OVERBLIKDramatisk dag i retten: 34-årig tilstår datatyveri mod Netcompany

Artikel top billede

Stor undersøgelse konkluderer: Danskerne hungrer efter mere data-deling i det offentlige

Et stort flertal af danskerne og offentlige chefer er godt utilfredse med mangelfuld data-deling mellem offentlige myndigheder. Øget datadeling vil give en bedre offentlig sektor.

Et stort flertal af danskerne er utilfredse med, hvordan offentlige myndigheder udveksler og genbruger data om borgerne.

Flere mener derfor, at de kommunale, regionale og statslige myndigheder i højere grad skal udveksle flere borgerdata, så kommunikationen med det offentlige bliver lettere.

Det viser en stor undersøgelse, 'It i Praksis 2016', som er udarbejdet af Dansk IT i samarbejde med Rambøll.

Mere konkret viser undersøgelsen, at kun 18 procent af danskerne er utilfredse med offentlige selvbetjeningsløsninger, men det kniber gevaldigt med at få den slags løsninger til at spille sammen med andre it-indgange i den offentlige sektor.

For hele 77 procent af danskerne er uenige eller meget uenige i, at myndighederne er gode til at få tingene til at hænge sammen på tværs af afdelinger og myndigheder, så borgerne dermed er tvunget til at få tingene til at hænge sammen.

"Der er altså et kæmpe-potentiale omkring sammenhængen i de offentlige løsninger. Digitaliseringen i sig selv giver jo mulighederne for at skabe denne sammenhæng," forklarer direktør i Dansk IT, Rikke Hvilshøj, på en pressekonference ved præsentationen af It i Praksis 2016.

Vend det hele på hovedet

I den sammenhæng er det ganske interessant, at undersøgelsen også viser, at blot 12 procent af de 2.028 adspurgte danskere er modstandere af øget datadeling mellem offentlige myndigheder.

Knap to tredjedele af danskerne er således meget enige eller enige i, at kommuner, hospitaler og styrelser i højere grad bør dele borgernes data mellem sig, mens den resterende del er enten ligeglad eller ved ikke.

Pudsigt nok peger offentlige it-ansvarlige på, at bedre og bredere deling af data og øget datadeling vil være den mest værdiskabende enkeltstående handling overhovedet.

I den sammenhæng mener Rikke Hvilshøj fra Dansk IT, at man kan slå to fluer med ét smæk og øge tilfredsheden hos borgerne, mens myndighederne deler flere data.

"Hvis vi skal skabe bedre sammenhæng for borgerne, når de henvender sig til flere myndigheder, skal vi til at tænke omvendt og ikke tage udgangspunkt i systemerne, men i stedet tage udgangspunkt i borgerne," siger hun.

Ikke kun digitalisering

Som et simpelt eksempel på, hvordan øget datadeling kan lette ens hverdag, kan man tænke på sociale medier som Facebook og LinkedIn.

Her har vi vænnet også til, at vores kontaktdata fra ens smartphone, mail-indbakke og deslige bliver konverteret om til venneforslag.

"De forventninger, vi har fra det private marked, er det offentlige også nødt til at leve op til," siger Rikke Hvilshøj.

Også selvom data og digitalisering ifølge IT i Praksis 2016-undersøgelsen ikke kan stå alene i borgernes møde med den offentlige sektor.

"De digitale løsninger skal tænkes klart sammen med andre kommunikationskanaler, fordi vi har forskellige behov på forskellige tidspunkter," understreger direktøren i Dansk IT.

Undersøgelsen viser da også, at mindre end 20 procent af de adspurgte ønsker en 100 procent digital kommunikation med det offentlige, mens knap 80 procent gerne vil have mennesker involveret i sagsbehandlingen.

Lad os få Løkke i spidsen

Offentlige forretningsansvarlige peger i undersøgelsen på, at manglende (digitaliseringsvenlig) lovgivning er en hæmsko for bedre offentlig digitalisering med eksempelvis øget datadeling.

To ud af tre forretningsansvarlige peger ligefrem på, at lovgivningen er en barriere for eksempelvis innovationen.

Den udmelding kan direktør i Dansk IT Rikke Hvilshøj godt nikke genkendende til, efter hun har siddet som politiker for partiet Venstre på Christiansborg fra 1998 til 2007 - blandt andet som integrationsminister i perioden 2005 til 2007.

Her lærte hun noget om, at visioner og reel lovgivning ikke altid går skønt hånd i hånd.

Alligevel opfordrer hun sine tidligere kolleger og nyere politikere på Borgen om at kigge den danske lovgivning igennem og gøre den så digitaliseringsparat, som det nu er muligt.

Og her gælder det om it-forståelse fra både politikernes side, men også hos de jurister, der skriver den konkrete lovtekst.

"Hvis dette her for alvor skal rykke, er det vigtigt, at vi har en statsminister, der sætter sig i spidsen med lovgivningsarbejdet, så vi kan få det gjort på de tunge forvaltningsområder," lyder opfordringen fra Rikke Hvilshøj.

Du kan selv finde hovedkonklusionerne undersøgelsen It i Praksis 2016 her.

Læs også:

Skiftede fra it-job i det private til it-chef i det offentlige: "Der er godt nok store forskelle"