Artikel top billede

Skat dropper CIO-rollen og indfører helt ny it-organisation: Derfor er det nødvendigt

Interview: "Skat er en it-virksomhed," lyder det fra Skats øverste direktør, efter at han netop har valgt at droppe CIO-rollen og indføre en helt ny it-organisation. Her fortæller Jesper Rønnow Simonsen om Skats it-planer.

It-udvikling og -drift i Skat skal være helt integreret i forretningen, fordi Skat i dag er at betragte som en it-virksomhed.

Det er baggrunden for, at Skat har valgt at droppe stillingen som CIO/it-direktør og nu i stedet vil lade ansvaret for de digitale løsninger forankre bredt i direktionen.

"Skat er i dag en it-virksomhed. Alle vores forretningsprocesser og alt, hvad vi foretager os, ligger i de data og de it-systemer, som binder hele vores virksomhed sammen," siger Jesper Rønnow Simonsen, direktør for Skat, til Computerworld.

Omlægningen af it-området i Skat betyder blandt andet også, at afdelingen for it-udvikling er fusioneret med forretningsudvikling.

De 200 it-systemer, der er i spil i Skat, driftes og vedligeholdes fortsat i en selvstændig afdeling, der dog får en tættere integration til BI/dataafdelingen.

Efter EFI-problemerne

Jesper Rønnow Simonsen, der blev direktør for Skat i januar 2013, beskriver baggrunden for de store forandringer på it-området:

"Det, der udfordrede os med den måde, vi var organiseret på - hvor du havde et it-område med en selvstændig it-direktør - var, at det blev lidt isoleret fra resten af organisationen."

"Når man så organisatorisk på det, synes jeg, at vi havde nogle koordinerings-udfordringer," lyder det fra Jesper Rønnow Simonsen.

Skat-direktøren uddyber:

"Hvis man tager inddrivelsessystemet EFI som et eksempel, var det et it-system, der var bestilt hos nogle leverandører med vores it-organisation som den, der bestilte det på forretningens vegne. Så lavede it og leverandøren det færdigt og afleverede det til forretningen bagefter."

"Der må vi bare konstatere, at det ikke var en god måde at gøre det på," lyder erkendelsen hos Skats direktør, der sidste år valgte at afskedige daværende it-direktør i Skat, Jan Topp Rasmussen, på grund af netop problemerne med EFI.

Læs mere om det her.

It er blevet en grundforudsætning

Skats direktør mener, at det er nødvendigt at anskue it og digitalisering på en ny måde i Skat:

"Givet at vi i bund og grund er en datadrevet virksomhed vil jeg godt ansvarliggøre hele direktionen - og det vil også sige mig selv."

"It er sådan set en grundforudsætning for, at vi overhovedet kan udføre det, vi er sat i verden for at udføre," siger Jesper Rønnow Simonsen.

"It-udviklingen skal tage afsæt i vores forretning - hvad det er for nogle hovedprocesser og forretningsformål, vi har. Ikke i, hvordan vi lige tilfældigvis er skruet sammen i forhold til legacy-systemer eller it-arkitektur, eller hvad det nu måtte være."

Hvem har så it-ansvaret?

Hvis alle i direktionen har ansvaret for digitaliseringen, risikerer man så ikke, at selve hovedansvaret falder ned imellem nogle stole?

"Jo, men det kunne det sådan set også før. Det handler om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til den måde, man organiserer sig på."

"Der er ikke nogen tvivl om, at jeg har det overordnede ansvar for det hele - og også alle de forskellige it-projekter, vi arbejder med," siger Jesper Rønnow og kommer med et eksempel på, hvordan der mere konkret arbejdes med it i Skat.

"Vores hovedspor er den del, vi kalder kundeservice. Der ligger alle de grundsystemer, der sørger for, at der kan opkræves personskatter, selskabsskatter og moms med videre."

"Der ligger en meget stor del af vores løbende it-udvikling, og der har jeg lige fået Merete Agergaard med som ny direktør og ansvarlig for det område."

"Hun er både kundedirektør og it-direktør i ét og samme, så langt de fleste it-projekter vil blive hendes ansvarsområde."

Læs også: It-chefen er under pres - formår du at kæmpe dig til fremtidens CIO-stilling?

Jesper Rønnow Simonsen fortæller samtidig til Computerworld, at de helt store it-udviklingsprojekter i Skat - eksempelvis inddrivelsesområdet eller ejendomsvurderingerne - har en helt selvstændig organisationsform, fordi der er tale om egentlige transformations-programmer.

"Der har vi sammen med Skatteministeriets departement lavet implementeringscentre, hvor man tager et it-projekt og gør det til et selvstændigt projekt med en selvstændig organisation med ret mange mennesker. Ud over it-delen er der også hele den juridiske del og forretningsproces-delen med."

En data-drevet it-virksomhed

Jesper Rønnow Simonsen forklarer, at Skat i det hele taget er i gang med en større omstilling i disse år, hvilket i høj grad også har indflydelse på, hvordan man arbejder med it og digitalisering:

"Vi arbejder både med at omstille os og med at kigge ud i fremtiden."

"Der sker et meget stort skift i de her år - ikke kun i Skat, men også i en række offentlige og private virksomheder - hvor vi i større og større omfang får brug for folk, der har forskellige it-kompetencer. Det kan både være dybt tekniske kompetencer, men også mere og mere analytiske, data-mæssige kompetencer."

Læs også: Årets CIO 2016: Her er Danmarks fem bedste it-chefer

"Hvis man ser på det kompetenceskift, der er i gang i vores organisation, handler det netop om, at vi i større og større grad bliver en data-drevet it-virksomhed frem for en egentlig sagsbehandlings-virksomhed i traditionel, manuel forstand."

"Personskatte-området er et godt eksempel. Der kører det hele i automatiserede systemer med ekstremt store mængder af data, der kommer ind og danner den årsopgørelse, du sidder og kigger på. Det bliver stort set ikke rørt af menneskehænder i forhold til konkret sagsbehandling."

"Det handler derfor mere og mere om at have folk, der forstår sig på forretningsprocesser og på, hvordan data hænger sammen; hvordan man kan analysere på data, og hvordan man kan lave brugervenlige oplevelser i systemerne."

Satser på mere BI og ny dataplatform

Der er allerede sket rigtig meget med digitaliseringen af Skat over de seneste 10-15 år, men Jesper Rønnow Simonsen mener ikke, at potentialet i digitaliseringen er fuldt indfriet endnu.

"Vi har ekstremt store mængder data, som vi har nogle it-systemer, der sørger for, at der er styr på. Det har gjort, at vi har lavet en ret stor satsning på et helt nyt dataanalyse-miljø og er ved at opbygge en helt ny dataplatform."

"Set fra min stol er der store forretningsmæssige gevinster i den investering."

"Eksempelvis er det en generel udfordring at få et overblik over de meget store mængder data, vi får. Hele vores big data-strategi går på at bruge de data. vi får ned."

"Hvad siger de data egentlig om, hvordan tingene hænger sammen? Er der nogle mønstre i den måde, man tjener penge på eller har fradrag på? Er der nogle særlige ting, vi skal være opmærksomme på?"

Den største udfordring

Hvilke udfordringer ser du i forhold til at få den nye it-virkelighed ført fra dit skrivebord og ud i organisationen?

"Først og fremmest har jeg brug for nogle folk, der kan hjælpe mig med at gøre det her til virkelighed"

"Jeg står ikke alene med gerne at ville have kompetencer i forhold til at kunne forstå, hvordan data hænger sammen og kunne oversætte det til forslag til nye løsninger og forretningsprocesser. Den slags kompetencer er der rigtig mange andre, der også gerne vil have."

"Det her medfører, at der over en årrække skal ske et kompetenceskift i nogle centrale dele af vores virksomhed, og det er nok den største udfordring. Det er svært at få de folk."

Læs også:

Årets CIO 2016: Her er Danmarks fem bedste it-chefer

Når CIO'en selv skal stå skoleret: Her er it-chefens egen chef

It-chefen er under pres - formår du at kæmpe dig til fremtidens CIO-stilling?