Artikel top billede

Kontroversiel sag om danske trusselsbreve eskalerer: Teleindustrien vil ikke finde sig i 'mafiametoder'

Sagen om tusindvis af breve, der er sendt til danskere med anklager om pirateri, skal for landsretten. I mellemtiden skal danskerne forvente nye trusselsbreve fra advokaterne.

Den meget omdiskuterede sag om brevene med anklager om pirateri, der er sendt ud til mange tusinde danske internetbrugere, er slet ikke slut endnu.

Sagen skal nemlig også for landsretten, efter at byretten på Frederiksberg i sidste måned afsagde en dom til fordel for advokaterne bag brevene og de klienter, de repræsenterer.

Læs mere her: Dom i sagen om trusselsbreve: Teleselskaber skal fortsat udlevere oplysninger til advokater

Jakob Willer, der er direktør for Teleindustrien, skriver nu på Twitter:

“Forvent ny bølge af trussels-/bødebreve fra rettighedshavere. Desværre har Frederiksberg Byret ikke givet sin afgørelse opsættende virkning - selv om teleselskaber har indbragt den for landsretten.”

Jakob Willer henviser blandt andet til en artikel hos Producentforeningen, der omhandler 'indsatsen mod ulovlig download.' Her lyder det blandt andet:

“Advokatfirmaet NJORD tilbyder Producentforeningens medlemmer at tilmelde sig en abonnementsordning, hvor advokatfirmaet på vegne af producenterne sender individuelle breve til danske brugere fra hvis IP-adresse, der kan konstateres ulovlig download/fildeling af en spillefilm, tv-serie, dokumentarfilm mv.”

“Brevene indeholder et tilbud om, at sagen om konstatering af ulovlig download/fildeling kan afsluttes mod, at personen bag IP-adressen betaler 1.500 kr. til fuld og endelig afslutning af sagen.”

Læs også: Advokatfirma bag pirat-breve efter sejr i retten: Nu fortsætter kampen mod ulovlig download og streaming - nye breve på vej

Om denne fremgangsmåde fra Producentforeningens side skriver Jakob Willer fra Teleindustrien:

“Producentforeningen promoverer bødebreve til danskerne - og stiller positivt afkast i udsigt. Teleselskaber ønsker ikke at understøtte sådanne mafiametoder og udfordrer det nu ved landsretten.”

Det handler sagen om

24. oktober afsagde Retten på Frederiksberg en afgørelse i sagen.

Brevene er af modstanderne bliver betegnet som trusselsbreve, fordi man ikke mener, at de metoder, advokaterne anvender, er i orden - og fordi man ikke vurderer, at det er meningen at der skal føres en egentlig retssag.

I stedet handler det om at få de anklagede til at betale ved kasse et.

Det var Telia og Telenor, der havde indbragt sagen for Retten på Frederiksberg, fordi selskaberne ikke mente, at retsgrundlaget var i orden, når de blev tvunget til at udlevere kunders persondata med udgangspunkt i IP-adresserne.

De to teleselskaber tabte dog sagen. Rettens afgørelse lød i oktober, at selskaberne fortsat skal udlevere disse oplysninger.

"Det var under sagen ikke bestridt, at der havde fundet krænkelser af rettighedshavernes ophavsrettigheder sted ved deling af filer på internettet. Krænkelserne kunne også spores til nærmere angivne ip-adresser, som var tildelt teleselskabernes kunder," lød det fra retten.

"Med henblik på at give rettighedshaverne mulighed for at kunne varetage deres interesser i anledning af ophavsretskrænkelserne, er teleudbyderne efter gældende dansk retspraksis blevet pålagt at udlevere oplysningerne, når det har været sandsynliggjort, at der har fundet en krænkelse af ophavsretten sted."

Og videre lød det blandt andet fra Retten på Frederiksberg:

"Retten fandt, at rettighedshavernes interesse i at undersøge de omhandlede krænkelser herunder, hvem der står bag disse, derfor måtte veje tungere end den enkelte abonnents interesse i at beskytte sin identitet. Dette gælder også, selv om der måtte være enkelte abonnenter, som kun i mere begrænset omfang har deltaget i krænkelsen."

Læs mere om sagen her:

Dom i sagen om trusselsbreve: Teleselskaber skal fortsat udlevere oplysninger til advokater

Advokatfirma bag pirat-breve efter sejr i retten: Nu fortsætter kampen mod ulovlig download og streaming - nye breve på vej

Indsigt: Danske trusselsbreve med anklager om pirateri: Tre centrale pointer om retssagen

Har du som uskyldig modtaget brev-anklager om film-pirateri? Sådan her skal du gøre

Danskerne er blevet de rene dydsmønstre: Så få henter i dag musik og film ulovligt