Artikel top billede

Morten Helveg presses massivt af EU-lobbyister: Sådan tackler han it-virksomhedernes aggressive kampagne-folk

Interview: Lobbyister fra it- og teleselskaber ersom nogle af de mest aktive i EU-systemet. EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) mærker presset fra lobbyisterne på egen krop, men har fundet metoder til at tackle dem. Og lobbyisterne hjælper skam også, siger han.

For mange danskere kan EU godt føles langt længere væk end de 750 kilometer, der er afstanden fra midten af Danmark til kernen i store dele af den europæiske lovgivningsproces i Bruxelles.

Danskernes hverdag er ellers i høj grad præget af EU-politikernes beslutninger, da EU i mange tilfælde skaber rammevilkårene, som derefter bliver implementeret i eksempelvis dansk lovgivning.

Den kendsgerning er også den direkte årsag til, at virksomheder i alle størrelser banker løs på EU-parlamentarikernes indbakker for at påvirke politikernes beslutningsprocesser.

Påvirkningen hedder lobbyisme, og medlem af Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre, Morten Helveg Petersen, er en af de politikere, som konstant bliver inviteret til møder med et hav af virksomhedslobbyister i Bruxelles.

At han så også er næstformand i EU-Industriudvalget gør ham ikke mindre attraktiv for en it- eller telegigant at få i tale, overbevise og forhåbentligt påvirke så meget, at Morten Helveg Petersen så at sige overtager it-gigantens holdninger som sine egne.

"Ja, lobbyismen er meget massiv i Bruxelles. Der er meget mere tryk på i EU end i det danske folketing. Hernede har jeg omkring 50 ugentlige invitationer til møder med virksomheder, som jeg skal tage stilling til, efter min assistent har sorteret det værste fra," siger Morten Helveg Petersen fra en telefon i lufthavnen.

Drejer sig om bundlinjer

Han afbryder kort samtalen, da han møder en lobbyist på vej ud til et fly, som gerne vil tale med ham.

Kort efter er Morten Helveg Petersen tilbage i røret igen.

"Ja, som EU-politiker oplever vi et stort tryk fra virksomhedernes lobbyister. For vores beslutninger kan ses direkte på selskabernes bundlinjer. Der er milliarder af euro på spil hver gang," lyder det fra Morten Helveg Petersen.

Han fortæller, at han kunne bruge al sin vågne tid på møder med lobbyisterne, der står i kø for at påvirke politikerne.

Personligt er han ofte glad for lobbyisterne, fordi de er med til at udpege en række reelle problemstillinger, som et givent EU-udspil kan indeholde.

"Jeg ved dog godt, at de ikke er der for mine blå øjnes skyld. Virksomhederne henvender sig sjældent i samfundets interesser. Sådan meget skarpt trukket op, så drejer det sig mest om deres egne bundlinjer, hvilket man jo godt kan forstå," forklarer den danske EU-parlamentariker til Computerworld.

It-folk sælger trepattet ko

Han fortæller, at it-, tele- og energiselskaber er blandt de mest aktive og direkte lobbyister, som han har mødt i EU-maskineriet i det års tid, han har arbejdet i Bruxelles.

Og han tager gerne et møde med it- og telefolkene.

Møderne foregår som regel på Morten Helveg Petersens kontor. Her stiller han i bedste Bruxelles-ånd et kvarter uden servering til rådighed for selskabets lobbyist til, at vedkommende kan levere sin udvidede elevator-tale.

"Nogle gange sidder de op til tre personer i et spil, hvor de sommetider prøver at prakke mig en trepattet ko på ærmet. For selvfølgelig er de interesserede i at påvirke mig, ellers ville de jo ikke opsøge mig i første omgang," siger Morten Helveg Petersen.

Han tilføjer, at som oftest er lobbyisternes oplæg ganske sobre, ligesom tonen også er professionel, når lobbyisterne tager deres papirer og plancher frem.

"De argumenterer ofte med samfundsinteresser, konkurrencedygtigheden i hele EU og i den dur. Hvis de kun kom og brokkede sig over, at deres egne bundlinjer var pressede, så ville det jo også være svært at tage dem seriøst," forklarer han.

Har selv været lobbyist

Sommetider kan det dog være vanskeligt for Morten Helveg Petersen og hans 750 kolleger af Europa-Parlamentet at gennemskue, hvad en lobbyist egentlig ønsker, når han eller hun river fat i den danske EU-politikers ærmer.

Det skyldes ifølge Morten Helveg Petersen, at mange globale virksomheder opretter foreninger i et væk, der afholder events, høringer og møder, som politikerne bliver inviteret med til.

"Nogle gange kan det være virkelig vanskeligt at finde ud af hvilken virksomhed, der i sidste ende betaler gildet, og så ved man egentlig ikke helt, hvem der forsøger at påvirke en," forklarer Morten Helveg Petersen fra sin mobiltelefon i lufthavnen.

Han har med en fortid som direktør i Danske Medier (Tidligere FDIM) også prøvet selv at agere lobbyist på både danske og EU-politikeres kontorer. Det skete blandt i forbindelse med cookie-lovgivningen, der blev vedtaget for nogle år siden.

"Jeg mente jo, at cookie-lovgivningen var dårligt håndværk af EU-Parlamentet. Efterfølgende blev kravene til cookies ikke implementeret ensartet over hele EU. Den slags skævvrider jo konkurrencen, fordi folk flygter fra sites, hvor cookies er implementeret meget rigidt," siger Morten Helveg Petersen.

På samme måde nævner han, at eksempelvis hele diskussionen om netneutralitet kan få store konsekvenser for telebranchen, hvis det bliver en del af kommende EU-lovgivning.

Derfor er det både ønskeligt og forståeligt, at de henvender sig til lovgiverne, lyder det fra den danske EU-parlamentariker, så længe deres henvendelser er gennemskuelige og solidt funderet i virkeligheden.

"En taxa-organisation kan jo henvende sig til mig med argumentet om, at Uber er et stort problem for taxa-branchen. Til den slags vil jeg nok bare spørge, om taxa-selskabet ikke kan se, at mange europæere gerne vil have en nem og billig taxa-service."

Direkte adspurgt om han har været udsat for forsøg på bestikkelse fra lobbyister, virksomheder eller andre i EU, slår Morten Helveg Petersen en stor latter op i telefonen og svarer:

"Nej, desværre."

Google og Apple bruger formuer på lobby-arbejde - så mange penge bruger de på at påvirke politikere


Se hvor meget it-giganterne betaler for at fedte sig ind på politikerne

Søges: Lobbyister der vil forsvare mit privatliv