Artikel top billede

Vi bliver rigere, dygtigere og mere innovative: Robotterne er fremtidens strateger

Klumme: ”Robotterne kommer!” Det har vi efterhånden hørt i mange år – både formuleret som en advarsel og et fremtidshåb. Jeg ser gerne, at robotterne bliver endnu hurtigere til at trække i arbejdstøjet, da vi har brug for dem, den kunstige intelligens og automatiseringen i bestræbelserne på at blive klogere, smartere, hurtigere og forbedre konkurrencesituationen for danske virksomheder.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Lad mig starte med at slå fast, at vi naturligvis ikke skal automatisere, ”bare fordi vi kan”. Vi skal gøre det for at stille danske virksomheder og vores samfund i en bedre konkurrencemæssig situation.

Og vi skal sikre, at vi bruger vores samlede ressourcer bedst muligt. Det kræver blandt andet, at vi formår at tænke robotteknologi og automatisering mere offensivt end hidtil.

I tele-, tech- og softwarebrancherne har vi dagligt fokus på at hjælpe virksomheder og samfundet med at finde den rette balance i, hvordan og hvornår vi skal implementere nye, optimerede og automatiserede forretningsprocesser.

Vi tænker groft sagt robotteknologi som alt andet end fysiske processer. Robotter og andre intelligente, autonome processer kan nemlig ikke kun benyttes til at automatisere løsningen af prædefinerede opgaver i en produktionsproces. Teknologien både kan og skal efter min mening også benyttes til at etablere forretningsprocesser og sågar optimere strategier.

Hvor starter vi?

De typiske automatiseringskandidater er processer, der er manuelt tidskrævende at behandle, har en stor volumen i organisationen hvor de håndteres på baggrund af forretningsregler og faste procedurer, som regel omfatter flere it-systemer og ofte er behæftede med fejl undervejs i behandlingen.

Når man går i gang med at analysere og implementere automatiseringsløsninger, er det væsentligt at tage fat på de opgaver og processer, der ligger lige for, og gennemskue de åbenlyse uhensigtsmæssigheder i det eksisterende setup.

Her er nøgleordene logisk tænkning, medarbejderinvolvering og kommunikation i øjenhøjde. Selve transformationen fra ”menneske til software” skal specialisterne nok tage sig af efterfølgende.

I Telia arbejder vi arbejder løbende med at gøre automatiseringsprocesser værdiskabende hurtigt og med stor effekt. Vi har en dedikeret afdeling, der kun beskæftiger sig med Robotic Proces Automation (RPA) og automatisering, hvor gevinsterne er mange og kundefordelene store.

Vi har en enkel model, der bygger på, at kunne analysere og forstå en problemstilling eller forretningsmodel, så den kan forklares og handles på. Her kan automatisering og robotics være den oplagte løftestang til at gøre tingene bedre, hurtigere og mere smidigt. Vi tager derfor gerne vores egen medicin.

For nyligt har vi gennemgået vores proces for vurdering af vores erhvervskunders infrastruktur og telesetup i forbindelse med tilbudsgivning.

Før omfattede en sådan øvelse 76 processer i 12 systemer og den var ekstremt tidskrævende. Nu består den af 11 processer i fem systemer og kan klares på under en time. Det har forbedret kundeoplevelsen markant og reduceret vores interne tidsforbrug på opgaven tilsvarende.

Robotter kan også udtænke strategier

RPA kan blive en kolossal gevinst for danske virksomheder både på kort og lang sigt.

RPA dækker blandt andet over ”software robots”, der kan sikre, at trivielle og gentagne arbejdsprocesser standardiseres.

Men de kan også implementere ændringer løbende, uden at de underliggende systemer skal omkonfigureres, og sikrer derned en hurtigere tilpasning til ændrede markedskrav og forandringer i omverden generelt.

RPA indgår fint i samspil med for eksempel en Business Process Management-platform, som bruges til at eksekvere forretningsprocesser.

Dermed er der potentiale for at tage automatiseringen et skridt videre. Telebranchen kan hjælpe virksomheder og organisationer med at sætte strøm til manuelle processer mellem line-of-business applikationer og big data (eksempelvis tele- og softwarestatistikker).

En mere intelligent og avanceret udnyttelse af de teknologiske muligheder vil effektivt kunne rydde mange besværligheder af vejen – og gøre det muligt at få meget mere ud af vores begrænsede menneskelige og økonomiske ressourcer.

Når først robotternes kunstige intelligens begynder at tænke strategisk, kommer det til at gå rigtig stærkt.

Robotter skal frigøre brainpower

Mange organisationer ser indførelsen af automatisering som en trussel mod medarbejderne og deres job. Det skyldes dog et langt stykke hen ad vejen, at man tænker automatisering og robotteknologi meget gammeldags – som fysiske processer, der overtager manuelt arbejde.

Jeg vil påstå, at indførelsen af avanceret, digital automatisering har en selvforstærkende effekt på vidensniveauet og innovationskraften inden for en række centrale fagområder.

Dermed kan robotteknologi i bred forstand medvirke til at afhjælpe på den kritiske mangel på ressourcer og ekspertise, som Danmark oplever lige nu.

Både DI og Dansk Erhverv estimerer, at vi alene i de store byer mangler mellem 4.000 og 7.000 kvalificerede it-medarbejdere. Det kan vi som samfund ikke sidde overhørig, og derfor skal vi arbejde på at frigive vores begrænsede kompetencer til de forretningskritiske udviklingsprojekter.

Opretholdelsen af vores videnssamfund og fremtidige konkurrenceevne kræver ganske enkelt et dedikeret fokus på øget anvendelse af automatisering.

Vi skal agere kortsigtet og tænke langsigtet

Rigtig mange medarbejdere rundt omkring i danske virksomheder har de nødvendige digitale kompetencer, som dog løbende skal vedligeholdes og udvikles for fortsat at være relevante. Det er helt afgørende for både medarbejdernes fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet – og for at virksomheder, myndigheder og institutioner kan realisere deres digitale ambitioner og potentiale.

Derfor er det vigtigt, at vi som samfund tænker langsigtet, når vi handler kortsigtet.

Som tele- og techbranche har vi et stort ansvar, fordi vi har central viden, innovationskraft og erfaring med at applikere automatiseringsprocesser og anden digital teknologi i virksomheders hverdag – hvad enten det er autonome netværk, intelligente kontaktcentre, informationsflow eller connectivity.

Lad os derfor byde robotterne varmt velkommen. Sammen skal vi blive bedre og mere modige i forhold til at udnytte de oplagte muligheder, der ligger i automatisering af processer og forretningsgange.

Hvis vi over en bred kam lykkes med at udnytte robotteknologien og den digitale automatisering, vil det skabe værdi og fremdrift for det danske videnssamfund.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.