Artikel top billede

Stort offentligt it-projekt rammes af "væsentlige forsinkelser"

Det store, samlende Grunddataprogram til udveksling af data fra offentlige myndigheder kommer til at løbe ind i "væsentlige forsinkelser", lyder der fra statens It-projektråd. Her kan du læse, hvordan alle statens store it-projekter klarer sig.

Da den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev lanceret for nyligt, var et af hovedtemaerne, at data fra offentlige myndigheders registre i højere grad end tidligere skulle frigives.

Læs også: Her er hele Danmarks it-plan frem mod 2020: Disse ni områder skal der satses på

Således blev ballet åbnet for, at private selskaber kunne få fingrene i grunddata om blandt andet ejendomme, vand, klima, virksomheder, adresser og personer.

Derfor er det lidt af en bet, at motoren bag disse dataudvekslinger - Grunddataprogrammet - vil løbe ind i væsentlige forsinkelser med dertilhørende ekstraudgifter i den kommende tid.

Forsinkelsen oplyser statens It-projektråd om i sin halvårlige rapport "Statens it-projekter", efter rådet i første halvår af 2016 vanen tro har evalueret alle statslige it-projekter iværksat efter 2011 til en værdi af 10 millioner kroner eller mere.

Rødt lys i Grunddataprogrammet

I første halvår af 2016 har It-projektrådet evalueret 26 aktuelle it-projekter og herefter tildelt de store it-projekter en rød, gul eller grøn status, alt efter hvor stabilt projektet kører.

Her symboliserer farven rød en advarselslampe, gul indikerer en farezone, og grøn status signalerer, at projektet kører på skinner.

Ud for Digitaliseringsstyrelsens Grunddataprogram er der en rød lampe, selvom Grunddataprogrammet har nået alle milepæle i første halvår af 2016.

"Grunddataprogrammet forventer væsentlige forsinkelser i en række af delprogrammerne i det kommende halvår, hvilket påvirker det samlede programs tidsplan og udgifter. Derudover vil forsinkelserne påvirke gevinsterne, som må nedskrives," forklarer It-projektrådet i sin rapportering.

Her lyder det også, at omfanget af forsinkelserne og de medfølgende konsekvenser endnu ikke er helt afdækket.

Rådet oplyser, at forsinkelserne i Grunddataprogrammet skyldes tre faktorer, der først og fremmest omhandler problemer med test blandt andet på tværs af de offentlige registre.

"For det andet er enkelte delprogrammer udfordret af ressource- og kompetencemangel pga. udflytning af statslige arbejdspladser. For det tredje har det været nødvendigt at kvalificere og revurdere specifikationen af dataleverancen i delprogram 1," hedder det i It-projektrådets rapport.

Læs også: Sådan graver du millionerne frem i statens offentlige datasæt

Højrisiko-projekt helt farveløst

Udover Grunddataprogrammet har også Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregistret 3 fået tildelt en rød advarselslampe, fordi projektet vil strække sig over længere tid end først planlagt.

Derudover er blandt de store statslige it-projekter fem gule lys og 18 grønne lamper, som dog ikke alle nødvendigvis fortæller, at alt er fryd og gammen.

"Ud af de 18 projekter er i alt otte blevet replanlagt, så billedet fremstår mere positivt end det reelt er, da en replanlægning er et udtryk for, at projektet er i risiko for eller allerede er blevet væsentligt forsinket eller fordyret," forklarer It-projektrådet i sin rapport.

Siden sidste rapport fra rådet er fire projekter blev replanlagt, hvilket omfatter et HR-projekt fra Moderniseringsstyrelsen, automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) fra Rigspolitiet og eKapital samt NemVirksomhed fra Skat.

Derudover er ét projekt helt farveløst, selvom det betegnes som et højrisiko-projekt.

Det farveløse projekt er Skatteministeriets it-projekt Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) til omkring 120 millioner kroner.

It-projektrådet oplyser, at det ikke har kunnet vurdere status for projektet, da lovgrundlaget endnu ikke er på plads.

Du kan læse mere om ICE-projektet her: Skat på vej med nyt it-system: Stemples allerede nu som "højrisiko-projekt"

Læs også:
Stor undersøgelse konkluderer: Danskerne hungrer efter mere data-deling i det offentlige