Artikel top billede

Kæmpe-analyse af 482 danske it-virksomheders resultater: Sådan klarer de danske selskaber sig

Top 100/2016: Gennemgang af 482 danske it- og televirksomheders årsregnskaber afslører, at der er fremgang på en række vigtige punkter. Der er dog samtidig grund til at være på vagt, for der er flere store udfordringer i sigte for den danske it-branche.

Analyse: Der er igen i år dømt vækst i it- og telebranchen i Danmark. Samtidig er der kommet er bedre styr på økonomien i virksomhederne end tidligere.

Det ses i Computerworlds nye Top 100-undersøgelse, hvor vi har nærstuderet de seneste to årsregnskaber fra 482 danske it- og televirksomheder.

Inden vi dykker ned i resultaterne, er det værd at bemærke, at virksomhederne langt hen ad vejen afspejler den udvikling, der generelt er i den danske økonomi.

Her er det i de senere år gået fremad med væksten i bruttonationalproduktet (BNP), der eksempelvis steg med 0,5 procent i årets andet kvartal.

Læs mere om Computerworlds Top 100 2016.

Men den fornuftige fremgang, vi har set i dansk økonomi i første halvår 2016, kommer efter en mindre tilbagegang i andet halvår 2015, og det er på mange med til at understrege, at den vækst, der er, hverken har kurs mod himlen eller er klippestabil.

Den økonomiske nedtur, der prægede dansk økonomi under og efter selve finanskrisen, er dog heldigvis forbi, og vi har nu vækst i Danmark og ikke mindst i it-branchen.

Så lad os bare tage de positive briller på på it-branchens vegne:

Ifølge analysefirmaet IDC vil den globale omsætning for teknologiprodukter og -services stige med 3,3 procent om året fra 2015 til 2020.

Hvis man dertil lægger, at mange virksomheder i vest- og nordeuropa nu igen for alvor har luft til at investere i it og digitalisering, er der god grund til at glæde sig til de kommende år.

Her vil CIO'erne investere i 2016

Mange danske it-virksomheder arbejder i dag i en international kontekst, og derfor er det også værd at holde øje med, hvordan udviklingen er i andre lande, og hvilke it-investeringer de potentielle kunder har tænkt sig prioritere.

Læs også: Top 100: Nu finder Computerworld Danmarks dygtigste it-firma

Analysefirmaet Gartner har spurgt næsten 3.000 CIO'er fra 84 forskellige lande, hvordan de vil prioritere deres it-investeringer her i 2016.

CIO'ernes prioriteringer ser ifølge Gartner således ud:

1: BI/analytics (39 procent)
2: Infrastruktur og datacenter (27 procent)
3: Cloud (25 procent)
4: ERP (21 procent)
5: Digitalisering og digital marketing (21 procent)
6: Mobile løsninger (20 procent)
7: Sikkerhed (15 procent)
8: Netværk, tale- og data-kommunikation (10 procent)
9: Legacy-modernisering (10 procent)
10: Industri-specifikke applikationer (9 procent)
11: CRM (9 procent)

Listen er interessant, fordi den peger frem i tiden, mens årsregnskaberne i Top 100-undersøgelsen i sagens natur vidner om det salg, der har været.

Top 100-undersøgelsen

Til dette års Top 100-undersøgelse har vi gennemgået 482 danske it- og televirksomheders seneste to årsregnskaber.

For at være med i feltet skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.

Ved at tage udgangspunkt i så mange danske virksomheder fra it- og telebranchen får man en god indikation af, hvordan branchen klarer sig samlet set.

Færre giver underskud

Eksempelvis kan vi se, at hvor der i de forrige årsregnskaber var 91 af 482 virksomheder, der kørte med underskud, så er det i de seneste årsregnskaber faldet til 82 virksomhed med negative resultater.

Hvor selskaberne med underskud i de forrige årsregnskaber tabte i alt 3,6 milliarder kroner, så var det i de seneste regnskaber et samlet underskud på 1,7 milliarder kroner, der var tale om.

Det er et tegn på, at det er blevet en smule lettere at levere sorte tal på bundlinjen for virksomhederne.

Læs også: Top 100: Sådan kårer Computerworld Danmarks dygtigste it-virksomheder

Det er lidt samme historie, vi ser med selskabernes samlede egenkapital. Hvor de 482 virksomheder i de forrige årsregnskaber havde en samlet egenkapital på 61,6 milliarder, så er den nu steget til 64,5 milliarder.

Dels fortæller det noget om, at virksomhederne samlet set er blevet lidt mere solide i økonomisk forstand, dels er det også fortællingen om, at kreditværdigheden bevæger sig i den rigtige retning, hvilket så igen forbedrer mulighederne for at kunne fortage nye investeringer i jagten på endnu mere vækst.

Bedre resultater

Det tal, som måske mere end noget andet, fortæller noget om, hvor lukrativ, it-branchen er i dagens Danmark, er resultatet før skat. Her landede de 482 virksomheder i de forrige årsregnskaber samlet set 6 milliarder kroner i overskud.

Det er i de seneste årsregnskaber steget med et par hundrede millioner til i alt 6,2 milliarder kroner. Igen er der ikke tale om nogen vild vækst, men alligevel er det med til at underbygge det generelle indtryk: At selskaberne i branchen klarer sig lidt bedre.

Et markant fald på flere milliarder kroner i det samlede resultat i primær drift springer lidt i øjnene, men det skal nævnes, at det stort set kun skyldes udviklingen i landets største teleselskab, TDC, der fylder meget i det samlede resultat, hvad angår den primære drift.

Disse postnumre er mest populære

De danske it- og telefirmaer er i dag placeret mange forskellige steder i landet, men klumper sig alligevel i høj grad sammen i bestemte områder og i bestemte postnumre.

Vi har også analyseret de postnummer-data, som fremgår af årsregnskaberne fra de 482 virksomheder. Der tegner sig et klart billede af, hvor de fleste virksomheder har hovedkontor.

Vi lavede et udtræk på de 20 postnumre, hvor der er flest it- og televirksomheder.

Læs mere om Computerworlds Top 100 2016.

Det viser dig, at 256 af de 482 virksomheder holder til i disse 20 postnumre.

De fem mest populære postnumre er 2100 med 33 virksomheder, 2750 med 30 virksomheder, 2300 med 25 virksomheder, 2605 med 18 virksomheder og 2600/2860, der hver har 17 virksomheder.

Alle de nævnte postnumre ligger i og omkring København, og faktisk er 15 af de 20 mest populære postnumre for it-virksomheder at finde på Sjælland.

Uden for Sjælland finder vi på top 20-listen postnummer 5000 (Odense), 6000 (Kolding), 7100 (Vejle) og 8000/8200 (Aarhus).

Bruger næsten en milliard mere på løn

En anden interessant udvikling, der ses i regnskaberne fra de 482 virksomheder, er en stigning i de samlede lønomkostninger.

Her er der tale om en stigning på over 900 millioner kroner for de 482 virksomheder.

Det siger ikke noget om, hvorvidt virksomhederne har fået flere ansatte, eller om eksisterende medarbejdere har fået lønforhøjelse, men det er et udtryk for, at virksomhederne samlet set vælger at afsætte flere penge til lønomkostninger.

Læs også: Top 100: Nu finder Computerworld Danmarks dygtigste it-firma

Uden at man kan konkludere, at der er en direkte sammenhæng, er det også et faktum, at it-virksomhederne kæmper en stadig hårdere kamp om at tiltrække de bedste kompetencer.

Her er lønnen naturligvis et af de våben, man kan kæmpe med, selvom lønnen alene sjældent afgør kampen om medarbejderen.

Udfordringer forude

Faktisk er manglen på de rette it-folk så markant, at det - ikke mindst når der faktisk er mulighed for vækst i virksomheden - kan betegnes som en direkte udfordring og en potentiel trussel.

Gartner har spurgt CIO'erne fra EMEA-regionen, hvad deres største udfordringer er.

59 procent af CIO'erne i EMEA mener, at vi har en decideret "talent-krise," og 17 procent af respondenterne mener ligefrem, at manglen på de rette kompetencer forhindrer dem i at nå deres mål.

Udfordringen med at skaffe de rette kompetencer er dog ikke det eneste, man kan bruge tid på at bekymre sig om som leder i en it-virksomhed eller som chef i en it-afdeling.

Vi kommer ikke uden om, at der i øjeblikket er en betydelig usikkerhed og uvished på en række områder i vores samfund og i samfundsøkonomien.

Hvad bliver eksempelvis konsekvenserne af Brexit, hvordan vil EU's skattesag mod Apple og andre it-giganter i Irland påvirke it-markedet på sigt, og hvad bliver det endelige resultat af diverse reformer i dansk politik.

Vi kan dog i første omgang nøjes med at konkludere, hvad konkluderes kan; at de 482 it-virksomheder i Computerworlds Top 100-undersøgelse samlet set klarede sig bedre i de seneste årsregnskaber end i de forrige.

Det er mindre forbedringer, der er tale om, men de er der ikke desto mindre.

Det er slet ikke så ringe endda.

Læs mere:

Alt om Computerworlds Top 100 2016

Top 100: Nu finder Computerworld Danmarks dygtigste it-firma

Top 100: Sådan kårer Computerworld Danmarks dygtigste it-virksomheder

Sådan er Top 100-virksomhederne placeret i kategorier