Artikel top billede

Store it-forandringer i Skat: I fuld gang med vigtigt (og nødvendigt) opgør med fortidens it-fejl

ComputerViews: Et nødvendigt opgør med fortidens it-fejl er i fuld gang i Skat. It-strategien gentænkes, nye afdelinger oprettes, og der investeres stort i både nye it-systemer og medarbejdere. Men er det nok?

ComputerViews: Undertegnede hører ikke til dem, der abonnerer på fortællingen om det offentliges evige it-skandaler, hvor projekterne altid går over budget og tid - og i øvrigt ikke fungerer alligevel.

Billedet er mere nuanceret. Det er Skat formentlig det bedste eksempel på.

Den digitale udvikling, som skattemyndigheden har gennemgået over de seneste 10-15 år, er grundlæggende imponerende.

Læs også: Skat satser stort på ny DevOps-afdeling - klar til opgør med traditionelle it-udbud

Her tænkes ikke mindst på den gennemgribende automatisering, der har fundet sted. Det er årsagen til, at ord som selvangivelse og forskudsopgørelse ikke længere fører til søvnløse nætter for den almindelige dansker.

Man skal i langt mindre grad end tidligere selv regne sig frem til, hvad der skal stå i de forskellige rubrikker i Skats tastselv-løsninger.

Det er en it-succes (også selvom du måtte ende med at få et skattesmæk).

Skats skandaler

Men Skats it-succeser (for der er flere) kan ikke dække over, at der også har været it-projekter, der kom på vildspor og endte om digitale fiaskoer.

Skats kuldsejlede inddrivelsessystem, EFI, er det måske mest markante skrækeksempel fra nyere tid. EFI-projektet løb så meget af sporet, at det til sidst endte med at blive droppet helt.

Og Skat har også haft andre mindre heldige it-projekter, der på forskellig vis er endt galt. 

Ringe leverandør/kontrakt-styring er samtidig et område, hvor Skat har begået fejl ved ganske enkelt at blive for afhængig af bestemte store leverandører og ved ikke styre leverandørernes leverancer godt nok.

Opgør med fortidens it-fejl

Skat kan med rette kritiseres for at have begået it-fejl.

Man kan dog efterhånden ikke kritisere Skat for ikke at forsøge at gøre noget ved fejlene, for de senere år har budt på en række markante ændringer på it-fronten i Skat.

Skat taler nu også selv åbent om nødvendigheden af markante forandringer i måden, man arbejder med it på. 

Satser på DevOps

Eksempelvis fortalte Computerworld tidligere på ugen, at Skat satser stort på en ny DevOps-afdeling, der i første omgang skal have 20-25 medarbejdere.

"Skat er i gang med at opbygge en intern it-udviklingsorganisation for at hjemtage en række forretningskritiske systemer," lyder det i det jobopslag, hvor man søger en chef for afdlingen.

"Vi nytænker eksisterende løsninger og udvikler nye til gavn for borgere og virksomheder i Danmark. Det er et ambitiøst projekt og en ny vej for offentligt it, og vi har brug for den rigtige person til at stå i spidsen for etableringen af funktionen," forklares det videre.

Samtidig fortæller fungerende underdirektør i Skats Drifts og udviklingscenter, Martin Wood, til Computerworld, hvad idéen med DevOps-afdelingen egentlig er:

"For det første er det et alternativ til det udbuds- og outsourcings-paradigme, som vi har haft både på godt og ondt. Vi har haft masser af succeshistorier, men også nogle historier, hvor tingene har taget for lang tid for vores forretning."

"... hvor vi før har kørt udbud på alt fra applikationer til serverdrift og infrastruktur, vil vi gerne have fat i nogle mindre udviklingshuse, som kan lave nogle specifikke opgaver for os, og så bliver det på vores infrastruktur og i vores cloud."

"På den måde bliver det meget nemmere for os at tage det hjem bagefter og drifte det selv. Så hastighed og fleksibilitet er de to ting, der er vigtige for os," siger Martin Wood til Computerworld.

Ny it-organisation

Og det er ikke den eneste markante ændring i Skats it-setup for tiden. Før jul fortalte vi om, at Skat indfører helt ny it-organisation, It & Data.

"Det er nødvendigt, når vi skal prioritere imellem og løse de mange nuværende og kommende opgaver, som ligger foran os på data- og it områderne," lød det blandt andet fra Skat om den beslutning.

"Med et samlet It & Data vil vi skærpe vores fokus yderligere på den vigtige opgave med at skabe et nyt datadrevet skattevæsen, hvor en brug af relevante data i øget grad indgår i forståelsen af vores kunders behov."

Droppede CIO-rollen

Alt sammen lyder rigtigt og giver som udgangspunkt god mening.

Lidt sværere havde en del it-folk måske ved at se fornuften i det, da daværende topchef i Skat, Jesper Rønnow, sidste forår valgte at droppe CIO-rollen i Skat helt.

Læs om det her: Skat dropper CIO-rollen og indfører helt ny it-organisation: Derfor er det nødvendigt

Også den beslutning lå der dog fornuftige overvejelser bag, for der var - hvis man gav sig tid at lytte til Jesper Rønnows argumenter - på ingen måde tale om, at Skat ville nedprioritere it-området.

Nej, beslutningen bundede faktisk i det stik modsatte, for som Skat-direktøren sagde i et interview på Computerworld:

"Skat er i dag en it-virksomhed. Alle vores forretningsprocesser og alt, hvad vi foretager os, ligger i de data og de it-systemer, som binder hele vores virksomhed sammen."

Er det den rigtige medicin - og er det nok?

Skat er et kæmpe apparat med mange tusinde ansatte, der arbejder med milliardbeløb, komplicerede processer og en skattelovgiving, der kan være svær at holde rede på selv for dem, der vedtager den.

Konsekvensen er, at fejl bliver begået. Det gælder også på it-området, der er kommet til at fylde mere og mere i skattevæsnet siden årtusindskiftet.

Skat er noget af det mest gennemdigitaliserede, der findes i det offentlige Danmark. På godt og ondt.

De mange digitale initiativer, der er beskrevet herover, vidner om gode intentioner og et oprigtigt ønske om en yderligere it-modernisering.

Samtidig viser Skat, at man er klar til et opgør med de it-fejl, der er blevet begået.

Når der samtidig er sat syv milliarder kroner af til flere medarbejdere og nye it-systemer, der skal gøre skatteinddragelsen mere effektiv, er der grund til at se positivt på Skats it-fremtid.

Desværre skaber gode intentioner og penge i sig selv sjældent mirakler.

Der skal mere til: Som knivskarp og intelligent ledelse og dygtige og engagerede medarbejdere. Og måske vigtigst af alt: En rød tråd og stabilitet i de it-strategiske beslutninger, der træffes.

Skat skal tage udgangspunkt i de it-succeser og it-fiaskoer, der har været i de seneste 10-15 år. Man kan lære af begge dele, og rigtig meget tyder faktisk på, at Skat gør netop det.

Læs også:

Skat satser stort på ny DevOps-afdeling - klar til opgør med traditionelle it-udbud

Skat indfører helt ny it-organisation - og udpeger konstitueret it-topboss

Skat poster syv milliarder kroner i nye folk og it-systemer

Skat dropper CIO-rollen og indfører helt ny it-organisation: Derfor er det nødvendigt