Artikel top billede

Personlig guide til cloud-junglen: Public eller private cloud - gør det overhovedet nogen forskel?

Klumme: Cloud computing er et tåget landskab fyldt med forvirring og mudderkastning, som gør det svært at vælge. Men det er i virkeligheden meget enkelt, hvis du følger denne guide.

Public eller Private Cloud - gør det overhovedet nogen forskel?

Ja, er det korte svar.

Selvfølgelig, fristes du måske til at sige - ellers var der jo ikke noget at skrive om.

Men det betyder ikke, at Public Cloud er Private Cloud entydigt overlegent eller omvendt. Slet ikke.

Det er faktisk præcis problematikken. Selv om nogle taler meget stærkt for det ene og andre meget stærkt for det andet.

Det handler, som regel, mest om, hvad de sælger - og så bliver cloud-tågen endnu tykkere, og forvirringen endnu mere storslået. Det skal vi have gjort noget ved.

I denne klumme vil jeg således forsøge at guide dig igennem cloud-junglen og (forhåbentlig) give dig nogle ideer til, hvornår det ene og det andet giver mening.

To Cloud or not to cloud

Ganske få luftrum er så forvirrende at navigere rundt i som cloud-teknologiens stratosfære.

Ikke blot er det svært at afgøre, hvilken slags cloud-teknologi som passer bedst til ens virksomhed. Det kan sågar være svært at konkludere, om noget overhovedet er cloud eller ej.

Der findes mange definitioner, der findes mange agendaer, og når mudderkastningen først går i gang, kan det være svært for selv eksperter at følge med.

Måske du har hørt: "X er slet ikke en rigtig cloud-løsning, men det er Y!" efterfulgt af en lang teknisk forklaring til at understøtte argumentet. Den forklaring blev du formentlig ikke klogere af.


Sandheden er, at cloud-løsninger er så forskellige, at de samlet set har meget lidt tilfælles. Et forsøg på en fælles teknisk betegnelse ville formentlig ende med en definition, der er så vag, at den er ubrugelig.

Derfor vil jeg ikke tilbyde andet end min egen personlige definition af, hvad en god cloud-løsning i hvert fald skal kunne:

En god cloud-løsning skal nedbringe virksomhedens udgifter til hardware, software, administration og drift markant, og samtidig skal den yde en agil og skalérbar service, som gør samarbejde nemmere og mere mobilt.


Hvis en cloud-løsning ikke opfylder disse krav er den ikke interessant. Ganske enkelt.

Cloud-as-a-Service

En af hovedårsagerne til, at cloud-teknologien er så svær at definere, er, at den har gjort sin entre i en række relaterede men forskellige arenaer.

Fælles for dem er, at de betragter cloud-teknologien som fundamentet for en service. Denne anskuelse startede med Software-as-a-Service (Populært forkortet SaaS) og har siden bredt sig til felter som Infrastructure, Unified Communications, Collaboration og mange flere.

Nu ynder nogle så at forkorte disse IaaS, UCaaS, CaaS og så videre - it-branchen elsker sine forkortelser. Måske lidt for meget nogle gange?


Men cloud-teknologien anskues og håndteres forskelligt afhængigt af, hvilket felt vi taler om.

Det er i høj grad derfor, at der ofte opstår disse diskussioner om, hvad en "ægte" cloud-løsning er.

Eksempelvis er det populært at mene, at mange Private Cloud-løsninger ikke er rigtige cloud-løsninger, da man jo "bare" har outsourcet hele løsningen til en leverandør, som 'hoster' herligheden i sit lokale datacenter.

Så enkelt er det sjældent. Desuden er disse anklager som regel affødt af jalousi mere end noget andet: Hvis man ikke excellerer i Private Cloud-løsninger, kan man jo tilsvine dem, der gør, og beskylde dem for ikke at levere et "ægte" cloud-produkt.


I denne klumme vil jeg ikke fortælle dig, at den ene form for cloud-løsning er bedre end anden. Det er simpelthen forkert.

Inden for nogle felter giver Public Cloud mening, inden for andre er Private Cloud det bedste alternativ, mens det inden for visse områder giver mening at fokusere på hybridløsninger (hvor løsningen ligger delvist i skyen og delvist on-premise).

Inden for nogle felter giver alle tre mening. I stedet vil jeg komme med anbefalinger til, hvornår de forskellige cloud-former giver mening. Men før vi kommer så langt ...


En matrix
For at anskueliggøre hvad i alverden, jeg taler om, har jeg opstillet de forskellige cloud-former og as-a-Service-felter i en matrix.

Bemærk venligst, at de virksomhedseksempler, som gives, blot er dem, jeg lige kom i tanke om. Der ligger ingen skjult agenda bag, at disse bliver nævnt, og deres placering er heller ikke udtryk for, at jeg mener, at netop disse er særligt repræsentative for det felt, de forbindes med. De er blot eksempler:

Men hov, hvem siger at man overhovedet skal investere i cloud-løsninger? 


Selv om jeg selv er udtalt fortaler for cloud, skal jeg også være den første til at indrømme, at der ikke altid er de samme muligheder som med en on-premise installation - særligt når det omhandler visse former for it-infrastruktur og en række industrispecifikke softwareløsninger.

Som eksempel kan nævnes omfattende ERP-systemer såsom SAP.   


Derfor starter min mini-guide til cloud-løsninger med udgangspunkt i on-premise løsninger og inden for Collaboration-as-a-Service-området (som er det, jeg ved noget om, jeg vil ikke "kloge" mig på for eksempel Platform-as-a-Service) ...

Lokalt installeret løsning (on-premise)
Ikke en cloud-løsning. Dette har stort set været den eneste vej for landets større virksomheder hidtil, når omfattende it, telefoni- og kommunikationsløsninger skulle implementeres.

Det er dog noget af en elefant på lerfødder, man stiller i kælderen, eftersom det ofte kræver en hær af servere og kompleks netværksinfrastruktur, hvis der ønskes såkaldt "high availability" eller redundans, om man vil.

Og det gør der som regel. I dag er dét et krav for langt de fleste virksomheder, som benytter forretningskritiske it-systemer. 


Fordele:
 • Større kontrol over al intern trafik og aktiviteter. Det kan være den eneste rigtige løsning for de helt store virksomheder eller meget specialiserede selskaber/industrier, da al aktivitet inden for huset bliver på serveren. 
 • Potentielt mange muligheder for systemintegration på tværs af forskellige løsninger. Dette kan være afgørende, hvis man eksempelvis har behov for integration til avancerede produktions- og forretningsenheder såsom laboratorier, produktionsrobotter eller medicinalproduktion.

Ulemper:
 • Meget store capex-investeringer (investeringer i fysisk udstyr og vedligeholdelse heraf) ved opstart, og den må betegnes som den dyreste variant af de tre. 
 • Det kræver desuden, at man har en eller flere eksperter internt i huset der løbende kan diagnosticere og vedligeholde den løsning, man har investeret i. Der er ikke nogen store it-investeringer der driver sig selv.

Public Cloud-løsning

Cloud vokser inden for alle grene af it, og særligt Public Cloud-løsninger er pt. i stor vækst.

Ved en Public Cloud-løsning placeres din investering på en række (virtuelle) servere i skyen hos din udbyder. Disse servere indgår i et fælles miljø, det man også kalder multi-tenant (flere virksomheder "lejer" sig ind i samme "bygning", men har hver sin "lejlighed"). 


Fordele:
 • Den mest fordelagtige model set med rent økonomiske briller. Med opex-baserede omkostninger (Operating Expenses) betaler man kun for den løbende drift af løsningen og kan skalere op og ned i antallet af brugere fra måned til måned. 
 • En Public Cloud-løsning har typisk mange standardiserede funktioner, som tilbydes alle kunder på platformen. 
 • Ingen løbende vedligeholdelse for kunden, da udbyderen tager det fulde ansvar. 
 • Platformen er skalérbar og kan løbende tilpasses kundens ønsker. 
 • Derudover findes der til langt de fleste Public Cloud-løsninger, for eksempel inden for Software-as-a-Service, efterhånden så stærke API'er (åbne integrationssnitflader), at forskellige cloud-løsninger nemt "snakker" sammen og driver hele forretningsprocesser smidigt (uden investering i store integrationsprojekter). Hos os har vi for eksempel en dyb integration mellem Asana (projekter), Zendesk (sager), Microsoft CRM (kunder) og vores kontaktcenter (support og service).  

Ulemper:
 • Er man som virksomhed afhængig af on-premise-systemer ("legacy"-situationen), som ikke findes i skyen endnu, kan det blive problematisk at benytte cloud-baserede tjenester i hybrid med on-premise systemer. 
 • Såfremt disse ikke har veludviklede API'er, kan systemintegration hurtigt gå fra at være et strategisk mål til en strategisk hæmsko. 
 • Derudover kan idealer som Single Sign-On og brugerintegration blive ganske komplicerede eller slet og ret umulige.
 • Kigger vi på organisationen i bredere perspektiv, kan der eksistere en række forretningspolitiske (Compliance) forhold, der gør, at en en virksomhed ikke ønsker, at data, processer og trafik forefindes i skyen (hvad enten det er i Danmark eller i udlandet).  
 • Sluttelig findes der en række juridiske forhold, som jeg slet ikke vil kede dig med men blot nævne kort, da de for visse kunder, og disses kunder, er væsentlige (Læs mere på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside, hvis du har brug for en uddybning af de datajuridiske forhold) 

Private Cloud-løsning

Den private sky minder om den lokalt installerede løsning.

Som nævnt tidligere ynder nogle at betegne dette som ren og skær outsourcing ("Hosting") - det er forkert i de fleste tilfælde, men det er en meget langhåret snak, som jeg ikke vil gå i dybden med her. 


Vælger du en Private Cloud-løsning, vil den typisk blive placeret i et datacenter eksternt, og dermed følger de fordele, den offentlige sky leverer. Dog foregår det i et mere privat setup, hvor du oftest kender lokaliteten af datacentret/datacentrene.  

Oftere og oftere leveres private cloud-løsningerne med de standardværktøjer inden for selvbetjening, provisionering, support og service, som ellers kun har været tilgængelige med public cloud-løsninger (hvor alle elementer mere eller mindre er standardiserede). 


Fordele:
 • En rent Opex-baseret økonomi og fuld skalérbarhed som ved Public Cloud-løsninger. Her er der til gengæld mulighed for komplicerede integrationer som AD-integration og Single-Sign-On, som stod serverne i kælderen. 
 • Der er ingen løbende vedligeholdelse for dig som kunde.

Ulemper:
 • Økonomien er lidt tungere end ved en Public Cloud-løsning, og mulighederne for systemintegration er stadig ikke helt så stærke som ved den lokale løsning. 
 • API-integrationen er oftest mere kompliceret end ved Public Cloud.

Mistet pusten eller fundet gejsten?
Denne mini-guide har forhåbentlig givet dig et overordnet af indtryk af nuancerne inden for cloud-teknologi.

Samtidig har den forhåbentlig givet dig indtryk af, at der er fordele og ulemper ved både on-premise løsninger, Public Cloud-løsninger og Private Cloud-løsninger.

Husk det, næster gang du bevæger dig ud i cloud-junglen.