Artikel top billede

Derfor er dine kolleger skyld i at du ikke får gode ideer

Mangel på innovation handler ikke om tekniske færdigheder. Ifølge en ekspert handler det derimod om, at du opholder dig alt for meget sammen med folk, der ligner dig selv.

Innovation, disruption og digital transformation er på alles læber i disse år. 

Men hvad kan vi hver især gøre for at ruste os selv til en fremtid, hvor der bliver større krav til, at vores arbejdspladser skal være mere innovative?

Er det en fremtid, som vi kan træne os til? Er innovation og digital transformation måske ligefrem noget, som vi kan lære at blive gode til? 

Svaret er ja, hvis du spørger Anja Hoffmann, der er forretningsudvikler og ejer af konsulentvirksomheden Sentio Lab, som beskæftiger sig med digital transformation.

Hun vurderer dog, at det er svært at sætte fingeren på én specifik evne, som du skal kunne mestre, hvis du eksempelvis skal stå i spidsen for en innovationsindsats på din arbejdsplads.

"Den digitale tranformation er naturligvis drevet af teknologi. Men det handler i meget høj grad om dit mindset og ikke så meget om at være god til en specifik teknologi, hvis du skal kunne mestre den digitale transformation," siger Anja Hoffmann.

Derfor behøver du ifølge hende heller ikke kunne kode eller på anden måde have en meget dyb teknisk viden, hvis du skal stå i spidsen for et innovationsprojekt.

"Du bør naturligvis have en forståelse for det. Men det vigtigste er, at du er omgivet af folk, der har den dybe tekniske viden. I dag er det eksempelvis vigtigt, at du omgiver dig med folk, der forstår at omsætte data til noget, der har en værdi for kunden," siger hun.

Du skal ud i verdenen

Ifølge Anja Hoffmann handler det om, at du skal væk fra skrivebordet og ud i verden, hvis du vil være bedre til at tænke innovativt og få flere gode ideer. 

Du bør ganske enkelt stræbe efter at få inspiration fra andre miljøer end der, hvor du færdes til dagligt.

"Sidder du i det offentlige eller i en "corporate"-virksomhed, kan det eksempelvis være godt, at komme ud i startupverdenen og hente inspiration. Her tror jeg, at mange vil kunne lære meget af, hvordan startup-virksomheder er i stand til drive deres projekter for meget små midler," siger hun. 

Helt konkret anbefaler Anja Hoffmann, at virksomheder bliver bedre til at etablere projekter, der går på tværs af de forskellige miljøer og sektorer. 

"Jeg kommer selv i mange forskellige miljøer. Det gælder den offentlige sektor, forskningsverdenen, startup-mijløet og i corporate-virksomheder, og jeg synes, at der alle steder er en tendens til, at folk isolerer sig for meget i deres egen silo. Her sidder folk nogle gange og tror, at de opfinder noget, der er helt fantastisk, mens der lige ved siden af dem kommer et tog drønende, som de slet ikke har set," siger hun. 

Hent inspiration udefra med hackatons

Anja Hoffmann nævner hackatons som eksempel på et effektivt redskab, som du kan anvende, hvis du ønsker at bygge en bro til et andet miljø end dit eget.  

Et hackathon er en sammentrækning af ordene hack og maraton, og det er en begivenhed, der ofte løber over en weekend. Her inviterer en virksomhed eller organisation kreative programmører til at dyste om at udvikle nye innovative løsninger for virksomheden. 

For nylig omtalte Computerworld et hackathon, som den nordjyske bank Spar Nord afholder senere på året. 

Ole Madsen, direktør for kommunikation og forretningsudviklings hos Spar Nord, fortalte til Computerworld: 

"Vi vil forsøge at indgå alliancer med folk ude i markedet, som vi håber kan bidrage med apps til vores platform, der i sidste ende kan komme vores kunder til gode. Det sker i en erkendelse af det potentiale, der ligger i hele vækstlaget omkring iværksættermiljøet og i en erkendelse af vores egne begrænsninger som en mellemstor bank," sagde han. 

Anja Hoffmann har dog en enkelt løftet pegefinger. Virksomheder der afholder hackathons skal huske, at innovation ganske vist gerne må være sjovt, men det er en forretningsdisciplin og ikke en leg.

Derfor skal anbefaler hun, at du er skarp på den strategi og det formål, der ligger til grund for hackathon'et. 

Nye former for samarbejde

Anja Hoffmann anbefaler ligeledes, at det offentlige forsøger at træne innovationsmusklen ved at skabe innovationsmiljøer, hvor forskningsverden, erhvervslivet og den offentlige sektor samarbejder.

Anja Hoffmann anbefaler helt konkret, at erhvervslivet henter inspiration fra det, som man i Silicon Valley kalder for Triple Helix-samarbejde. En særlig model for samarbejde mellem erhvervsliv, universiteter og den offentlige sektor, som blev opfundet på Stanford University i Californien. 

Hun fremhæver Region Midtjyllands Fødevaresamarbejde Future Food Innovation som et eksempel på, hvordan modellen kan anvendes i Danmark. 

Læs også:
Alle fabler om disruption for tiden - men begrebet stikker dybere end vi egentlig tror 

Lær af verdens mest succesrige virksomheder: Succes afhænger af din evne til at tænke som en designer