Artikel top billede

Derfor er dansk ja til Snowden både praktisk og symbolsk vigtigt

Klumme: Det har vigtig symbolsk betydning, hvis Danmark tilbyder Edward Snowden opholdstilladelse. Men flertallet i Folketinget lukker helt øjnene for Snowdens enorme betydning.

Ville Edward Snowden føle sig tryg, hvis Sverige tilbød ham opholdstilladelse og beskyttelse mod udlevering til USA?

Dette spørgsmål fik whistlebloweren for nylig stillet i et interview (Politiken, 8. november 2015) med den svenske journalist Lena Sundström, der besøgte ham i Moskva-eksilet.

»Det afhænger af omstændighederne. Men symbolsk ville det være vigtigt,« svarede Snowden.

Nu er Sverige i disse år i langt højere end Danmark kendt for at yde beskyttelse til forfulgte udlændinge, men jeg håber og tror, at Edward Snowden ville føle sig tryg, hvis Danmark tilbød ham opholdstilladelse og beskyttelse mod udsigten til en meget langvarig fængselsstraf i USA.

Og symbolsk ville det være meget vigtigt, hvis whistlebloweren Edward Snowden kunne få beskyttelse i et nordisk land med en århundredlang demokratisk tradition og ikke i et russisk autokrati med yderst tvivlsomt forhold til centrale frihedsbegreber som ytringsfrihed, mindretalsbeskyttelse og retssikkerhed.

Det var baggrunden for, at Enhedslisten sammen med Alternativet i foråret 2014 fremsatte et beslutningsforslag om at give opholdstilladelse til Edward Snowden, der med sine handlinger har gjort demokratiet en kæmpetjeneste ved at kaste lys over USA's illegitime overvågning af millioner af mennesker over hele verden.

Og da EU-parlamentet i oktober 2015 opfordrede medlemslandene til at droppe eventuelle anklager mod Snowden og tilbyde ham opholdstilladelse, besluttede Enhedslisten og Alternativet at genfremsætte forslaget fra 2014.

Flertallet lukker øjnene for Snowdens enorme betydning

Det meget store flertal i Folketinget, der i 2014 nedstemte vores forslag, lukkede øjnene for Edward Snowdens enorme positive betydning for debatten om overvågningen - formentlig ud fra en misforstået loyalitet over for Danmarks NATO-partner USA og de danske efterretningstjenesters samarbejdspartere i NSA og CIA.

Danmark bør lade hensynet til borgernes ret til at beskytte private oplysninger veje tungere end hensynet til USA. For en gangs skyld bør Danmark tage et selvstændigt skridt og markere, at vi støtter ytringsfrihed og transparens, og at vi aktivt bekæmper uretmæssig og overdreven masseovervågning af borgerne.

Og at demokratier beskytter dem, der råber højt om statens overgreb.

Danmark må have muligheden 

Modstandere af en dansk opholdstilladelse til Edward Snowden har hævdet, at Danmark under alle omstændigheder vil være forpligtet til at udlevere Snowden til USA, hvis han satte sine ben i Danmark.

Men Danmark må - uanset EU, NATO og indgåede udleveringsaftaler - have en sådan grad af national suverænitet, at vi kan garantere et menneske immunitet mod udlevering, hvis et flertal i Folketinget vælger at sætte hensynet til at beskytte ytringsfriheden og åbenheden over hensynet til USA's hemmeligholdelsen af lyssky forhold omkring USA's globale efterretningsvirksomhed og krigsførelse.

Hvis det strider mod indgåede udleveringsaftaler med USA, må vi jo tage en konflikt på det. Vi er i Enhedslisten ikke i tvivl om, hvilke hensyn vi sætter højest.

Ikke asyl men beskyttelse

Under debatten om vores beslutningsforslag i 2014 blev det fremført af blandt andre Venstre, at "asylsager skal behandles af de relevante myndigheder", og at Edward Snowden "som alle andre" har mulighed for at søge asyl i Danmark.

Men i det nuværende regeringsparti Venstre ved man jo udmærket, at Edward Snowden ikke bare sådan dukker op i Sandholmlejren og søger asyl.

Snowden-sagen er ikke nogen almindelig asylsag, men en højpolitiseret sag om masseovervågning, efterretningsvirksomhed og ytringsfrihed.

Vi er enige med Venstre i, at det er udlændingemyndighederne, der afgør asylsager, og derfor er vores fælles beslutningsforslag da også renset for ordet "asyl".

Vi mener, at Folketinget ud fra en politisk stillingtagen til de store tjenester, Edward Snowden har gjort demokratiet og åbenheden, og den meget langvarige fængselsstraf, der hænger over hans hoved i hans hjemland, verdens stærkeste supermagt USA, bør beslutte, at han skal have lov at bo i Danmark og beskyttes mod udlevering til USA og mod strafforfølgning som følge af, at han har røbet nogle NSA's hemmeligheder uden i øvrigt påviseligt at have bragt menneskeliv i fare.

Om Danmark så - med vores viden om den efterretnings- og agentvirksomhed, der udgår fra USA's ambassade på Dag Hammarskjölds Allé i København - i praksis vil være et sikkert sted for Edward Snowden at opholde sig, eller om han her i højere grad end i Putins Rusland risikerer kidnapning og en enkeltbillet med hætte over hovedet i et CIA-fly hjem til en lukket, militær retssag, må jo være op til ham selv og hans rådgivere at vurdere.

Et fremtidsperspektiv inden for rammerne af et vestligt demokrati

Men at en opholdstilladelse i nordiske demokratier som Danmark eller Sverige, hvor ytringsfrihed og retssikkerhed sættes højt, vil være bedre i pagt med de idealer og budskaber, som Edward Snowden selv står for, er hævet over enhver tvivl.

Og det er derfor, at Snowden i interviewet med Lena Sundström selv giver udtryk for, at en opholdstilladelse i et land som Sverige ville være symbolsk vigtig.

Det samme må gælde, hvis et flertal i det danske folketing benyttede sig af den snarlige lejlighed til også i praksis at stå ved den kritik af unødig masseovervågning, som mange politikere fremfører ved festlige lejligheder, og vedtog Enhedslistens og Alternativets beslutningsforslag.

Men betydningen ville ikke kun være symbolsk.

En dansk opholdstilladelse til Snowden ville også give ham et fremtidsperspektiv inden for rammerne af et vestligt demokrati.

Dét perspektiv har han ikke i Rusland, hvor frihedsrettighederne har trange kår og hans tilstedeværelse må siges ikke at være i pagt med de idealer og budskaber, der ligger på de handlinger, der oprindeligt gjorde ham verdenskendt.