rammer loftet."

"Energinet.dk arbejder også med kunstig intelligens, hvor man ved hjælp af data og algoritmer kan påvise, hvor der er størst potentiale for forbedringer."

Stilstand er ikke en mulighed

Mere agilitet og effektiv eksekvering er samtidig nogle af de kvaliteter, Morten Gade Christensen lægger vægt på som ansvarlig for it-organisationen.

"Jeg tror ikke på de klassiske strategiprocesser. Tre til fem-årige strategier baserer sig på held, hvis du ramme plet med dem. Der er ikke nogen, der i dag kan forudsige tre til fem år frem."

"Så mit koncept for vores it-strategi har været, at vi definerer nogle ambitioner, og fra år til år definerer vi så de initiativer, vi skal arbejde med, efterhånden som vi bliver klogere."

"Det er konfliktfyldt for nogle, men jeg må sige, at det virker. Jeg arbejder for forandringer - stilstand er ikke en option i min verden. Jeg arbejder for at gennemføre massive forandringer i en statsvirksomhed og en branche, der typisk er konservativ."

Hvis det skal kunne lade sig gøre, forudsætter det en skarp og velfungerende it-organisation.

Morten Gade Christensens ambition er derfor også, at Energinet.dk skal være Trekantsområdets bedste it-arbejdsplads.

Hvad skaber en god arbejdsplads?

"For mig handler det om ledelse. Jeg har et rigtig stærkt lederteam, og jeg har fokuseret rigtig meget på nærhed til medarbejderne."

"Jeg tror på, at hvis du er tæt på dine ledere, og dine ledere er tæt på dig, så rydder man rigtig mange forhindringer af vejen, og man fjerner en masse nervøsitet og usikkerhed."

Helt nye services kommer i spil

Mens it-sikkerhed og klippestabil drift er Morten Gade Christensens 'license to operate', som han formulerer det, så er det i udviklingen af fremtidens energisystemer, at de helt store perspektiver kommer i spil. 

"Det her er faktisk en kæmpe digital platform. Det er den, der kan lave om på hele energiforsyningen," forklarer han og uddyber, hvad det er for en fremtid, vi har udsigt til, efterhånden som den vedvarende energi fylder mere og mere.

"Vi er verdensmestre i vindenergi i Danmark. Når vindmøllen drejer en ekstra omgang, koster det i princippet nul - så vi går mod en pris, der hedder nul. Hvad er det så, du skal konkurrere på som energiselskab? Det er nogle helt andre services," siger Morten Gade Christensen.

Disruption i energisektoren

"Det muliggør denne her engrosmodel og den kæmpe data-hub. Nu har vi faktisk den centrale komponent til, at alle energiselskaberne kan gå i gang med det."

"Vi kommer til at se rene digitale spillere komme på banen," siger CIO'en og sammenligner udviklingen med den, man har set i telebranchen, hvor forskellige nye spillere opretter forretninger, der er baseret på udnyttelsen af eksisterende infrastruktur.

"I min optik kommer der en kæmpestor disruption af hele energisektoren," lyder det fra Morten Gade Christensen.

Formand for nordisk samarbejde

Den udvikling finder naturligvis ikke kun sted i lille Danmark, selvom vi er frontløber på området.

Derfor har Morten Gade Christensen taget initiativ til at få skabt et netværk af topchefer fra transmissionsselskaber rundt omkring i Norden. Et netværk, som han i dag er formand for.

"Energinet.dk er gået internationalt. Nu samarbejder vi i Norden, og vi har fået en nordisk strategi. Det er stærkt gået. Vi er vitterligt et foregangsland."

Det er 11. gang, at Computerworld sammen med IDC og Dansk IT kårer Årets CIO, når den prestigefyldte titel uddeles 9. juni.