Artikel top billede

Hvornår er der nogen, der udvikler sundhedssektorens svar på MobilePay?

Klumme: Sundhedssektoren står over for et massivt forventningspres. Vi tilhører alle informationsgenerationen, og vi forventer adgang til data og viden døgnet rundt - også når vi er patienter.

Sundhedssektoren i Danmark står over for en interessant og udfordrende fremtid.

Den gennemsnitlige levealder fortsætter med at stige. De store generationer går gradvist på pension, hvilket betyder, at arbejdsstyrken og skattegrundlaget vil skrumpe.

Alt tyder endvidere på, at livsstilssygdomme vil fortsætte med at vokse i de kommende år.

Det er en udvikling, der ikke sådan kan ændres, og den vil sætte den danske sundhedssektor under et enormt pres de kommende årtier.

Samtidig er der stor teknologisk innovation inden for sundhedsområdet, eksempelvis inden for MRI, gensekventering og skræddersyet medicin, som alle er områder med potentialet til at revolutionere patientbehandlingen.

Vi er både patienter og forbrugere

Set fra et patientperspektiv ændrer forventningerne til sundhedssektoren sig endvidere markant i disse år.

Digitaliseringen af os alle som forbrugere, borgere, virksomheder, regioner og hospitaler ændrer, hvordan vi interagerer, kommunikerer og samarbejder.

Vi er altid forbundet, vi har adgang til informationer døgnet rundt, vi har hver især adskillige enheder (tablets, smartphones mv.) og vi føler ingen begrænsninger i forhold til at skaffe os viden og data.

I sundhedsvæsnet er vi derfor både patienter og forbrugere af sundhedsinformation.

I EMC indsamler vi masser af information fra sundhedsområdet via analyser og kvalitative samtaler. Herfra ved vi for eksempel, at mængden af sundhedsdata vokser med 48 procent om året, og at omkring ni ud af ti adspurgte i sundhedssektoren allerede oplever, at teknologien har ændret patienternes forventninger.

Ifølge vores studier ønsker patienter hurtigere adgang til services, individualiserede forløb, tilgængeligheddøgnet rundt året rundt samt adgang alle slags platforme og enheder.

Sundhedssektoren skal langt mere med langt mindre

Forandringerne i demografi og patienternes øgede krav til sundhedssektoren sker i en tid, hvor ressourcerne bliver mere begrænsede end nogensinde før.

Hele sundhedssektoren bliver bedt om at levere de højeste standarder inden for patientpleje og -behandling, samtidig med at det skal ske på mindre budgetter.

Hvor er det så, der ligger effektiviseringer og fornyelser? Her siger vores markedsindsigter, at sundhedssektoren skal levere nye løsninger og resultater inden for fem områder:

Sundhedssektoren skal blive bedre til at spotte nye muligheder i de mængder af information, de ligger inde med.

Lykkes det, er der for alvor grobund for innovation og nye uundværlige services for patienterne.

Regioner og de enkelte hospitaler skal demonstrere gennemsigtighed og vække tillid blandt patienterne.

Den ene dimension er, at det skal være mere overskueligt for patienterne at navigere i egne sundhedsdata og forstå de behandlingsmuligheder, der er tilgængelige.

Gennemskueligt

Den anden dimension er, at det skal være gennemskueligt for patienterne, hvordan deres følsomme informationer forvaltes.

Sundhedssektoren skal blive bedre til at innovere agilt - det være sig inden for klinisk research, klinisk integration, Internet of Things (IoT) og så videre.

Samtidig skal sundhedssektoren udvikle sig til at levere individualiserede patientforløb med et holistisk syn på den enkelte patient ved at integrere genteknologi, wearables, Precision Medicine mv. i højere grad.

Sidst men ikke mindst skal sundhedssektoren sikre tilgængelige services døgnet rundt.

Her kan mulighederne for telemedicin og selvdiagnosticering udvides og udnyttes i langt højere grad end tilfældet er i dag.

Sundhedssektorens svar på MobilePay

For at blive i stand til at navigere i de voksende datamængder inden for sundhedsområdet og udvikle morgendagens sundhedsteknologi, er nogle af de vigtigste teknologitrends big data analytics, automatisering, cybersikkerhed og hybrid cloud-løsninger.

Det er teknologier, der kan bidrage til at højne en digital tankegang, simplificere sundheds-it og øge innovationen. Altså teknologier, der er essentielle for en sundhedssektor, der er i stand til både effektivisering og fornyelse.

Det er min klare overbevisning, at der i eksisterende data og information ligger kimen til det, man kunne kalde sundhedssektorens svar på MobilePay - noget, der begynder som en ekstra lille innovation til kerneforretningen, og som pludselig går hen og bliver et nyt, nemt og uvurderligt værktøj for danskerne.

Det samme kunne være tilfældet inden for sundhedssektoren.

Tænk hvis der fandtes en app, der på en ny og innovativ måde gav et simpelt overblik over min berøringsflade med sundhedsvæsnet. Det kunne for eksempel være i en periode med indlæggelse, behandling, genoptræning, medicinering, ernæringsråd, motionsråd og så videre.

Mange af disse data findes allerede på for eksempel sundhed.dk, men opgaven består i at målrette dem til informationsgenerationen og dens nye behov som forbrugere af sundhedsinformation.