Artikel top billede

Verdens ældste softwarefirma er 355 år gammelt - og ligger i Valby

"Med den historie, Schultz har, og de kompetencer, vi besidder i dag, føler jeg, at vi er forpligtet til at gå et skridt videre, end hvad man kan forvente af den traditionelle it-leverandør."

Schultz ligger i en moderne bygning i Valby i København, og intet ved den røber umiddelbart, at her er tale om en 355 år gammel virksomhed. I dag leverer Schultz intelligente it-løsninger til den offentlige sektor, men sådan har det ikke altid været.

I 1661 etablerede J.H. Schultz det første trykkeri og kastede sig over auktionskataloger, en slags tidlig udgave af Den Blå Avis.

I 1731 var det Schultz' medarbejdere, som trykte de officielle love. Og i 1800- og 1900-tallet var det blandt andet Salmonsens konversationsleksikon, som skaffede Schultz' medarbejdere smør på brødet.

På advokatkontorer, i staten og i de fleste kommuner har Schultz' lovsamlinger, cirkulærer og juridiske værker også været en fast bestanddel - alt sammen samlet og redigeret af medarbejdere internt i koncernen.

Undervejs er forlagsdelen solgt til Gyldendal, og siden 350-årsjubilæet i 2011 har Schultz satset på at udvide sin forretning med IT-leverancer til den offentlige sektor.

I august 2015 indtog den 45-årige Simon Svarrer direktørposten, og det unikke job at passe på 355 års historie, samtidig med at løfte Schultz sikkert ind i fremtiden med ny teknologi.

Fra trykkeri til IT-leverandør

Spørger du Simon Svarrer, så er Schultz' DNA netop historien og den faglige indsigt. Dette giver Schultz og de 100 ansatte i Valby en konkurrencefordel i dag:

"Hos os er forståelse af lovgivning og indhold stadigvæk et afgørende afsæt for at drive vores forretning. Vi har udviklet os fra at være en stærk informations- og indholdsleverandør til nu også at være en markant IT-leverandør, der udvikler løsninger til digitalisering af den offentlige sagsbehandling og administration."

"Schultz er en spændende virksomhed med en unik historie og kombination af faglighed og IT-kompetencer. Vores fokus er at skabe sammenhængende løsninger, der sætter nye standarder for digitalisering af sagsbehandling og borgerdialog i det offentlige," fortæller Simon Svarrer.

"Vi har medarbejdere ansat, som selv har siddet som jurister, jobkonsulenter eller socialrådgivere i kommunerne og styrelserne og derfor har været helt tæt på praksis. Vi forstår vores kunders behov og kan tale med om deres udfordringer. Det er i mine øjne nok der, hvor vi adskiller os mest."

Der er ikke plads til nummer tre

At der er fokus på nye offentlige kunder, i takt med at KMD's monopol udsættes for konkurrence, er ikke nogen hemmelighed hos Simon Svarrer.

Efter et underskud i 2015 er skuden vendt. Schultz har igennem det sidste år fået 25 nye kommunale kunder ombord, heraf 20 på jobcenterområdet. Schultz er i skrivende stund ved at afslutte sit regnskabsår for 2016 og forventer en fornuftig tocifret vækst og et positivt resultat:

"På jobcenterområdet er vi gået fra en markedsandel på 15 procent til tæt på 50 procent på lidt over et år. Jeg har ikke set et lignende skred på det kommunale område tidligere. Vi hører fra kunderne, at vi tilbyder en anden kundeoplevelse. Vores løsning virker. Vi holder, hvad vi lover. Og vi ved, hvad vi taler om." 

"Det kommunale marked for it er inddelt i en række fagområder og markeder, som hver for sig er begrænset i størrelse. Ofte er det sådan, at nummer ét tjener penge, nummer to kæmper, og nummer tre taber penge. Vi vil derfor være nummer ét på de områder, hvor vi arbejder - ellers skal vi holde os væk. Jobcenterområdet er et godt eksempel på dette, hvor vores fokusering og insisteren har gjort os til den førende leverandør."

Artiklen fortsætter under billedet...

Nye teknologier skal få de ledige hurtigere i arbejde

Simon Svarrer tror på, at der snart er nye markeder at erobre. Vejen dertil går gennem nye teknologier, som muliggør helt nye løsninger til den offentlige sektor.

Avanceret robotteknologi, der kan gennemskue komplekse mønstre, og som dermed kan bruges til forudsige en borgers adfærd, identificere snyd mv.

"Lige nu handler det om kognitiv læring, robotteknologi og kunstig intelligens. Evnen til at kombinere data, viden og it bliver afgørende, og her står vi stærkt, netop på grund af vores faglighed. Vi har arbejdet med machine learning i hele 2016, og det er imponerende og samtidig lidt skræmmende, hvad vi på så kort tid har opnået."

Eksempelvis kan Schultz allerede nu med moderne og rå computerkraft hjælpe jobcentrene med at forudsige, om en person bliver langtidsledig, eller om vedkommende er uddannelsesparat. Jobcentrene kan derefter bedre målrette indsatsen og hjælpe den ledige hurtigere i beskæftigelse eller i uddannelse. 

"Lige nu rammer vi 72 procent rigtigt på baggrund af de anonymiserede data. Og vi er i gang med at træne systemet yderligere. Målet er at få de beskæftigelsesrettede tilbud, der virker, på plads, så vi kan få den ledige borger hurtigere aktiveret og i gang. Vi føler også et ansvar for at få det til at ske."

Området er stadig nyt, og Schultz er blandt de første, der arbejder med kunstig intelligens på beskæftigelsesområdet. Schultz er derfor i øjeblikket på roadshow, hvor de nye muligheder præsenteres.

"Som leverandør til den offentlige sektor har vi et ansvar for at inspirere og sparre med vores kunder. Vi arbejder på et offentligt marked, hvor kunderne, eksempelvis kommunerne, ofte er under et massivt pres som følge af behovet for større effektivisering. Vi oplever, at kunderne gerne vil have kvalificeret sparring og inspiration, og at der kommer nogen som os, der tager et medansvar."

Det handler også samfundet

Den offentlige sektor og it har været et centralt omdrejningspunkt for Simon Svarrers karriere, og han giver udtryk for, at han brænder for at skabe øget velfærd og en mere effektiv offentlig sektor.

Ansvar er et ord, som går igen, når Simon skal fortælle om sin vision for Schultz. Både når det gælder forholdet til kunderne og medarbejderne imellem:

"Vores strategi handler om at tage et større ansvar. Med den historie, Schultz har, og de kompetencer, vi besidder i dag, føler jeg, at vi er forpligtet til at gå et skridt videre, end hvad man kan forvente af den traditionelle IT-leverandør."

"Vi ønsker at tage ansvar for, at vores løsninger skaber de resultater og effekter, som vores kunder forventer. Når vi starter et projekt op, så forventer jeg, at vores projektleder kan stille sig op over for kollegaerne og fortælle om kundens strategi på området, hvordan projektet passer ind, og hvor vi leverer værdi til kunden. Vi skal også turde udfordre strategien eller de konkrete opgaver i projektet."

Ifølge Simon Svarrer stopper ansvaret ikke ved leverancen. For det handler også om, hvad det er for et samfund, som it-leverancen er med til at skabe:

"I vores faglige afdelinger går medarbejderne ind til opgaven med liv og sjæl. De er særligt optagede af, hvordan borgerne behandles, og hvilken service der i sidste ende er mulig at levere. Jeg føler et stort ansvar for at møde ind hver morgen og fremme den kultur."

"Overordnet set synes jeg faktisk, at vi kan være stolte af den danske velfærdsmodel.  Jeg synes ikke, at der er noget lige så velfungerende andre steder i verden.  Det er værd at kæmpe for. Så jeg sætter en stor ære i at få lov til drive en udvikling, hvor man med intelligent it kan sikre velfærden, fastholde retssikkerheden og øge produktiviteten."