Interne mails:Netcompany har kendt til datatyveri lang tid før offentligheden fik det at vide

Artikel top billede

It-branchen til Lars Løkke: "Der er brug for at indføre et dopingvindue for it-erhvervslivet"

It-folket har en ønskeliste til regeringen på fem punkter. Her kan du læse, hvad der i følge branchen vil gøre Danmark til et stærkere it-land.

Tirsdag 30. august fremlægger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) regeringens plan frem til 2025, hvilket er startskuddet til en solid omgang forhandlinger over de kommende måneder.

Regeringen vil her redegøre for dens planer om at øge det økonomiske råderum.

Men hvad trykker virksomhederne i it-branchen, og hvad kan regeringen gøre bedre for en af landets vigtigste forretningsområder?

Det spørgsmål har vi i sendt videre til brancheforeningen IT-Branchen, revisionshuset PwC og serie-iværksætter Martin Thorborg.

"Helt grundlæggende har vi tre klare ønsker," fortæller Birgitte Hass, administrerende direktør i IT-Branchen.

For det første ønsker branchen at nedsætte aktieavancebeskatningen til 27 procent. I dag ligger beskatningen på omkring 42 procent i Danmark, hvilket er højt i Norden.

"Det vil gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder, ligesom gevinsten ved at være succesfuld dansk iværksætter ligeledes vil blive højere. Den høje skat i Danmark svækker investeringerne i danske virksomheder og dermed også vækstmulighederne for Danmark som helhed. Vi bliver nødt til at ændre aktieavancebeskatningen, så vi gør det mere attraktivt at investere i succesfulde danske virksomheder," siger hun.

Desuden ser IT-Branchen også gerne, at der indføres det, som man kalder et investerings-vindue.

"En tredjedel af de danske virksomheder har kun det, man kalder basal digitalisering," siger Birgitte Hass.

Det vil sige, at de kun har digitaliseret en til to processer i virksomheden - typisk e-mail og økonomisystem.

"De fleste virksomheder ved godt, at de bør digitalisere mere af deres forretning. Men vi ved også, at et manglende overblik over mulighederne samt mangel på kapital og kompetencer i virksomhederne, er de tre hovedårsager til, at de ikke kommer i gang," siger hun.

Derfor er punkt nummer to på ønskelisten et investeringsvindue, hvor man skattemæssigt fremmer især SMV'ernes investeringer i digitalisering og udstyr.

"Der er brug for at indføre et dopingvindue for erhvervslivet, så vi kan få givet virksomhederne det nødvendige skud digitalisering, der gør det muligt for dem at vinde konkurrencen på et globalt marked."

Gamle penge skal blive til nye penge

Ifølge IT-branchen er det ikke særligt attraktivt, at geninvestere sine penge i danske start-ups og vækstvirksomheder i Danmark

"En af de ting, man også kunne kigge på, er, om man skal gennemføre strukturelle ændringer af, hvordan danskerne sparer op. I dag sparer danskerne op i pension og fast ejendom. I Sverige ser vi, at private småsparere i højere grad investerer i virksomheder," siger Birgitte Hass.

Mulighederne for at investere pensionsmidler i unoterede ejerandele skal forbedres.

Det kan eksempelvis gøres ved at lempe begrænsningerne på rate- og kapitalpensioners investeringer i unoterede ejerandele eller ved at fjerne loftet for ratepensioner i tilfælde, hvor pensionsmidlerne investeres i iværksætter- og vækstvirksomheder.

"Vi skal gøre det attraktivt at geninvestere sine penge i dansk erhvervsliv, blandt andet ved at gøre det skattemæssigt attraktivt at flytte penge fra passive pensioner til aktive investeringer," siger hun.

Vi skal holde på de gode folk

Revisionsfirmaet PwC peger på, at virksomhederne har brug for, at den danske selskabsskat er konkurrencedygtig.

PwC's Paying Taxes 2016 viser, at Danmark ligger helt nede på en 25. plads ud af 32 europæiske lande, når man ser på erhvervslivets skattevilkår i de enkelte lande.

"Ser man på den faktiske skattebetaling af selskabernes overskud, har Danmark det syvende højeste skattetryk ud af de 32 europæiske lande, der indgår i undersøgelsen. Vi er dermed placeret blandt den fjerdedel, der betaler den højeste selskabsskat. Det er endda i den fjerdedel, hvor skatteniveauet er markant højere end i de øvrige lande," siger partner og skatteekspert i PwC Claus Høegh-Jensen, og han fortsætter:

"Det er et problem, da det betyder, at de danske virksomheder skal bruge mere likviditet, som ellers kunne investeres og være med til at skabe vækst i virksomheden, herunder tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. "Hvis vi skal kunne tiltrække de dygtige hjerner fra udlandet, gælder det om at være konkurrencedygtig på lønforhold."

En pulsmåling fra PwC's erhvervspanel viser desuden tydeligt, at erhvervslivet - herunder it-virksomheder - ønsker, at politikerne bør gøre mere for at undgå unødig overregulering.

Martin Thorborg: Flere medarbejdere, tak
Martin Thorborg, der kæmper for iværksætteriet i Danmark, har en helt klar opfordring til regeringen.

"Skaf os flere it-medarbejdere."

Han peger på, at manglen på dygtige folk er den største hurdle og vækststopper for at få it-branchen rykket videre.

"Det, der hæmmer min vækst i dag, er ganske simpelt, at der mangler dygtige it-medarbejdere, hvilket samtidig betyder, at lønniveauet er skruet rigtig højt op. Det er ikke ualmindeligt, at en programmør starter på 40.000 kroner om måneden uden erhvervserfaring. Det er fint nok, at der skal betales løn, men i første omgang handler det også om, at en nyansat skal lære sit fag," fortæller han.

Så det er manglen på kvalificerede it-medarbejdere, du gerne vil have regeringen til at gøre noget ved?

"Ja, det er absolut det vigtigste. Vi skal have flere gennem uddannelsessystemet. Præcis, hvordan det skal gøres, det ved jeg ikke, men man kan jo starte med at gøre it-faget mere attraktivt."

Han peger også på, at kvinderne skal på banen.

"Kvinder kan blive stinkende dygtige programmører, men it-branchen hænger lidt fast i et gammelt image, hvor det er nørder, der drikke cola. Sådan er det slet ikke i en moderne virksomhed. Det er et lukrativt og fedt job med masser af spændende udfordringer," siger han.

"Regeringen kan jo starte med at sætte penge af til markedsføring af it-uddannelsesinstitutioner, og så skal man sende signalet om, at det er en solid branche med god løn og masser af muligheder i mange år frem."

Lars Løkke vil allerede mandag aften, den 29. august, lufte de første emner fra 2025 planen via Facebook.

Pressemøderne starter tirsdag den 30. august klokken 10.

Læs også:
På tur med Thorborg i en Uber-bil gennem København: Vi mødte fire høj-aktuelle it-iværksættere

Martin Thorborg: Iværksætteri var ved at slå mig ihjel

Jubel i it-branchen over stigning i antal optagne it-studerende: "De her unge kommer til at gå som varmt brød, når de er færdige"