Artikel top billede

Foto: Aarhus Kommune.

Sådan afløser internet of things-løsninger vores tunge it-systemer

Det giver rigtig god mening at udvikle små lette it-løsninger, der kan udskiftes, når behovet ændrer sig. Læs om erfaringerne med internet of things fra AffaldVarme i Aarhus.

AffaldVarme i Aarhus står for den samlede affaldshåndtering i kommunen og leverer varme til 95 procent af indbyggerne i form af fjernvarme.

Det kræver naturligvis en solid it-infrastruktur at overholde forsyningspligten, men i den senere tid er der sket store ændringer i måden, som man tænker it på i Aarhus.

"Vi er gået fra en stor, tung og dyr løsning til mange små, billige og enkle løsninger," Adam Brun, der er forretningsudviklings-chef hos AffaldVarme i Aarhus.

"I de sidste fem år er der sket så meget inden for fjernvarmebranchen, at vi er tvunget til at søge nye veje. Det er nok også udmærket, det åbner øjnene for at vi samtidig kan forbedre vores eksisterende løsninger."

IoT afløser SCADA-udvikling

I mange år har man anvendt et Supervisory Control And Data Acquisition eller SCADA-system, i daglig tale SRO system (Styring, Regulering og Overvågning) et industrielt it-kontrolsystem.

Ulempen og fordelen ved denne type systemer er, at de er meget store og statiske.

"Vi skal have et klippefast SCADA-system til at sørge for forsyningen, men det er meget dyrt at udvikle nye funktioner til denne type systemer," siger han.

"Det betyder, at vi med fordel kan anvende små lette it-løsninger, Internet of Things-løsninger (IoT), til rigtig mange opgaver. Det kan eksempelvis være i form af en sensor og en Raspberry Pi monteret på en pumpe. Det koster ikke ret meget, men stadig kan de sende de ønskede data op i skyen," siger han og fortsætter:

"Samtidig er det også perfekt, at man kan starte i det små, for det giver os mod til bare at springe ud i nye projekter, uden at vi behøver at tænke alt for meget over det."

Målinger letter vedligeholdelse

Det man eksempelvis ønsker af IoT er målepunkter, der kan bruges til online-overvågning og vedligeholdelse.

Målepunkter kan blandt andet fortælle om tilstanden i en ventil, om der er for meget vand i en brønd, eller hvor høj frem- og tilbageløbstemperaturen er i dit fjernvarmeanlæg.

"Vi har eksempelvis monteret vibrationssensorer på vores pumper. Ved at kende disse oplysninger, kan vi forudsige, hvornår enheden skal skiftes. Det giver mening," fortæller han. Og kan vi gøre det billigere så kan vi gøre det på alle vores pumper.

Selv om IoT-løsningerne er små, kan resultaterne fint benyttes til at tage store beslutninger.

"Vi kan eksempelvis måle temperatur på frem- og returvand i de fjernvarmeanlæg, der er i kommunens husstande. Derved kan vi sænke temperaturen i hele fjernvarmenettet fordi vi ved, hvad, der sker, og ikke skal gætte os til en temperatur. Det kan spare millioner af kroner."

Faktisk har varmeanlægget mere end 43.000 forskellige målinger på eksempelvis ventiler, pumper og dør-alarmer.

"Vi har brudt vores ønsker til funktioner ned i delopgaver, som IoT overtager en efter en."

På en rolig måde er gamle processer og nye ønsker transformeret og udviklet i et tempo, hvordriften kan følge med.

"I et SCADA-system kan det hurtigt tage et år og koste hundredetusinde kroner at oprette en ny måling. Det kan vi gøre for ganske få tusinde med en IoT-løsning. Det er både praktisk på den korte bane, men betyder samtidig, at man kan skrotte løsningen efter et halvt år, hvis det ikke fungerer. Det er en overordentlig værdiskabende frihed," siger Adam Brun.

Nye værdikæder

Han fremhæver også værdikæden som et område, der gøres op med i forbindelse med denne type løsninger.

"Når man løfter tingene ud i skyen, kan alle i princippet være med og bidrage til løsningen, og du behøver ikke have databaser, systemer eller infrastruktur i din egen baglomme."

Han betoner specielt to ting, hvor IoT-løsningerne har ændret hverdagen i Aarhus.

"Vi har fået brudt en meget leverandørtung værdikæde. Når du har købt et SCADA-system, så er du af-hængig af leverandøren, og det er meget dyrt at udvikle til. Inden du er færdig med at diskutere med en ingeniør, så koster det 100.000 kroner," siger han og fortsætter:

"Desuden har det gjort vores beslutninger langt mere dynamiske. Når man planlægger ved skrivebordet, gør man det i en statisk verden, men sådan er virkeligheden jo ikke. Små billige løsninger, der er nemme at udskifte, gør, at vi kan prøve os langt mere frem i en dynamisk virkelighed."

Har I sparet penge på denne cloud- og IoT-strategi?

"Vores driftsomkostninger er på fem år faldet fra fem- seks millioner om året til godt halvanden million om året ved at bruge cloud- og IoT-løsninger. Og fleksibiliteten er samtidig blevet langt, langt større."

På den måde kan AffaldVarme høste de løsthængende frugter ved at vælge de løsninger, der er smartest, uden at der skal tænkes på platform og dyr udvikling.

Næste projekt er at udvide løsningerne så fjernvarmekunderne i Aarhus får mere direkte føling med deres fjernvarmesystem.

Læs også:

Her er den næste slags Windows 10: Windows 10 til Internet of Things

Fem gode råd: Sådan kommer du i gang med at høste gevinsterne af Internet of Things