Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Rigsrevisionen uddeler drøje hug: Halvdelen af statens it-kontrakter har aldrig været udbudt

Knap halvdelen af de statslige it-driftskontrakter er mistænkt for aldrig at have været i udbud, hvormed staten kan have mistet betydelige besparelser, lyder konklusionen fra Rigsrevisionen.

Skat og Rigspolitiet har været de helt store syndere, når det kommer manglende offentlige it-udbud i den tunge millionklasse.

Det er en af flere konklusioner i Rigsrevisionens nye beretning om statens udbud af it-drift og vedligeholdelse af sine mange kontrakter, der i 2014 anslås til samlet at løbe op i 4,6 milliarder kroner.

Computerworld har sidste vinter beskrevet problemstillingerne med de mange manglende it-udbud, som du kan læse mere om her: Rigspolitiet har ikke sendt CSC-opgaver i udbud i årevis: System-dokumentation mangler på 19. år

Rigsrevisionen har på baggrund af Computerworlds artikler boret længere ned i problemstillingerne og konkret undersøgt 72 kontrakter.

Mere specifikt har revisorerne i de 72 undersøgte kontrakter kigget på, hvorvidt staten reelt udbyder kontrakterne, hvad årsagerne kan være til manglende udbud og risiko for leverandørafhængighed i de outsourcede kontrakter til en anslået værdi på 1,5 milliarder kroner.

Ingen eller begrænsede udbud

Rigsrevisionens konklusioner er klare:

De 72 undersøgte kontrakter har i flere tilfælde aldrig været konkurrenceudsat eller kun været udbudt i meget begrænset omfang, hvilket er i strid med reglerne og kan have kostet muligheder for massive besparelser.

ifølge Digitaliseringsstyrelsen faldt priserne til it-driftsydelser med otte procent om året fra 2010 til 2014, hvilket dog altså ikke gælder for de kontrakter, der bare fortsætter i det uendelige uden udbud. 

"Undersøgelsen viser, at der er 8 større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse, der aldrig har været udbudt. Kontrakterne tilhører SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen, og udgifterne til kontrakterne udgjorde 296 mio. kr. i 2015, svarende til 19 % af de samlede kontraktudgufter til it-drift og -vedligeholdelse," lyder det i beretningens konklusionsafsnit.

Her fremgår det også, at fem ud af de otte kontrakter uden udbud vedrører systemer med mere end 25 år på bagen, mens de resterende tre er fra dette årtusinde.

Det er især kontrakter med de tidligere statslige it-selskaber som CSC og KMD, som bliver kritiseret.

"Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at institutionerne, siden de overtog ansvaret for systemerne, har indgået og forlænget kontrakterne mange gange uden først at få afklaret, om de var omfattet af udbudsreglernes undtagelsesbestemmelser, eller om de skulle udbydes," skriver revisorerne.

Her kritiseres Skat blandt for ikke have udbudt sine tre legacysystemer - herunder en rammekontrakt med CSC fra 1991, der indeholder 87 it-systemer, fra før udbudsreglerne blev indført.

"Rigsrevisionen finder det ligeledes utilfredsstillende, at Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen - bortset fra ganske få initiativer i de senere år - ikke har haft fokus på at sikre, at EU's udbudsdirektiv blev overholdt og afhængigheden af leverandørerne reduceret," fortsætter kritikken.

32 kritiske kontrakter

Inklusiv de otte kontrakter, som aldrig har været udbudt i op til flere årtier, har Rigsrevisionen mistanke om, at yderligere 24 kontrakter kun har været begrænset udbudt.

Dermed løber antallet af kritiske konktrakter op på 32, som Rigsrevisionen anser som værende i farezonen, hvor de offentlige myndigheder binder sig alt for tæt til én leverandør.

Derimod har rigsrevisorerne tomlen i vejret over de resterende 40 kontrakter i undersøgelsen, som vurderes til at være i orden og konkurrenceudsat, hvilket svarer til, at 56 procent af statens it-kontrakter er i orden.

Samtidig er der også ros for, at hovedparten af de 28 gennemgåede statslige myndigheder ifølge beretningen har gjort sig umage for at sikre sig, at de kan genudbyde deres it-kontakter.

Du kan selv finde og læse Rigsrevisionens beretning her

Læs også:
Sådan beholder CSC sine kontrakter i 20 år

Total tavshed fra Rigspolitiet og CSC om manglende udbud: Her er Computerworlds spørgsmål

Rigsrevisionen skal kulegrave statens it-kontrakter efter afsløringer af lovbrud

Det handler statens opgør med de store leverandører i virkeligheden om