Artikel top billede

Billeder: Kim Stensdal (Foto: Kim Stensdal /)

Falcks CIO har et vigtigt grundprincip - følg det hvis du vil sikre din virksomheds fremtid

Årets CIO 2015: Man skal turde satse og acceptere at kunne fejle, hvis man vil udnytte den digitale innovation til at styrke forretningen, lyder det fra CIO i Falck, Torben Ruberg. Han er nomineret til Årets CIO 2015.

Årets CIO 2015: Som virksomhed må man aldrig være bange for at kannibalisere sin egen forretning med nye, innovative tiltag - og slet ikke i en tid, hvor 'disruption' er et fænomen, som flere og flere virksomheder stifter bekendtskab med på den mindre positive måde.

Budskabet kommer fra Torben Ruberg, CIO og vice president i Falck. Han er en af de fem nominerede til Årets CIO i Danmark i 2015 og giver i dette interview et indblik i Falcks arbejde med digital innovation.

"Jeg har ikke set markante eksempler på markedsledende virksomheder, der reelt har kannibaliseret sig selv igennem digital innovation - det er altid nogle andre, der kannibaliserer. Det må ikke ske for os."

"Vi må ikke blive 'disrupted', fordi vi er for bange for kannibaliseringen," siger Torben Ruberg og henviser til, at der i mange virksomheder ofte vil være en frygt for nye, revolutionerende tiltag, der kan ramme den eksisterende forretning.

Ny afdeling til digital innovation

Det er en af grundene til, at Falck har etableret en ny afdeling, Group Digital Business Development, der skal sikre, at Falck kontinuerligt afsøger nye muligheder og tør eksperimentere med digitale løsninger.

"Traditionelt kører vi en tilgang, hvor vi skal lave så få fejl som muligt. Vi skal helst have en positiv business case på alle de tiltag, vi laver. Det skal kunne betale sig, så vi laver return on investment og omfattende risiko mitigering, inden vi sætter noget i gang."

"Men når vi snakker om at kigge på den lidt længere bane med de ting fra den digitale verden, der kan gøre en forskel for Falck, har der været en tendens til, at man som virksomhed først bliver opmærksom på det, når eksterne konsulenter kommer og peger på det."

"Jeg ønsker at have en afdeling, der både har det eksterne perspektiv, men også den interne perspektivering. De eksterne trends skal sættes i perspektiv i forhold til vores forretning. Det giver mulighed for frisind til at sige, at man ikke som refleks skal tænke på, om det her har en kannibaliserende effekt," forklarer Falck-CIO'en, da Computerworld besøger ham i hovedkvarteret i København.

Læs også: Årets CIO 2015: Her er Danmarks fem bedste CIO'er

Skal orkestrere den digitale innovation

Torben Ruberg fortæller, hvordan stort set alle it-megatrends potentielt kan have en indflydelse på Falcks forretning.

"Hvad kan vi bruge big data til? Vi har eksempelvis en mængde data om vores biler i trafikken. Måske vi kan bruge data om de 3.000 biler, vi hele tiden har på vejene, til noget? Måske ville vi være verdens bedste til at lave up-to-the-minute kø-prognoser?"

Og et andet eksempel: Falck skal løbende efterse alarmer og brandslukkere rundt omkring i danske hjem.

Det arbejde vil sensorer kunne hjælpe med at lette, fordi man så kan afpasse eftersyn til det faktiske behov.

Det er den slags digitale tiltag, der skal hjælpes endnu bedre på vej med de foreløbig tre personer, der er blevet ansat i Falcks afdeling for Digital Business Development. Det er dog ikke dem alene, der skal sikre Falcks digitale fremtid.

"Man kan sige, at de er orkestreringen; limen der skal få det hele til at hænge sammen. De behøver ikke selv at få idéerne."

"De etablerer et innovationsforum i de forskellige grene af Falck, hvor det giver mening og sørger for at orkestrere processen omkring indsamling af idéer, køre workshops, brainstorming-sessioner og lave governance ved at filtrere idéerne."

Torben Ruberg tilføjer, at Digital Business Development også hjælper med at organisere, hvor og hvordan løsningerne så rent faktisk kan blive udviklet, ligesom de generelt er virksomhedens trend-spottere.

"Deres job er at holde øje med megatrends i omverdenen. Er der eksempelvis poppet en ny tjeneste op i USA, kan den så overføres til vores verden og i vores kontekst?"

"Der er ikke et krav om kortsigtet return on investment, men der er et krav om en eller anden form for kvalificering. Der er mange spændende og perspektivrige muligheder i verden, og vi er nødt til at prioritere det, der er mest relevant for os."

"Mantraet er, at fejl også kan være en succes - så længe vi bare lærer af proces eller produkt. På den måde adskiller tankegangen sig noget fra vores normale projektmodel."

Læs også: To centrale begreber er nøglen til din fremtid i it-branchen

Eksempler på digital innovation

Torben Ruberg nævner flere konkrete eksempler på digital innovation, der allerede er blevet realiseret med den nye afdeling som omdrejningspunkt.

Eksempelvis havde Falcks Healthcare-division, der arbejder med sundhed på arbejdspladsen, opfundet et analogt spil, der skulle spilles på arbejdspladserne for at skabe en 'gamification' af sundhed.

Det må kunne gøres digitalt, tænkte Digital Business Development-folkene.

"De får lavet en hurtig prototype på en digital udgave af det brætspil. Det er meget mere replikerbart, meget mere overbevisende og lettere at bruge - og det var fordi, vi havde dem til at kigge på det."

Samtidig har afdelingen også kørt projekter med Google Glass i ambulancetjenesten sammen med Region Hovedstaden og arbejdet med Uber-lignende forretningsmodeller i Assistance-forretningen med et 'ude-fra-og-ind'-perspektiv.

Sådan leder man en virtual organisation

Som CIO og vice president i Falck har Torben Ruberg det overordnede ansvar for 225 medarbejdere rundt omkring i verden, mens han selv refererer til CFO'en og også har en tæt dialog om den digitale agenda med CEO'en.

Torben Ruberg beskriver sin egen rolle i Falck således:

"Helt overordnet er det at orkestrere digitale muligheder i forhold til hele koncernen. Det har en mængde facetter, der starter i det nederste server-hjørne og slutter oppe i en app til den yderste kunde. Det er hele spektret, og det betyder også, at det dækker over drift, vedligehold, udvikling og innovation."

"Det er også, hvordan man skaber den bedste organisation, og hvordan man får skabt gejst og sammenhængskraft og dermed får mest udbytte af sin organisation. Og hvordan man laver en form for leadership, der gør, at det ikke er en one man-army, men tværtimod den samlede organisation, der skubber i samme retning."

"Det er en kombination af evnen til at forstå, hvad der sker i markedet, få det bragt i en Falck-kontekst, få lavet en strategi på den baggrund, levere og køre hjulet igennem," siger Torben Ruberg.

Det vigtigste opgaver for CIO'en

Særligt det med lederskabet er ganske centralt, når man står i spidsen for en virtuel organisation, der er spredt ud over alle 47 lande, dog med den største andel i hovedkvarteret i Danmark.

"Jeg betragter mig selv som værende stammeoverhovedet, for jeg er ikke chef i den traditionelle forstand. Jeg har ikke medarbejdersamtaler med den enkelte udvikler i Uruguay, men jeg arbejder for at sætte en retning og skabe et fælles mindset for alle medarbejdere."

Torben Ruberg kommunikerer visioner og strategier både via de lokale chefer og direkte til alle medarbejderne på bloggen på intranettet og med video-sessioner. Et af hans centrale budskaber til medarbejderne er, at organisationen skal kunne være agil, når nye muligheder opstår, og der skal satses digitalt:

"Vi skal arbejde med forskellige hastigheder i vores beslutninger og arbejdsgange, og du skal ikke nødvendigvis altid køre den største klinge på det mindste problem."

"Hvis ethvert problem skal håndteres med den største projekt-model, kan vi få dræbt alting," siger han og tilføjer, at der er forskel på, om man piller ved ERP-systemet eller eksperimenterer med en ny app til et lille kundesegment.

Hvad bliver du målt og vejet på?

"Det er en kombi, men jeg bliver definitivt målt på, at jeg vedligeholder tilliden til det apparat, der kører. Bedømmelsen af mig tager udgangspunkt i, at der ikke er nogen overraskelser."

"Det går fra, at serverne kører, og pc'erne bliver serviceret, at licenserne er i orden, at projekter bliver leveret til tiden til, at vores medarbejdere er tilfredse."

"Man skal så at sige ''kunne sove godt om natten' i visheden om, at der er styr på alt det grundlæggende i forhold til it-understøttelsen af virksomheden. Jeg betragter dette som en hygiejne-faktor. Alle overraskelser trækker på tillidskontoen - og udtræk på den konto gør ondt, også selvom saldoen er relativt høj."

"Så udgangspunktet for snakken om digital innovation i en virksomheden, er, at der er styr på alt det basale - der er bare ingen taletid i forhold til innovation, hvis mailserverne ikke kører".

"Det handler også om at holde konstant liv og momentum i en afdeling af denne størrelse og at sikre, at den svinger i den rigtige retning. At vi ser os selv som en fuldt integreret del af Falck og at vores bidrag til virksomheden ses i perspektivet fra vores kunder og brugere og ikke med 'inde-fra-og-ud'-briller."

"Der er naturligvis også et cost perspektiv, hvor vi skal sikre, at der er god sammenhæng mellem det, der leveres, og den omkostning der genereres.

"Og endelig måles jeg på vores evne til at styrke de enkelte Falck-organisationer digitalt, herunder vores evne til gradvist at forbedre oplevelsen for vores kunder.

Læs også: It-chefens 2015: Derfor skal du droppe kontrol-rollen og finde visionerne frem

Satser på cloud og mobile løsninger

En af måderne at sikre en stabil og økonomisk fornuftig it-drift på er at satse på eksempelvis cloud-løsninger, forklarer Torben Ruberg.

"Vi hylder 'economies of scale' og 'quality of scale', og vi vil naturligvis gerne drive enhedsomkostningen ned, specielt på commodity-services."

"Hvis man har det mantra, så er det næste naturlige skridt cloud. Prisen er jo så typisk, at man skal sikre sig, at man kan holde sig inden for den standard, der bliver leveret."

"Vores cloud-satsning er startet nedefra. Den kommer fra mail- og collaboration-systemer, er gået videre til CRM-systemer, er på vej op i billing-systemer og kan komme over i ERP-systemer."

Samtidig peger Torben Ruberg på, at også mobility i sagens natur er noget af det, Falck satser på.

"Vi er jo født mobile, vores butik er intet andet end mobil. Vi har en 7-8.000 køretøjer og vi har i højere og højere grad behov for at udveksle informationer med bilerne og redderne."

"Ikke kun, hvor de er henne, men også detaljer om opgaveafviklingen og opdateringer i forhold til kundernes behov og karakteristika."

"I gamle dage betalte kunderne kun for vores ydelser via abonnement. I dag er vi i højere grad blevet et rullende værksted, så vi skal også kunne modtage betaling for reservedele og lignende derude. Vores mobility-strategi er, at de yderste og kundevendte medarbejdere skal have den bedste funktionalitet," forklarer Torben Ruberg.

Læs også: Årets CIO 2015: Her er Danmarks fem bedste CIO'er

En gylden fremtid for den digitale leder

I takt med at it og digitalisering rykker længere og længere op på agendaen i mange virksomheder og dermed også i direktør-hierarkiet, taler mange i disse år om, at CIO-rollen måske risikerer at blive kørt ud på et sidespor.

Torben Ruberg selv føler dog, at man har masser at skulle have sagt i Falck-koncernen, der er til stede i 47 lande og omsætter for knap 14 milliarder kroner (2014).

"Jeg tror på, at CIO-rollen udvikler sig til at være et orkestrerings-overblik og til, at man skal vide, hvordan virksomheden er skruet sammen og kan understøttes digitalt."

"Det gælder om at forstå konceptuelt, hvad markedet tilbyder, og hvordan det kan sættes i kontekst af de ydelser, vi leverer - herunder også hvilke trusler, der er derude."

"Leadership og det at være i spidsen for en organisation går heller aldrig af mode. Det skal være et globalt og virtuelt leadership, for ressourcerne kommer til at sidde hvor som helst."

"Og så er det at være sparringspartner for hvem som helst, der har behovet for at blive digitalt udfordret eller 'empowered.' Tiden, hvor it-afdelingen havde monopol på digitale kompetencer, er definitivt overstået."

"Det er en gylden digital fremtid - om titlen så er CIO eller noget andet, er ikke så afgørende. Det har aldrig været mere spændende," siger Torben Ruberg, en af de fem nominerede til titlen Årets CIO 2015.