Artikel top billede

Fem grunde til at dit teleselskab snart vil være totalt forandret

ComputerViews: Teleselskabernes traditionelle forretningsmodeller er ved at smuldre væk. Nye indtægtskilder og forretningskoncepter kan forandre selskaberne totalt.

ComputerViews: Forretningsmodeller er til for at blive lavet om.

Det er mottoet i telebranchen i disse år. De traditionelle indtægtskilder skrumper ind, og mange af selskaberne i telebranchen har derfor taget den kreative hat på og forsøger nu at redefinere sig selv.

Men selvom telebranchen innoverer i et tempo, der kan tage pusten fra rigtig mange andre brancher, er det ikke nok.

Det fremgår af en rapport fra Erhvervsstyrelsen om situationen i den danske telebranche: Både omsætningen og beskæftigelsen bevæger sig i den forkerte retning.

Tager man branchens samlede omsætning fra fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobilt bredbånd, internet, kabel-tv, udlejning af infrastruktur og de øvrige aktiviteter, så var den i 2011 på 39,5 milliarder kroner.

I 2013 var omsætningen faldet til 34,8 milliarder kroner, og alene fra 2012 til 2013 var der tale om et fald i den samlede omsætning på 6,7 procent.

Her er problemet for teleselskaberne

Den overordnede udvikling dækker naturligvis over, at nogle telefirmaer klarer sig skidt, mens andre har fornuftig vækst. Branchen som sådan må dog under alle omstændigheder siges at have en udfordring.

Som de fleste nok er klar over, skyldes faldet i omsætningen ikke, at danskerne bruger mobilen mindre eller ikke har brug for en internetforbindelse længere.

Tværtimod har smartphones og tablets været med til at øge vores digitale forbrug ganske markant.

Problemerne har derfor en helt anden karakter:

1) Den heftige priskonkurrence betyder, at selskaberne mister omsætning, ligesom indtægterne fra eksempelvis roaming og sms svinder år for år.

2) Forbrugernes penge går i stigende grad til onlinetjenester som eksempelvis Netflix og Spotify, mens mobilabonnementet bare skal være billigere og billigere. 

Modsvaret fra teleselskaberne her hidtil været følgende:

- At bringe omkostningsniveauet helt i bund og at effektivisere alle processer og ydelser maksimalt.

- At indgå nye partnerskaber og alliancer, man slet ikke kunne forestille sig for få år siden, og at købe op eller lade sig købe op.

- At levere pakkeløsninger og indholdsløsninger, der gør det lettere at opretholde indtjeningen og fastholde kunderne.

Bliver overhalet indenom

Det er imidlertid et kapløb, hvor teleselskaberne bliver stadig mere forpustede. Telebranchen er på godt dansk ved at blive 'disrupted' af de nye indholdsspillere, der skovler kunder ind og får mere og mere at skulle have sagt.

Fra Facebook til Netflix - for de fleste danskerne betyder den slags tjenester efterhånden en hel del mere en navnet på teleoperatøren.     

For selvom vi aldrig har haft mere brug for fuld netværksdækning på smartphonen, og selvom sulten efter højere bredbåndshastighederne fortsætter med at vokse, så er priserne under pres, og tidligere tiders guldminer er ved at være tomme som din bankkonto ved månedens udgang.

Tænk roaming, tænk sms'er, tænk kabel-tv, tænk fastnettelefoni - og tænk så på, at det er forretningsområder, der med forskellige hastigheder alle skrumper ind hos teleselskaberne.

Fem områder der skal satses på

Selvom den traditionelle telebranche står overfor nogle ganske markante udfordringer i disse år, er der dog stadig masser af håb for fremtiden.

Telekommunikation er og bliver omdrejningspunktet i den digitale tidsalder, og teleselskaberne har formentlig bedre muligheder for at etablere nye forretninger end de fleste andre.

Særligt er der fem potentielle forretningsområder, der blinker på tavlen i bestyrelseslokalerne. Nogle af dem er selskaberne allerede godt i gang med at udnytte, mens andre stadig ligger hen som uopdyrket land.

1) Big data

På mange måder er det overraskende så lidt vi har hørt til teleselskaberne inden for big data. I stedet er det de store it-giganter, der buldrer løs med nye løsninger.

Men big data-markedet vokser, og teleselskaberne har nogle helt unikke muligheder for at indsamle data og levere services med det udgangspunkt.

Det er stadig et sprængfarligt område, hvor både lovgivning og privacy-bekymringer kan spænde ben for de nye forretningsidéer. Det ændrer bare ikke på den grundlæggende præmis: Teleselskaberne skal spille en central rolle på big data-markedet.

2) Internet of things

Internet of things, der er beslægtet med big data-området, og også her kommer teleselskaberne til at investere massivt i de kommende år.

Internet of things kan beskrives som et helt nyt internet, hvor maskiner kommunikerer med hinanden, udveksler data og muliggør en hidtil uset grad af intelligens og automatik i netværket. Gæt hvem, der er helt afgørende, hvis internet of things for alvor skal blive til noget?

Hvis man dertil lægger, at vi kun lige har set toppen af isbjerget i forhold til internet of things og machine-to-machine-kommunikation, er det ikke svært at forestille sig, at der lige nu tegnes og fortælles i reseach and development-afdelingerne i mange telekoncerner.

3) Den komplette erhvervsløsning

For erhvervskunderne bliver tele-, kommunikations- og netværksløsninger bare vigtigere og vigtigere. Teleselskaberne kan levere den integrerede total-oplevelse, der forbedrer det interne samarbejde i organisationerne og baner vejen for bedre kundeservice.

Den digitale arbejdsplads er kommet for at blive, og teleselskaberne vil gøre alt for at blive den helt centrale leverandør på den front.

Unified communications og quality of service er den slags valuta, som teleselskaberne kan handle med på den front.

4) Indholdsløsninger

Vi har allerede set en række konkrete indholds-produkter fra teleselskaberne - eksempelvis Telmore Play og Telia TV.

Der findes forskellige forretningsmodeller; eksempelvis at indgå partnerskaber eller selv at udvikle streaming-tjenester. Det at bundle løsninger er også et stort tema for de fleste teleselskaber.

Det er dog også her, at teleselskaberne har nogle af de største udfordringer, fordi der er så mange tjenester på markedet, og forbrugernes ønsker og behov er i konstant forandring.

Teleselskaberne kæmper for at være andet og mere end rene netværksleverandører. Den kamp er langt fra slut endnu.

5) It-sikkerhed

Igen et område, hvor telebranchen har et stort uudnyttet potentiale. Et teleselskab kan via internetforbindelsen tage temperaturen på din computer og spotte, hvis der sker unormal aktivitet, eller det kan se, når store mængder trafik pludselige bevæger sig i en bestemt retning på netværket.

Operatøren har med andre ord et rigtig godt udgangspunkt for at kunne levere forskellige services, der relaterer sig til it-sikkerhed. Sikkerhedsmarkedet boomer i disse år - så mon ikke teleselskaberne også vil jagte en større del af den kage?

De fem punkter her er nogle bud på, hvor teleselskaberne vil bevæge sig hen i de kommende år.
Kom gerne med dine bud på, hvor teleselskaberne kan jagte ny indtjening.