Vinderen er fundet:Her er Danmarks bedste CIO: Susanne Schustin fra Blue Water Shipping er Årets CIO 2023

Artikel top billede

(Foto: Kiyoshi Takahase / iStockphoto)

Lær datahåndtering af dansk servicevirksomhed: Gør dine data klar til analyse med disse fire gode råd

Virksomheden Forca servicerer mere end 550.000 danskeres pensionsopsparing. Firmaet har en klar strategi for håndtering af de mange data, og hvordan de bedst kan gøres klar til dataanalyse. Her er fire gode råd til dig, der har masser af data og gerne vil i gang med at analysere dem.

Interview: I virksomheden Forca vil man gerne analysere på data.

Den drøm har medarbejderne arbejdet på at gøre til virkelighed i det seneste år tid.

Nu er fundamentet ved at være helt på plads, og erfaringerne med arbejdet deler firmaet gerne med andre datainteresserede.

"Den eneste mulighed for at nå frem til dataanalysen, der skal omstille forretningen til at blive datadrevet, er ved at få styr på sine data," fortæller Gitte Grabow, der er afdelingschef i Forca.

Til den proces har Forca nu bygget et fire-trins rammeværk til at nå målet.

Hovedfokus for rammeværket er forenkling samt øget kvalitet, automatisering og digitalisering af de løsninger, der skal udbydes til kunderne.

It-leverandør til pensionsselskaberne

Virksomheden Forca er dannet som et samarbejde mellem flere pensionsselskaber og har specialiseret sig i stordrift og udvikling indenfor medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice.

Forca administrerer og servicerer over en halv million pensionsopsparende danskere med backoffice-funktioner til PKA, LP og PBU.

"Vi har en masse data, både interne og fra medlemmerne i pensionsselskaberne. De data vil vi rigtig gerne analysere for eksempelvis at kunne give den enkelte pensionskunde en individuel vurdering på baggrund af de konkrete tal og livssituationer" siger Gitte Grabow.

Hvilken type nye tjenester til kunderne vil I gerne nå frem til via dataanalysen?

"Det kunne eksempelvis være i forbindelse med kritisk sygdom hos en pensions-tager. Gennem partnerskaber med myndighederne vil vi i fremtiden gerne tilbyde en automatiseret proces, så den sygdomsramte ikke selv skal igennem alle instanserne, men per automatik får den nødvendige hjælp."

Men der er I ikke endnu?

"Nej, der er et stykke vej endnu, men det er en ambition at nå til denne type løsninger."

Trin for trin

Det første trin har været at opnå en erkendelse af, hvordan man får sine data systematiseret fra både medlemsportalerne og de forsikringstekniske it-systemer, der er placeret bag brugerløsningerne.

Hvordanbegyndte I med at gribe data-opgaven an?

"Det har været en organisatorisk rejse. Vi vidste, hvad vi skulle, men vi vidste ikke, hvordan vi skulle gøre det," forklarer hun.

"Det første trin var at få samarbejdet mellem it og forretningen struktureret, hvilket tager tid. Det har handlet om at skabe en kultur, hvor it ikke følte, at forretningen blandede sig i tingene og omvendt. Ligeledes handlede det om at kommunikere et budskab om, at fælles analyser på baggrund af alle vores data er bedre end små spredte analyseprojekter i de enkelte afdelinger. De små lokale analyser skal afskaffes til fordel for en centralt styret løsning. Det var alle ikke lige begejstret for."

På den baggrund diskuterede forretningen og it sig frem til en datavision.

"Vi er nåede frem til fire områder, som vi skulle kigge på," beretter Gitte Grabow.

Det første trin var at finde ud af, hvordan man egentlig indsamlede data i virksomheden.

"Hovedvisionen er, at det skal være nemt at anvende data, men det kræver en stram struktur at gøre tingene enkle. Arbejdet med at finde frem til datakilden er ret afgørende for et godt resultat. Vi har været nede i kildesystemerne og fundet frem til den høst-metode, der er effektiv for vores organisation. Desuden skal man udarbejde en plan for, hvordan man finder sine data igen på en nem måde."

Efter at datakilderne blev identificeret, har fokus været på governance, altså regler, praksis og processer.

"Det handler om entydighed og forretningsregler men også helt basale ting som, hvordan vi skal optælle hvor mange medlemmer, vi har. I processen opdagede vi, at vi faktisk havde ni forskellige måde at optælle medlemsantallet på, hvilket jo ikke er hensigtsmæssigt for nogen parter. Disse procedurer og forretningsregler skal man have på plads for at få et godt analysegrundlag."

Med i denne governance-fase er det også en opgave at få medarbejderne til at efterleve forretningsreglerne og få dem dokumenteret.

"Her får vi også hjælp af vores leverandør af analyseværktøjer for at få data til at passe sammen med det software-produkt, som vi har valgt," siger hun.

De fire søjler i det data-arbejde, der har gjort oplysningerne klar, varetages helt konkret af et team af både it-folk og forretningsfolk, der er et bindeled, som skal kommunikere på tværs af virksomheden.

Har det været svært at få forretning og it til at arbejde sammen?

"Begge er stolte folk, så der har været udfordringer, som vi har løst med både stok og gulerod. Forandring handler om, at nogen fanger intentionerne, og så spreder dem som ringe i vandet på en god måde. Det har krævet mange dialoger med kollegaerne. Vi fik egentlig hurtigt et fælles billede af, hvad vi gerne ville, men der var uenighed om, hvordan vi kom i mål med det."

Så man skal sætte god tid af til dialog i denne indledende proces?

"Ja, det tager tid at opnå enighed. Men nu arbejder vi struktureret efter den samme vision, og det er en ret stor sejr for os."

Nu har I basis på plads, hvad er det næste skridt så?

"Vi arbejder stadig løbende med alle fire punkter, men nu skal vi sprede budskabet til de pensionsselskaber, der er vores kunder, så analyserne kan blive målrettede mod kunderne og ender med konkrete tjenester," fortæller hun til Computeworld.

Læs også:
Har alverdens data til rådighed - men topcheferne bruger mavefornemmelsen til at drive forretning

Microsoft kobler millioner af indsamlede data fra Office 365 og Windows sammen til ny type sikkerhedsløsning

Sådan vil VMware jonglere rundt med dine data i private og public clouds