Artikel top billede

Derfor er Internet of Things en så gylden og fantastisk mulighed for it-chefen

Klumme: Håndtering af data fra forbundne enheder i Internet of Things bliver stadig vigtigere for it-afdelingerne og it-cheferne. Men IoT gemmer også på en gylden karrieremulighed.

Det er helt naturligt at sætte brugeren i centrum, når vi diskuterer digitalisering.

Hvordan anvender vi teknologien til at gøre arbejdet og livet lettere? Hvordan påvirker effektiviseringer og nye arbejdsprocesser vores hverdag?

Hvad kan intelligente produkter og digitale serviceydelser gøre for at øge omsætning og forbedre indtjening?

Derfor er det også helt naturligt, at det de seneste 15 år har været god latin at fokusere på it-chefen og it-afdelingens forretningsforståelse og evner til både at deltage i forretningsudviklingen og måske endda drive dele af udviklingen.

Og sådan er det fortsat.

Håndtering af data blive stadig mere krævende

Men omvendt må den gode latin ikke fjerne fokus fra den databehandling, som er rygraden i digitalisering.

Faktisk bliver det stadig mere nødvendigt at fokusere på, hvordan data bliver til, opbevares, findes frem, behandles og så videre.

For Internet of Things vil i løbet af få år levere data fra sensorer i alle tænkelige og utænkelige enheder og miljøer.

Vi er vant til at forholde os til de data, vi selv producerer i form af ord, billeder og lyd.

Men i takt med at fysiske produkter bliver udstyret med sensorer og chips, vil validering og håndtering af data blive en endnu mere krævende opgave.

Vi kradser kun i overfladen

Formålet med tingenes internet er naturligvis at udnytte data til digitale processer, som gør livet og arbejdet lettere for brugere og borgere, og som dermed skaber forretning eller services.

Selv om internettets store mængder af ustrukturerede data har gjort datamanagement til en selvstændig disciplin, kradser vi kun lige i overfladen.

I takt med, at Internet of Things bliver til virkelighed, dukker de cloudbaserede applikationer op, der gør det muligt at udnytte de mange data fra forbundne enheder til nye applikationer eller digitale services.

Jeg havde fornylig lejlighed til se ThingWorx fra automatiseringsgiganten PTC i funktion.

ThingWorx er præcis sådan en IoT backend-service, der gør det nemt og hurtigt at udnytte data fra for eksempel maskiner i produktionen og køretøjer i serviceforretningen, som sammen med data fra administrationen og andre tredjepartsdata hentet via nettet i nye services leveres til andre forbundne enheder eller slutbrugere.

ThingWorx er et eksempel på en intelligent digtial løsning, der vil gøre det muligt - og på længere sigt måske endda nemt -for blandt andet produktionsledelsen eller virksomhedens logistikafdeling at udnytte tingenes internet uden at involvere it-afdelingen.

Den gyldne mulighed

Men it-afdelingen og it-chefen har en gylden mulighed for at sætte sig i midten af det store netværk som datamanager og påvirke digitaliseringen og dermed drive udviklingen af forretningen.

Selv om IDC forudser, at 90 procent af data fra forbundne enheder vil blive opbevaret og behandlet i datacentre hos it-serviceleverandører, er kvalitetssikringen af både dataproduktion, salg af data, dataindkøb og anvendelsen af data helt centrale funktioner i fremtidens digitale ledelse og forbundet med dyb teknologisk indsigt.

Samtidig kan it-chefen også være med til at slå koldt vand i blodet på CEO'en og CFO'en, når begæret efter at revolutionere verden med IoT melder sig.

I november skrev PTC's topchef James E. Heppelmann sammen med økonomen Michael Porter en artikel i Harvard Business Review med titlen 'How Smart, Connected Products Are Transforming Competition'.

Budskabet var klart: Det er en farlig oversimplificering at tro på, at IoT kan ændre alt, for konkurrencens mekanismer gælder stadig.

Banen er med andre ord stadig kridtet op til it-chefer, der med en dyb forankring i datamanagement og sund infrastruktur vil arbejde forretningsstrategisk.