Artikel top billede

Hun er en af Danmarks bedste CIO'er: Malin Marker Persson brugte to år på at afvikle teknisk gæld - nu er Akademikernes A-kasse digital frontløber

Nomineret til Årets CIO 2023: Selvom de to første år var udfordrende grundet den store tekniske gæld, som Malin Marker Persson og Akademikernes A-kasse stod over for, så er det sidenhen kun gået én vej. I dag er Akademikernes A-kasse en digital frontløber i a-kasse-branchen.

Malin Marker Persson har til oktober været udviklings- og digitaliseringsdirektør i Akademikernes A-kasse i fire år.

De to første år var turbulente, fortæller hun til Computerworld i forbindelse med sin nominering til Årets CIO.

Ud over opgradering og modernisering af systemplatformen, har AKA-direktøren også haft et strategisk og digitalt fokus på at øge værdi og medlemsservice i a-kassens kontakt-kanaler, hvilket har været omdrejningspunktet for Malins arbejde de seneste tre år som CDO i Akademikernes A-kasse.

"Alle kernesystemerne var simpelthen ikke opdateret. Vi brugte faktisk to år på at opdatere alle vores systemer og nedbringe teknisk gæld. Det betød, at der var lidt frustration i organisationen, fordi man kan ikke rigtig kan udvikle noget samtidig med, at man opdaterer systemerne."

Da det var på plads, kom der for alvor tryk på transformationen.

"Det var ligesom en ketchup-effekt. Pludselig fløj det ud fra pølsefabrikken, og der kom gang i de forskellige idéer, tanker og projekter, vi havde planlagt," forklarer hun.

Opgradering og modernisering af systemplatformen og et strategisk og digitalt fokus på at øge værdi og medlemsservice i a-kassens kontakt-kanaler har været omdrejningspunktet for Malins arbejde de seneste tre år som CDO i Akademikernes A-kasse.

Derfor har hun været travlt beskæftiget med at få implementeret forskellige projekter og systemopgraderinger, og i samarbejde med de ansvarlige afdelingschefer har hun udarbejdet it-, data- og it sikkerhedsstrategi, udført eksekveringen af disse samt påbegyndt AKA's cloud-rejse.

Malin Marker Persson har igennem de seneste fire år løftet Akademikernes A-kasse til at være digital frontløber i a-kassebranchen, og visionerne stopper ikke her - der er masser af spændende projekter og ideer i backloggen, som skal igangsættes og implementeres de kommende år.

Unik it-strategi

AKA's it-strategi blev godkendt i 2021 og skal køre frem til 2025 og skal opdateres til efteråret, fortæller Malin Marker Persson.

Ifølge AKA-CDO'en er it-strategien en smule unik, fordi der er tale om en forretningsdrevet it-strategi.

Et af de overordnede mål i a-kassens forretningsstrategi er at være førende på teknologi.

"Det er it-strategien selvfølgelig med til at understøtte," forklarer hun og fortsætter:

"Man kan sige som udgangspunkt, at strategien har fem spor."

Det drejer sig om et governance-spor, et komptencespor, compliance og controlling, et processpor samt et spor der handler om systemarkitektur.

"I forhold til governance-sporet har vi arbejdet med roller, ansvar, ledelse og struktur samt den forretnings- og datadrevne udvikling," forklarer Persson.

Under kompetencesporet har man fra AKA's side kigget på it-kompetencer og faglighed, hvilket blandt andet har betydet, at der er blevet ændret lidt i rollerne og i kompetencerne i perioden, forklarer hun.

Processporet handler om at lave detaljerede skriftlige instruktioner, også kendt som SOP'er, kigge på support og vedligehold samt styre releases, lyder det.

"Vi har også et compliance og controling-spor, hvor vi ser på it-sikkerhed og GDPR, som jo er en strategi i sig selv," forklarer hun.

"Her kigger vi på systemrettigheder, brugeradgange, licens- og kontraktstyring."

"Og så har vi et systemarkitekturspor. Det er de fem spor, som vi folder strategien ud omkring," fortæller Malin Marker Persson.

Hvordan arbejder du med strategi i teknologiorganisationen, så du sikrer en succesfuld digital transformation?

"Jeg udvikler strategierne i fællesskab med de forskellige afdelingschefer, jeg har fra de forskellige områder, og disse bliver godkendt i direktionen, hvor jeg i øvrigt selv sidder," siger hun og fortsætter:

"Vi skal jo ikke have digital teknologi, fordi man kan få det, men fordi det tilfører noget ekstra værdi til vores medlemmer."

Det kan eksempelvis ske ved at skabe et digitalt selvbetjeningsunivers til AKA's medlemmer, forklarer hun. Blandt andet ved chat- og voicebots, der kan hjælpe medlemmerne uden for normal åbningstid.

Udfordringer og vigtigheden af organisationskulturen

Der er dog udfordringer, når man vil lykkes med implementering af digital teknologi, forklarer Malin Marker Persson, der til daglig er overordnet ansvarlig for omkring 110 medarbejdere af de i alt 250 medarbejdere, der arbejder hos AKA.

Det kræver derfor en tredelt fokus at lykkes: Strategi, teknologi samt organisation.

"Alle tre områder påvirkes gensidigt af hinanden, og hvis man vil have det fulde udbytte, er det særlig vigtigt, at man arbejder med kultursporet i organisationen, da det løbende medfører ændrede jobfunktioner, som kræver nye kompetencer og adfærd," siger hun.

Og spørger man AKA's CDO om, hvad den største udfordring i forhold til implementeringen af den digitale teknologi har været, så har der har været en lille frygt for, at teknologien vil overtage medarbejdernes job.

"Jeg synes egentlig at organisationen har været meget for implementeringen. Andre steder kunne man måske opleve, at der kan være sådan en vis skepsis og ovenikøbet modstand, fordi man kan være bange for, at den her nye teknologi overtager ens job," siger hun og fortsætter.

"Det har der selvfølgelig også været hos os. Derfor har vi arbejdet med det digitale mindset samt hvordan man gør organisationen klar til at tage imod det, men også til at kunne arbejde med det."

Derfor er der blevet brugt meget tid på at kompetenceudvikle AKA's medarbejdere til at kunne påtage sig nye opgaver og funktioner samt tilegne sig nye kompetencer, der skal være med til at drifte det implementerede.

"Det er selvfølgelig en stor udfordring, og derfor skal vi have organisationen med, for vi vil jo gerne bruge vores eksisterende medarbejdere og få dem omskolet, så de kan varetage de nye funktioner i takt med, at job bliver automatiseret eller digitaliseret væk," lyder det.

En anden udfordring er at få driftsledelsen til at se den digitale teknologi som en ligeværdig del af den øvrige driftsledelse, forklarer hun.

"Hvis man har robotter, der sagsbehandler, så skal de jo prioriteres på samme måde som øvrige medarbejdere og de fælles driftsopgaver, som robotter og mennesker løser i fællesskab."

Det gør kultursporet helt afgørende for at sikre en succesfuld transformation, forklarer CDO'en.

"Jeg tror, at det er virkelig vigtigt, at man som både it-direktør og som topleder hele tiden arbejder med kultursporet. Man er jo nødt til at have medarbejderne med på rejsen, og ligesådan også medlemmerne eller kunderne," lyder det.

Derfor skal man både sørge for at forklare medarbejderne, hvad det er der kommer til at ske, så de føler sig trygge i transformationsprocessen samt er sikre på, at der stadig vil være brug for dem.

Hvilken arv kommer du til at efterlade dig hos AKA - og hvordan vil du blive husket?

"Jeg tror, at de vil sige, at jeg var visionær og havde blik for de muligheder, som ny digital teknologi giver, og hvordan man kan knappe det ind i de kerneopgaver eller i kerneforretningen," siger hun og fortsætter:

"Og så tror jeg også, at de vil tænke, at jeg var med til at sørge for, at AKA blev teknologisk førende i a-kassebranchen, og at vi har rykket os rigtig meget de sidste fire år på den it-mæssige og den digitale arena."