Artikel top billede

Lola Baidel er superbruger af Virk.dk - men måtte ikke komme med gode råd på grund af sin alder

Bogholderen Lola har 25 års erfaring med offentlige it-systemer og ville gerne hjælpe Virk.dk med forbedringer på en workshop. Hun måtte dog ikke komme med på workshoppen, fordi hun er for gammel.

For gammel.

Så kontant var meldingen til Lola Baidel, som i over 25 år har ernæret sig som freelance-bogholder for både store og små virksomheder, og som herigennem har opnået superbruger-status på flere offentlige it-webportaler.

Igennem sin bogholderforretning blev hun mandag i denne uge udpeget til at være med i en workshop omkring forslag og forbedringer på Virk.dk.

Den indledende kontakt foregik via et telefoninterview, hvor hun hørte nærmere om, hvad sådan en forbedrings-workshop går ud på.

Først var Lola Baidel lidt forbeholden i røret, da hun blandt andet har haft en del bøvl med navnene på forskellige NemID-virksomhedsnøglekort, som hver gang koster 250 kroner i support at få hjælp til.

"Alle mine fordomme om store, statsligt ansatte konsulentvirksomheder dukkede også op. Det drejer sig måske mere om, at de kan skrive i deres årsrapport, at der har været lavet en tilfredshedsundersøgelse og afholdt brugerworkshops, hvor resultaterne af disse så bliver fremlagt," forklarer hun til Computerworld.

Alligevel besluttede Lola Baidel i sidste ende, at hun gerne vil stille op og hjælpe med at forbedre Virk.dk's "forbrugerfjendtlighed".

"Jeg har jo blandt andet oplevet, at når jeg skal ind på Nemrefusion.dk, så går man til indberetning, som linker til Virk.dk. Herfra bliver man så sendt tilbage til Nemrefusion.dk. Det giver jo ingen mening," fortæller Lola Baidel. 

Duer ikke - du er for gammel

Trods sin mange års erfaringer med offentlige it-systemer og sine meningers mod til at udtrykke sine holdninger om selvsamme systemer, kan Lola Baidel alligevel ikke bruges til workshoppen.

For igennem det indledende telefoninterview bliver hun spurgt, hvor gammel hun er. Her støder hun så på en aldersgrænse for at deltage på workshoppen, lyder det over telefonen.

"Jeg svarede, at så faldt jeg nok udenfor, for jeg er 65. Ja, så måtte hun (intervieweren på vegne af Erhvervsstyrelsen, red.) jo sige, at det var lidt over, for deres aldersgrænse var på 50 år," siger Lola Baidel.

Computerworld har spurgt partner og advokat Peter Breum fra advokatfirmaet Elmer Advokater, om der her er tale om aldersdiskrimination, som der efterhånden er en del sager om i it-verdenens hjemsted Silicon Valley.

Det kan du læse mere om her: Er du 40 år eller ældre er du for gammel i Silicon Valley: Nu kan 'gamle' 40-årige sagsøge Google

Advokat: Det er ulovlig diskrimination
Peter Breum er ikke i tvivl. 

"Det er helt åbenlyst, at du ikke må diskriminere på alder, når der er tale om et job, hvilket også inkluderer en workshop," siger Peter Breum til Computerworld. 

Han fortæller, at der er meget få undtagelser i eksempelvis Forsvaret, hvor der kan komme visse aldersgrupperinger på tale, når der skal uddannes piloter og andet personale, hvor der bliver stillet skrappe fysiske krav til medarbejderen.

Ellers er fremgangsmåden med at udelukke folk fra en workshop som den pågældende Virk.dk-workshop på grund af alder ganske enkelt ulovligt, forklarer han til Computerworld.

Samtidig peger han på en række afgørelser i Ligebehandlingsnævnet, der alle tæller i Lola Baidels favør.

På nævnets hjemmeside fremgår det også, at der er sket en markant stigning i antal sager omkring aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked.

I kategorien 'alder og handicap' var der i 2009 i alt 10 afgjorte sager, mens det tal er steget til 120 i 2015, hvilket svarer til halvdelen af alle afgjorte sager om forskelsbehandling i nævnet.

Styrelse erkender fejl

Computerworld har naturligvis også spurgt Erhvervsstyrelsen om, hvorfor Lola Baidels mangeårige erfaringer med offentlige it-systemer ikke kunne bruges på den specifikke workshop trods hendes alder på 65. 

Her forklarer chef for Virk.dk, Carsten Ingerslev, at det egentlig er et godt spørgsmål. 

"Der er sket en fejl fra vores side," indleder Virk.dk-chefen med.

Han forklarer, at Erhvervsstyrelsen i første omgang havde opstillet alderskriteriet, fordi styrelsen gerne ville spørge Virk.dk's typiske brugersegment.

Samtidig erkender han, at Virk.dk ikke har nogen data til at bakke en aldersbegrænsning op med hensyn til, hvem der bruger indberetningsportalen fra det offentlige.

"Da vi bliver opmærksomme på fejlen, så retter vi det fjollede alderskriterium. Ja, vi har faktisk droppet det helt," forklarer Carsten Ingerslev.

Han kan fortælle, at der på en allerede afholdt workshop i denne uge deltog en kvinde på 64 år, og der på de fem efterfølgende workshops i de kommende dage også er åbent for folk over 50 år.

"Vi ønsker ikke at begrænse vores deltagere i aldersmæssig retning hverken den ene eller den anden vej," siger Carsten Ingerslev om de workshops, hvor informationsarkitekturen for Virk.dk's omkring 1.600 indberetningsløsninger skal vendes og forhåbentligt forbedres.

Her er der også plads til Lola Baidel, hvis hun ønsker at være med i forbedringsarbejdet.

"Vi har en stribe på i alt seks workshops, og hun skal også være hjertelig velkommen til at deltage," runder Carsten Ingerslev af.

Læs også:

Fyrede HP-folk anlægger sag med alvorlig anklage: HP fyrer systematisk alle over 40

Elgiganten må gerne forskelsbehandle ældre kunder