Artikel top billede

Indsigt: Kan nyt udspil løse det største problem i 'beskidt' platforms- og deleøkonomi?

Indsigt: Regeringen vil have deleøkonomien til at vokse i Danmark. Men kan det virkeligt passe, at politikerne vil lovgive med henblik på at imødekomme virksomheder som AirBnB og Uber?

Regeringen offentliggjorde mandag 22 nye tiltag under en fælles deleøkonomisk strategi, der sigter mod at sætte gang i deleøkonomien i Danmark.

Ifølge regeringen ligger der et 'enormt vækstpotentiale i deleøkonomien,' som regeringen derfor gerne vil have til at vokse i Danmark.

"Vi skal have flere og større deleøkonomiske virksomheder. Og vi skal have flere danskere til at udnytte alle de nye muligheder, deleøkonomien giver os. Det vil skabe udvikling og vækst, som både kommer miljøet, samfundet og den enkelte borgers privatøkonomi til gavn," som det lød fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i forbindelse med præsentationen af strategien mandag.

Læs også: Se regeringens 22 tiltag her: Ny digital indberetningsløsning skal sætte turbo på deleøkonomien

Hvad skal man især lægge mærke til i planen?

Det mest bemærkelsesværdige i udspillet er uden tvivl, at regeringen ønsker at give en skatterabat på knap 12.000 kroner til brugere af udlejningsplatforme, der automatisk indberetter til Skat.

Det er et tiltag, der rammer direkte ned i den største problemstilling ved platforms og -deleøkonomi, nemlig skattebetalingen.

Indtil nu har virksomheder som AirBnB og Uber ikke ønsket at indberette brugernes skat automatisk. De hævder sågar, at de ikke har juridisk mulighed for at gøre det.

Men modviljen skyldes formodentligt også en juridisk vurdering af, at automatisk skatteindberetning kan blive opfattet som en anerkendelse af, at der eksisterer et ansættelsesforhold mellem platformen og brugerne. Her har blandt andre Uber holdt fast i, at virksomheden ikke er arbejdsgiver, men en platform for selvstændige chauffører.

Derfor forsøger regeringen med skatterabatten at opnå skatteindberetning ad frivillighedens vej.

Det er en metode, som tidligere er blevet anvendt på sommerhusområdet, hvor sommerhusudlejere har fået skatterabat, hvis de anvender et udlejningsbureau, der indberetter til Skat.

Læs også: Regeringen vil fremme deleøkonomi og stoppe skattesnyd: På vej med vigtige tiltag for Airbnb-brugere

- Hvad ligger til grund for strategiplanen, hvorfor kommer strategiplanen netop nu, og hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en plan?

Regeringens plan er i høj grad en reaktion på Ubers indtog og efterfølgende exit fra Danmark. 

Regeringen ønsker ikke igen at stå i en situation, hvor nye virksomheder kan storme ind på markedet og udsætte resten af branchen for unfair-konkurrence, fordi brugerne ikke betaler skat af indtægterne. 

Det må derfor formodes, at en del af sigtet med udspillet er at opnå en balance, der sikrer en mere fair konkurrence samtidig med, at Danmark også fremstår som et land, der er attraktivt for virksomheder med nye forretningsmodeller, som baserer sig på deleøkonomi.  

- Det lyder jo umiddelbart ganske fornuftigt, Jacob. Men er der slet ingen kontroversielle elementer i udspillet?

Jo bestemt.

For det første kan forslaget om skatterabat i nogles menneskers øjne fremstå som et knæfald for udenlandske it-giganter.

Derfor vil udspillet helt sikkert vække anstød hos nogle mennesker. For kan det virkeligt passe, at politikerne vil lovgive med henblik på at imødekomme virksomheder som AirBnB og Uber?

Det er et prekært spørgsmål, når det står klart, at især Uber hidtil ikke har udvist nogen større respekt for den danske lovgivning på taxi-området

For det andet åbner hele dele- og platformsøkonomien for nogle fordelingspolitiske spørgsmål. 

Eksempelvis er Uber blevet kritiseret for social dumping, mens stigende udlejning via AirBnb ifølge kritikerne kan føre til stigende huspriser og større ulighed på boligmarkedet. 

Her har Ejendomsforeningen blandt andet kritiseret udspillet for, at det kan få den konsekvens, at flere folk vil leje deres bolig ud til turister i stedet for til landets studerende. 

Læs også: "Jeg tror, at vi i fremtiden kommer til at se tilbage på Ubers forretningsmodel på samme måde, som vi for 100 år siden så på introduktionen af samlebåndet"

- Hvad kommer planen i bedste fald til at betyde for udviklingen af den deleøkonomiske industri herhjemme. Og hvad kan konsekvensen være i værste fald?

I dag mødes forretningsmodeller, der baserer sig på deleøkonomi ofte med skepsis på grund af uklarhed om skattebetalingen. 

Men i bedste fald kan udspillet fra regeringen betyde, at skattespørgsmålet bliver afklaret og, at deleøkonomi i højere grad bliver accepteret som en forretningsmodel på linje med alle andre.

Det kan bane vejen for at flere danske virksomheder tør satse på forretningsmodeller, der baserer sig på deleøkonomien samtidig med, at det også kan tiltrække globale spillere indenfor deleøkonomien. Her kan tilgængeligheden af globale koncepter som Uber og især AirBnb spille en rolle for Danmarks position som en attraktiv turistdestination. 

Omvendt kan det også forstærke kløften mellem den lovlydige del af branchen og de uregulerede spillere.

Matias Møl Dalsgaard, der er administrerende direktør og stifter af danske GoMore, oplyser eksempelvis til Computerworld, at han overordnet set er tilfreds med udspillet.

Men han påpeger samtidig, at der er en risiko for at nogle brugere kan ende med at fravælge tjenester, der indberetter til Skat og i stedet søger hen mod uregulerede alternativer, der ikke lader sig friste af den gulerod, som regeringen stiller dem i udsigt, hvis de indberetter til Skat. 

Læs også: Alarmklokkerne bimler for danske virksomheder: Sats på deleøkonomien eller dø