Artikel top billede

Splinternyt dansk sundhedssystem plages af fejl: Får 700 fejlmeldinger om dagen

Den store sundhedsplatform har efter 14 dages udrulning knap 700 daglige meldinger og om fejl og mangler. Det tal er langt under, hvad hospitalerne havde forventet. Flere læger mener, at it-systemet bringer patientsikkerheden i fare.

Efter den store it-sundhedsplatform debuterede på Herlev-Gentofte Hospital lørdag den 21. maj klokken 03:05, har der været 9.000 indberetninger om fejl eller mangler i systemet.

Det svarer i runde tal til 700 fejlmeldinger hver eneste dag, siden sundhedsplatformen gik i luften.

"Ikke nødvendigvis alle meldingerne har været fejl, da omkring 2.000 ud af de 9.000 fejlmeldinger har været forbedringsønsker. Samtidig er vores fornemmelse, at cirka halvdelen af indberetningerne skyldes, at klinikerne ikke bruger de rette workflows, som er bygget ind i systemet." 

Det forklarer Gitte Fangel, som er programdirektør for udrulning af sundhedsplatformen fra Epic, som i løbet af 2016 og 2017 vil være at finde på alle hospitaler i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Går efter planen

Denne ene store sundhedsplatform skal erstatte omkring 30 mindre systemer, som læger og sygeplejersker har skullet bruge en del af deres arbejdstid på at navigere rundt i og logge ind og ud af hele dagen.

Gitte Fangel opsummerer situationen 14 dage efter udrulningen på hospitalerne i Herlev og Gentofte, der rent administrativt fusionerede til ét hospital sidste år, på følgende måde:

"Udrulningen af sundhedsplatformen er egentlig gået efter forventningen, selv om det er svært for klinikerne at vænne til alt det nye, det vil jeg gerne anerkende. Men alt er gået efter planen, og så har vi færre fejlindberetninger, end vi havde forventet," siger hun til Computerworld.

Fejlene hidrører typisk problemer med tredjepartsapplikationer, som eksempelvis når der skal bestilles blodprøver eller få svar fra mikrobiologiske prøver.

"Når folk eksempelvis bestiller to blodprøver fra samme patient, risikerer de at blive afvist af systemet. Det er jo klart, at den slags fejl skal rettes så hurtigt som muligt, ligesom vi skal minimere antallet af klik i en applikation, hvis det kan gøres mere simpelt," fortæller Gitte Fangel.

Omkring 66 procent af de indberettede fejl er i skrivende stund blevet rettet, og der forventes dermed at være langt færre fejl ved udrulning på de næste hospitaler.

Hvor bliver fejlene af?

Som programdirektør for udrulningen af sundhedsplatformen havde Gitte Fangel fra leverandøren Epics side fået at vide, at hun kunne forvente omkring 1.500 til 2.000 fejlmeldinger om dagen.

Faktum er, at der kommet under halvdelen af de forventede fejlmeldinger om dagen - og i begyndelsen af denne uge blev der ikke længere meldt om nye fejl.

Så en anden opsummering kunne være, at Sundhedsplatformen til en milliard kroner har holdt sit budget, sin tidsramme, ingen er døde og der har ikke været fejloperationer på grund af det nye it-system, som har oplevet markant færre fejl end forventet ved indkøringen på det første hospital.

Ikke helt skidt for et offentligt it-projekt - det største nogensinde på sundhedsområdet. Denne opstilling er dog næppe det fulde billede af udrulningen, som også er præget af markante tilpasningsvanskeligheder.

Der har således været meldt om masser af frustrationer over, at alle de gamle systemer er erstattet af ét nyt, som læger og sygeplejersker nu skal lære at finde rundt i.

"I starten undrede vi også over, at der ikke kom flere fejlmeldinger, så vi måtte opfordre folk til at melde tilbage til os, når de opdagede uhensigtsmæssigheder. En overlæge sagde derefter til mig, at det var svært at melde om fejl, når man ikke ved, hvad der er op og ned i systemet," siger Gitte Fangel.

"Det er måske enormt provokerende at sige, at det går godt, når folk ude på hospitalet oplever frustrationer i brugen af sundhedsplatformen, men det går altså ret godt," fortsætter hun.

Deadline presser uddannelse

For at gøre overgangen fra de gamle systemer til den nye sundhedsplatform så gelinde som muligt, har Region Hovedstaden valgt at uddanne hver femte læge og hver sjette sygeplejerske til såkaldt superbruger med en uges intensivt kursus i brugen af platformen.

Her er ideen, at de derefter kan sidemandsoplære og agere ambassadører for sundhedsplatformen over for resten af de knap 7.000 klinikere på hospitalerne i Herlev og i Gentofte.

Grundet generel (og forventet) forvirring med indlæringen af alle funktionerne i det nye system, vil Region Hovedstaden stramme op på systemkurserne i fremtiden.

"Nogle mener, at uddannelsen er blevet presset op mod deadlinen, da eksempelvis alle vagt- og ferieplaner er lagt i forhold til udrulningsdatoen den 21. maj. Vi lærer også af den slags, så det vil næppe ske ved næste udrulning, som foregår på Rigshospitalet," siger Gitte Fangel.

"Uddannelse er det vigtigste ben, og det er meget vigtigt, at vi rammer rigtigt i uddannelsen af det kliniske personale," fortsætter hun.

Overlæger: Truer patientsikkerheden

Samtidig med udrulningen og tilpasningen er aktivitetsforventningen til hospitalsmedarbejderne sat ned til 50 procent.

Det betyder - lidt firkantet forklaret - at hvis en læge normalt tilser 100 patienter på en dag, så vil han/hun under systemtilvæningen kun skulle tilse 50 patienter dagligt.

Det krav er udset til at stige til 75 procent i næste uge, hvilket har fået Overlægeforeningen til at råbe vagt i gevær.

"Hospitalet bliver nødt til at sætte tempoet ned, hvis patientsikkerheden ikke skal bringes i fare. Lægerne på hospitalet melder om så mange fejl, at det er svært at sikre, at patienterne får den rigtige behandling, fordi it-systemet ikke fungerer, som det skal," lyder det fra Overlægeforeningen ifølge Ritzau.

Programdirektør for sundhedsplatformen, Gitte Fangel, fortæller til Computerworld, at man ser med stor seriøsitet på Overlægeforeningens udmelding.

"Derfor vil hospitalsdirektionen i slutningen af denne uge tage stilling til, om aktiviteten skal sættes op til 75 procent, eller om det skal udskydes en smule nogle steder," siger hun.

Gitte Fangel forklarer, at trods intensiv overvågning af feedback-data fra sundhedsplatformen, er det endnu for tidligt at sige noget nagelfast om brugen på de forskellige afdelinger på Herlev-Gentofte Hospital.

Du kan læse mere om sundhedsplatformen her:
Bliv klogere: Her er planerne bag milliardudbud i hovedstaden

Gigantisk it-projekt: Skal bruge "betydeligt" antal medarbejdere